Close

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

Wiemy, jaki wpływ na usługi biznesowe mają problemy, dlatego Opsgenie ułatwia aktywne informowanie wszystkich osób zainteresowanych o przerwach w dostępności. Możesz planować przerwy w dostępności z wyprzedzeniem i za pośrednictwem Opsgenie wysyłać wiadomości, tworzyć strony stanu i mostki konferencyjne natychmiast po wystąpieniu incydentu. Dzięki temu można ograniczyć utrudnienia i zadbać, aby zespoły skoncentrowały się na znalezieniu rozwiązania.

Arrows in bullseye

Call routing


Opsgenie pozwala przypisywać alerty do usług biznesowych, na które mają one wpływ, i zapewnia wszystkie informacje o tym, które zespoły muszą zareagować oraz kogo trzeba informować na bieżąco o postępach w rozwiązywaniu problemu. Różne zespoły są powiadamiane jednocześnie. Są im udostępniane narzędzia, których potrzebują do wspólnego poszukiwania rozwiązania.

Zrzut ekranu przedstawiający szablon incydentów
Avatar of robot

Auto attendant


Setup an auto attendant to help respond faster to a customer’s needs. Calls can be routed to different people or teams based on the caller's input (press 1 for network team, press 2 for ...)

Zrzut ekranu przedstawiający edytowanie incydentu
Document with line chart

Complete tracking and analytics


Call metrics are tracked from beginning to end. All activity including when the call is received and how it is routed as well as who answered and how long it lasted can be included in your metrics.

Incoming call routing snapshot

Phone icon

Local phone numbers


Powiadamiaj osoby zainteresowane z całej organizacji o incydentach zgodnie z ustawieniami organizacyjnymi. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.

Org chart icon

Call escalations


Opsgenie can try multiple users until someone answers the phone. You can specify the order of users or let Opsgenie pick someone randomly. Opsgenie only connects the caller, when a live person answers the phone by requesting the user to press a key.


Poznaj zarządzanie incydentami na poziomie usługi