Close

Badanie incydentów

Widok badania incydentów umożliwia badanie incydentów związanych z wdrożeniem bezpośrednio z poziomu Opsgenie.

Widok badania incydentów, obsługiwany przez Bitbucket

Na pulpicie jest wyświetlana oś czasu z informacją o udanych i nieudanych wdrożeniach kodu z Bitbucket, GitLab lub Bamboo, a także o zakończonych i trwających incydentach. Zebranie wszystkich tych informacji w jednym miejscu pozwala skorelować incydenty z wdrożeniami kodu jako potencjalną przyczyną incydentów.

Przykład badania incydentu w Bitbucket
Przykład badania incydentu w Bamboo

Można wybrać całe wdrożenia lub konkretne commity jako potencjalne przyczyny incydentu, a także wskazać odpowiedzialnego programistę.