Close

Wartościowe analizy — integralna część platformy Atlassian

Przyspiesz podejmowanie decyzji opartych na danych na każdym poziomie

Zyskaj pełny wgląd w sposób pracy Twoich zespołów dzięki Atlassian Analytics i Data Lake.

Poznaj zalety

Wyeliminuj izolację zespołów lub produktów i z łatwością twórz interaktywne, konfigurowalne pulpity umożliwiające uzyskanie bogatych analiz.

Ikona prędkościomierza

Przyspieszenie podejmowania decyzji

Błyskawicznie oceniaj priorytety, postępy i blokery dzięki wstępnie utworzonym pulpitom. Pulpity możesz też dostosować, korzystając z naszego edytora, w którym kodowanie jest ograniczone do minimum lub w ogóle niepotrzebne.

Ikona oka

Całościowy wgląd w sytuację

Uzyskuj dostęp do danych Atlassian i preferowanych źródeł danych w jednym miejscu, aby otrzymać kompleksowy obraz projektów i usług.

Ikona słupka wykresu

Informowanie wszystkich na bieżąco

Przełóż dane wyjściowe na wyniki i informuj kierownictwo, wizualizując dane Atlassian w ulubionych narzędziach analizy biznesowej.

Poznaj platformę Analytics

Zobacz, jak nasza platforma umożliwia uzyskiwanie analiz wieloproduktowych.

Analizy dotyczące produktów

Atlassian Analytics

Korzystaj ze wstępnie utworzonych pulpitów, aby znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Twórz niestandardowe widoki za pomocą wizualnego edytora zapytań lub edytora zapytań SQL.

Ilustracja ujednoliconego jeziora danych, które zawiera wzbogacone, wymodelowane dane z wielu produktów, połączonego z hurtowniami danych i narzędziami analizy biznesowej.
Ilustracja ujednoliconego jeziora danych, które zawiera wzbogacone, wymodelowane dane z wielu produktów, połączonego z hurtowniami danych i narzędziami analizy biznesowej.

Atlassian Data Lake Już wkrótce!

Dane gotowe do analizy

Uzyskaj dostęp do wstępnie wymodelowanych i wzbogaconych danych ze wszystkich narzędzi Atlassian w jednym miejscu.

Wizualizacja z dowolnego miejsca WKRÓTCE

Łatwo eksportuj dane Atlassian do własnej infrastruktury danych lub wybranego narzędzia analizy biznesowej.

Łączniki danych

Uzyskaj głębszy wgląd w projekty dzięki zapytaniom o dane operacyjne, finansowe i dotyczące klientów wykonywanym bezpośrednio w produktach Atlassian.

Ilustrowany wykres przedstawiający zwiększenie wydajności inżynierskiej i przychodów w czasie.
Ilustracja zamka i klucza

Bezpieczeństwo i zgodność

Rozwiązanie Atlassian Data Lake zostało opracowane w oparciu o nasza zaufaną platformę chmurową. Spełniamy wymagania dotyczące jurysdykcji danych oraz zgodności z normami ISO/SOC.

Ilustracja dwóch niebieskich chmur

Dostępne w planie Cloud Enterprise

Rozwiązania Atlassian Analytics i Atlassian Data Lake są dostępne w ramach planu Cloud Enterprise w produktach Jira Software i Jira Service Management.

Chcesz rozpocząć korzystanie lub masz pytania?

Omów plany Cloud Enterprise dla Jira Software lub Jira Service Management w celu uzyskania dostępu do Atlassian Analytics

Dowiedz się więcej o platformie Atlassian