Close

Zarządzanie incydentami na poziomie usługi

Wiemy, jaki wpływ na usługi biznesowe mają problemy, dlatego Opsgenie ułatwia aktywne informowanie wszystkich osób zainteresowanych o przerwach w dostępności. Możesz planować przerwy w dostępności z wyprzedzeniem i za pośrednictwem Opsgenie wysyłać wiadomości, tworzyć strony stanu i mostki konferencyjne natychmiast po wystąpieniu incydentu. Dzięki temu można ograniczyć utrudnienia i zadbać, aby zespoły skoncentrowały się na znalezieniu rozwiązania.

Pie chart paper

Operational efficiency analytics


Opsgenie pozwala przypisywać alerty do usług biznesowych, na które mają one wpływ, i zapewnia wszystkie informacje o tym, które zespoły muszą zareagować oraz kogo trzeba informować na bieżąco o postępach w rozwiązywaniu problemu. Różne zespoły są powiadamiane jednocześnie. Są im udostępniane narzędzia, których potrzebują do wspólnego poszukiwania rozwiązania.

Zrzut ekranu przedstawiający szablon incydentów
Line chart document

Monthly overview analytics


Use Opsgenie’s standard dashboard to analyze the monthly alert distribution and response trends. You can easily compare them with the previous month, and drill into any areas of interest.

Zrzut ekranu przedstawiający edytowanie incydentu
Paper icon

Downloadable and schedulable reports


Powiadamiaj osoby zainteresowane z całej organizacji o incydentach zgodnie z ustawieniami organizacyjnymi. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.

Bar line graph icon

User and team productivity analytics


Automatically group related alerts originating from across various systems into a single incident based on the conditions that you specify. Reduce complexity and noise to let your responders focus on the right context and resolve problems quickly.


Items orbiting lightbulb

Strony stanu usługi

Automatycznie grupuj powiązane alerty pochodzące z różnych systemów w jeden incydent w oparciu o zdefiniowane warunki. Zmniejsz złożoność i nieporządek, aby osoby reagujące miały właściwy kontekst i mogły skoncentrować się na szybkim rozwiązywaniu problemów.

Zrzut ekranu przedstawiający stan usługi
Pie chart icon

Conference attendance and efficiency analytics


Powiadamiaj osoby zainteresowane z całej organizacji o incydentach zgodnie z ustawieniami organizacyjnymi. Osoby zainteresowane mogą dowiadywać się o postępach w rozwiązywaniu incydentów i kondycji usług za pośrednictwem automatycznych powiadomień, odwiedzając stronę stanu lub subskrybując umieszczane na niej aktualizacje.

First aid kit icon

Service and infrastructure health reporting


Quickly get a top-level view of all services and identify any problems or weaknesses, realize the system and process flaws, and potential improvements.


Zrzut ekranu raportu po incydencie

Analiza po incydentach

Dowiedz się, jak dokładnie zespoły reagowały na poważne incydenty dzięki dostępnym w Opsgenie szczegółowym raportom z analizy po incydencie. Zapewniają one informacje o działaniach każdego zespołu, jego udziale w rozwiązywaniu problemu oraz sposobach powiadamiania osób zainteresowanych o zmianach stanu. Możesz szybko identyfikować obszary, w których wszystko działa sprawnie, oraz te wymagające poprawy.

Oś czasu incydentu

Incident Timeline is your source of truth throughout the lifecycle of an incident, listing key details like incident status, associated alerts, Incident Command Center (ICC) activity, and more. When a Post mortem report is created, the incident timeline data is automatically displayed copied on the report so teams can see the timeline of events throughout the lifecycle of an incident. 

Zrzut ekranu przedstawiający oś czasu incydentu

Poznaj zarządzanie incydentami na poziomie usługi