Close

Zaawansowane raportowanie i analizy

Zobacz, co działa sprawnie, a co wymaga poprawy. Opsgenie śledzi wszystkie działania związane z alertami i incydentami. Dzięki zaawansowanym funkcjom raportowania i analizy dotrzesz do źródła większości alertów, sprawdzisz, jak Twój zespół radzi sobie z ich potwierdzaniem i rozwiązywaniem problemów, a także uzyskasz wgląd w podział pracy związany z obsługą dyżurów.

Dokument z wykresem kołowym

Analiza wydajności operacyjnej


Błyskawicznie uzyskaj informacje na temat liczby alertów przetworzonych przez Twoją firmę w danym okresie, a także związany z tym średni czas potwierdzenia i średni czas rozwiązania. Możesz z łatwością utworzyć wizualizację trendów tych wskaźników na przestrzeni czasu jednym kliknięciem, aby przejść do szczegółów problemów i dowiedzieć się, które alerty wymagały więcej czasu i uwagi.

Zrzut ekranu przedstawiający analizę wydajności operacyjnej
Dokument z wykresem liniowym

Analiza miesięcznych danych ogólnych


Standardowy pulpit Opsgenie pozwala na analizowanie miesięcznego rozkładu alertów i trendów reagowania. Z łatwością porównuj wyniki z danymi z poprzedniego miesiąca i wyświetlaj szczegóły dotyczące obszarów zainteresowania.

Zrzut ekranu przedstawiający analizę miesięcznych danych ogólnych
Ikona papieru

Raporty z możliwością pobierania i planowania


Z łatwością udostępniaj dane i informuj o wynikach, eksportując raporty w różnych formatach, np. PDF. Możesz też skonfigurować platformę Opsgenie, tak aby zgodnie z harmonogramem wysyłała te raporty do współpracowników za pośrednictwem poczty e-mail.

Ikona wykresu słupkowego

Analiza wydajności użytkowników i zespołów


Automatycznie grupuj powiązane alerty pochodzące z różnych systemów w jeden incydent w oparciu o zdefiniowane warunki. Zmniejsz złożoność i nieporządek, aby osoby reagujące miały właściwy kontekst i mogły skoncentrować się na szybkim rozwiązywaniu problemów.


Przedmioty krążące wokół żarówki

Analiza dyżurów

Uzyskaj wgląd w podział pracy związanej z obsługą dyżurów między poszczególnymi zespołami. Zapewnij równowagę, aby każdy zespół mógł pracować z maksymalną wydajnością.

Zrzut ekranu przedstawiający analizę wydajności operacyjnej
Ikona wykresu kołowego

Analiza wydajności i uczestnictwa w konferencjach


Uczestnictwo w konferencjach często jest kluczem do szybkiego rozwiązywania problemów wynikających z incydentów. Możesz szczegółowo analizować uczestnictwo zespołu w trakcie konferencji centrum zarządzania incydentami i po niej. Zapoznaj się z analizami uczestnictwa i wydajności dla każdej sesji centrum zarządzania incydentami.

Ikona apteczki

Raporty dotyczące kondycji usługi i infrastruktury


Szybko uzyskuj pełny obraz wszystkich usług i rozpoznawaj związane z nimi problemy lub słabe strony. Identyfikuj wady systemu i procedur oraz obszary wymagające poprawy.


Zrzut ekranu przedstawiający analizę po incydencie

Raporty z analiz po incydencie

Po rozwiązaniu problemów związanych z poważnymi incydentami skorzystaj z raportów zawierających analizy po incydencie, aby uzyskać wiedzę na temat rodzaju i czasu podjętych działań. Sprawdź, jak szybko potwierdzane były zgłoszenia, kiedy przekazywane były informacje o zmianie stanu oraz w jaki sposób zespoły uczestniczyły w poszukiwaniu rozwiązania. Z łatwością porównaj reakcje na różne incydenty, by zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Raporty z analizy

Raport z analizy Opsgenie zawiera podsumowanie najważniejszych informacji związanych z incydentem przedstawione w spójny i przejrzysty sposób. Użytkownicy mogą edytować, dodawać notatki i dokumentować wiedzę uzyskaną podczas tworzenia całościowego raportu dotyczącego incydentu.

Zrzut ekranu przedstawiający analizę

Wypróbuj zaawansowane raportowanie i analizy