Close

Vendor Security & Risk Responses


W Atlassian zapewniamy przejrzystość naszych działań, zabezpieczeń i sposobów zarządzania usługami w chmurze. Rozumiemy, że wielu naszych klientów dysponuje procedurami zarządzania ryzykiem dostawców usług chmurowych. Jesteśmy przekonani, że dostarczamy naprawdę świetne usługi w chmurze i uwielbiamy o tym opowiadać!

Wdrożyliśmy uporządkowane podstawy ramowe dotyczące środków kontroli, aby ułatwić zarządzanie działaniami, bezpieczeństwem i niezawodnością związanymi z naszymi usługami w chmurze. Wiele spośród tych środków kontroli podlega zewnętrznej weryfikacji, a niektóre z nich są jedynie wewnętrzne.

Jeśli proces zarządzania ryzykiem dostawców w Twojej firmie opiera się na dowolnym spośród wymienionych poniżej standaryzowanych kwestionariuszy, możesz pobrać nasze wstępnie wypełnione kwestionariusze. Jeśli natomiast proces zarządzania ryzykiem dostawców w Twojej firmie bazuje na certyfikacji zewnętrznej, w kolejnej sekcji znajdziesz nasze certyfikaty zgodności.

If the options below do not answer the questions you have, feel free to contact our Atlassian Support team.


A comment on the value of compliance

Atlassian has compiled the below questionnaire responses to answer the common questions and formats that we receive from customers. However, it is worth saying that each of the below questionniares are self-attestation style responses. No independent third party has tested or validated these responses, and they should not be considered contractual and may be subject to change.

All of our independently validated, external attestations and certificates can be found on our Atlassian Compliance page. We firmly believe these certifications can and should serve as your primary assurance that we are operating, securing and managing our cloud-services with the interests of our customers in mind.

If you have any questions about our Compliance certificates, please ask us!!


Cloud Security Alliance (CSA) - Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ)

Organizacja Cloud Security Alliance została założona w 2009 roku jako organizacja badawcza mająca na celu określenie najlepszych praktyk w zakresie zapewniania bezpieczeństwa chmury obliczeniowej. Z czasem CSA opublikowało szereg artykułów oraz praktyk dotyczących zapewniania bezpieczeństwa chmurze i usługom chmurowym oraz sposobu oceny dostawców usług chmurowych.

Opracowano tabelę środków kontroli chmury Cloud Controls Matrix (CCM) CSA oraz kwestionariusz Consensus Assessment Initiative Questionnaire (CAIQ) CSA wraz z rejestrem STAR, w którym przechowywane są kwestionariusze uzupełnione przez dostawców usług chmurowych.

The CSA is among the best known cloud service frameworks and standards. The Atlassian CAIQ entries can also be found on the Atlassian STAR registry.

Download the Jira and Confluence Cloud CAIQ

Download the Bitbucket Cloud CAIQ

Pobierz kwestionariusz CAIQ dla produktu Halp

Download the Jira Align CAIQ

Download the Opsgenie CAIQ

Download the Statuspage CAIQ

Download the Trello CAIQ


CyberGRX logo

Whistic

Whistic has built a platform which supports Company and Product Security Profiles, including a series of industry standard questionnaires detailing common security, operational and organizational controls. Click the links below to request access to Atlassian's Whistic Security Profiles:

Jira Align Security Profile

Bitbucket Security Profile

Confluence Cloud Security Profile

Jira Cloud Security Profile

Opsgenie Security Profile

Statuspage Security Profile

Trello Security Profile


CyberGRX logo

Built on the market’s first third-party cyber risk exchange, CyberGRX's dynamic and scalable approach is innovating third party cyber risk management for enterprises and third parties. Click the link below to request access to Atlassian's CyberGRX Report:

Access the Atlassian Assessment at CyberGRX