Close

Przekierowywanie połączeń przychodzących

Przychodzące połączenia telefoniczne pozostają powszechną metodą zgłaszania problemów i zwracania się o pomoc wśród klientów. Dzięki możliwościom przekierowywania połączeń przychodzących w rozwiązaniu Opsgenie możesz korzystać z tych samych narzędzi, których używasz do zarządzania krytycznymi incydentami, aby mieć pewność, że krytyczne połączenia telefoniczne nigdy nie zostaną pominięte. Zyskujesz wgląd w problemy, które były przyczyną zgłoszenia telefonicznego, i maksymalizujesz poziom satysfakcji klientów.

Strzały w środku tarczy

Przekierowywanie połączeń


Nigdy więcej nie przegap połączenia z działem obsługi klienta. Przekierowuj rozmowy telefoniczne do właściwej osoby, korzystając z harmonogramów dyżurów Opsgenie. Jeśli nikt nie jest dostępny, Opsgenie przyjmie wiadomość, wygeneruje alert i powiadomi odpowiednią osobę za pośrednictwem preferowanego kanału powiadomień. Szczegóły połączenia zostaną dołączone do powiadomienia, a odbiorcy mogą odsłuchać wiadomość.

Zrzut ekranu połączenia
Awatar robota

Automatyczna recepcjonistka


Skonfiguruj automatyczną recepcjonistkę, aby ułatwić szybsze reagowanie na potrzeby klienta. Połączenia mogą być przekierowywane do różnych osób lub zespołów na podstawie wyboru dzwoniącego (naciśnij 1, aby połączyć się z zespołem ds. sieci, naciśnij 2, aby...).

Zrzut ekranu przedstawiający mostek internetowy
Dokument z wykresem liniowym

Kompleksowe monitorowanie i analityka


Metryki dotyczące połączeń są monitorowane od początku do końca. Wszystkie działania, w tym czas odebrania połączenia i sposób jego przekierowania, a także osoba, która odebrała połączenie i czas jego trwania, mogą być uwzględnione w Twoich metrykach.

Zrzut ekranu przekierowywania połączenia przychodzącego

Ikona telefonu

Lokalne numery telefonów


Wybierz lokalne numery telefonów w ponad 35 różnych krajach, aby zapewnić wygodną metodę kontaktu swoim klientom.

Ikona wykresu org.

Eskalacje połączeń


Opsgenie może próbować połączyć się z wieloma użytkownikami, dopóki ktoś nie odbierze telefonu. Możesz określić kolejność użytkowników lub pozwolić Opsgenie wybrać kogoś losowo. Opsgenie przełącza osobę dzwoniącą tylko wtedy, gdy prawdziwa osoba odbierze telefon, prosząc użytkownika o naciśnięcie klawisza.


Poznaj narzędzia zarządzania dyżurami