Close

Komunikacja i współpraca

Wydajna komunikacja i współpraca to klucz do szybkich czasów reakcji. Opsgenie umożliwia ścisłą integrację z najbardziej popularnymi obecnie narzędziami do czatu, dzięki czemu możesz z łatwością podejmować działania i współpracować. Możesz tworzyć wirtualne pokoje narad, aby organizować proces reagowania z udziałem wielu zespołów, oraz na bieżąco informować uczestników projektu, korzystając z funkcji masowego powiadamiania Opsgenie.

Dymki z wiadomościami

ChatOps


Twórz alerty i harmonogramy Opsgenie oraz podejmuj w związku z nimi działania z poziomu swojego narzędzia ChatOps. Gdy wystąpi incydent, utwórz poświęcony mu kanał Slack.

W ciągu kilku sekund wszystkie osoby reagujące zostaną zebrane w jednym pokoju, co pozwoli zaoszczędzić czas i natychmiast przystąpić do pracy nad rozwiązaniem. Korzystaj z dwukierunkowej integracji z wiodącymi narzędziami ChatOps, takimi jak Slack czy Microsoft Teams.

Internetowy mostek konferencyjny

Opsgenie ułatwia komunikację z ważnymi osobami za pomocą ulubionego narzędzia konferencyjnego (Zoom, WebEx, GoToMeeting, Skype). Szczegóły mostka konferencyjnego są dołączane do incydentu i automatycznie udostępniane zespołowi.

Zrzut ekranu przedstawiający mostek internetowy

Satelita obierający sygnał

Centrum zarządzania incydentami

Centrum zarządzania incydentami pozwala zarządzać procesem reagowania na incydent, kontrolować go i koordynować. Dzięki zintegrowanym narzędziom do komunikacji i rozwiązywania problemów wynikających z incydentów nie musisz już przełączać się pomiędzy różnymi aplikacjami i platformami podczas reagowania na incydent. Możesz wyświetlać stan i postęp w pracy każdego zespołu reagującego oraz śledzić wszystkie aktualizacje i działania z poziomu scentralizowanego pulpitu. Współpracuj przy użyciu narzędzia ChatOps albo mostka konferencyjnego hostowanego w narzędziu Opsgenie lub Zoom.

Zrzut ekranu przedstawiający centrum zarządzania incydentami
Zrzut ekranu przedstawiający stan usługi

Informowanie osób zainteresowanych

Powiadamiaj o incydentach osoby zainteresowane w całej organizacji zgodnie z obowiązującymi w niej wymogami. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.


OpsGenie płynnie współpracuje z narzędziami ChatOps, których używasz.