Close

Eskalacja i zarządzanie harmonogramami

Opsgenie ułatwia zarządzanie dyżurami. Twórz i modyfikuj harmonogramy oraz definiuj reguły eskalacji w ramach jednego interfejsu. Twój zespół zawsze będzie wiedział, kto jest na dyżurze i kto jest odpowiedzialny w przypadku incydentów — daje to pewność, że krytyczne alerty będą zawsze potwierdzane.

Kalendarz

Zarządzanie harmonogramem dyżurów


Z łatwością twórz harmonogramy dyżurów z rotacjami dziennymi, tygodniowymi i niestandardowymi. Korzystaj z wielu reguł harmonogramów, wprowadzając różne rotacje o różnych godzinach. Możesz definiować złożone scenariusze, takie jak dyżury po godzinach pracy, w dni robocze i weekendy oraz przypisywać geograficznie rozproszone zespoły.

Zrzut ekranu przedstawiający harmonogram dyżurów
Wskaźnik z symbolem odtwarzania

Reguły przekierowywania i eskalacje


Dzięki Opsgenie nigdy nie przegapisz krytycznych alertów. Elastyczne reguły przekierowywania pozwalają na powiadamianie właściwych zespołów w oparciu o źródło, priorytet i czas zgłoszenia. Eskalacje to gwarancja, że alert zostanie zauważony, gdy nie ma potwierdzenia przez podany okres. Przykładowo, jeśli osoba pełniąca dyżur nie zareaguje na alert o wysokim priorytecie w ciągu 5 minut, możesz automatycznie powiadomić inną osobę lub inny zespół.

Zrzut ekranu przedstawiający reguły przekierowywania

Zrzut ekranu przedstawiający dyżur

Wyjątki w dyżurach

Jeśli jeden użytkownik ma problemy z harmonogramem lub konflikty, inni mogą z łatwością przejąć zmiany i obszary odpowiedzialności bez wprowadzania zmian administracyjnych.

Powiadomienia z przypomnieniami o dyżurze

Opsgenie zawsze informuje Twój zespół o obowiązkach. Platforma automatycznie powiadamia użytkowników o tym, kiedy rozpoczynają się i kończą ich zmiany.

Zrzut ekranu przedstawiający harmonogram

Poznaj narzędzia zarządzania dyżurami