Close

Komunikacja i współpraca

Wydajna komunikacja i współpraca to klucz do szybkich czasów reakcji. Opsgenie umożliwia ścisłą integrację z najbardziej popularnymi obecnie narzędziami do czatu, dzięki czemu możesz z łatwością podejmować działania i współpracować. Możesz tworzyć wirtualne pokoje narad, aby organizować proces reagowania z udziałem wielu zespołów, oraz na bieżąco informować uczestników projektu, korzystając z funkcji masowego powiadamiania Opsgenie.

Dymki z wiadomościami

ChatOps


Twórz alerty oraz harmonogramy Opsgenie i pracuj z nimi z poziomu narzędzia ChatOps. Możesz m.in. potwierdzać i wyłączać alerty, sprawdzać, kto jest na dyżurze, a także definiować wyjątki w harmonogramach. Opsgenie zawiera narzędzia pozwalające na integrację dwukierunkową z wiodącymi narzędziami ChatOps, takimi jak Slack i MS Teams.

Internetowy mostek konferencyjny

Opsgenie ułatwia komunikację z ważnymi osobami za pomocą ulubionego narzędzia konferencyjnego (Zoom, WebEx, GoToMeeting, Skype). Szczegóły mostka konferencyjnego są dołączane do incydentu i automatycznie udostępniane zespołowi.

Zrzut ekranu przedstawiający mostek internetowy

Satelita obierający sygnał

Centrum zarządzania incydentami

Centrum zarządzania incydentami pozwala zarządzać procesem reagowania na incydent, kontrolować i koordynować go. Dzięki zintegrowanym narzędziom do komunikacji i rozwiązywania problemów wynikających z incydentów, nie musisz już przełączać się pomiędzy różnymi aplikacjami i platformami podczas reagowania na incydent. Możesz wyświetlać stan i postęp w pracy każdego zespołu reagującego oraz śledzić wszystkie aktualizacje i działania z poziomu scentralizowanego pulpitu.

Zrzut ekranu przedstawiający centrum zarządzania incydentami
Zrzut ekranu przedstawiający stan usługi

Informowanie osób zainteresowanych

Powiadamiaj osoby zainteresowane z całej organizacji o incydentach zgodnie z ustawieniami organizacyjnymi. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.


OpsGenie płynnie współpracuje z narzędziami ChatOps, których używasz.