Close

Wartościowe analizy — integralna część platformy Atlassian

Przyspiesz podejmowanie decyzji opartych na danych na każdym poziomie

Zyskaj pełny wgląd w sposób pracy Twoich zespołów dzięki Atlassian Analytics i Data Lake.

Ikona wykresu kołowego
Ikona wykresu kołowego

Klienci planu Cloud Enterprise mogą ubiegać się o wcześniejszy dostęp do rozwiązań Atlassian Analytics i Data Lake.

Poznaj zalety

Wyeliminuj izolację zespołów lub produktów i z łatwością twórz interaktywne, konfigurowalne pulpity umożliwiające uzyskanie bogatych analiz.

Ikona prędkościomierza

Przyspieszenie podejmowania decyzji

Błyskawicznie oceniaj priorytety, postępy i blokery dzięki wstępnie utworzonym pulpitom. Pulpity możesz też dostosować, korzystając z naszego edytora, w którym kodowanie jest ograniczone do minimum lub w ogóle niepotrzebne.

Ikona oka

Całościowy wgląd w sytuację

Uzyskuj dostęp do danych Atlassian i preferowanych źródeł danych w jednym miejscu, aby otrzymać kompleksowy obraz projektów i usług.

Ikona słupka wykresu

Informowanie wszystkich na bieżąco

Przełóż dane wyjściowe na wyniki i informuj kierownictwo, wizualizując dane Atlassian w ulubionych narzędziach analizy biznesowej.

Odkryj możliwości

Zobacz, jak nasza platforma umożliwia uzyskiwanie analiz wieloproduktowych.

Analizy dotyczące produktów

Atlassian Analytics

Korzystaj ze wstępnie utworzonych pulpitów, aby znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania. Twórz niestandardowe widoki za pomocą wizualnego edytora zapytań lub edytora zapytań SQL.

Ilustrowany wykres przedstawiający zwiększenie wydajności inżynierskiej i przychodów w czasie.

Łączniki danych

Uzyskaj głębszy wgląd w projekty dzięki zapytaniom o dane operacyjne, finansowe i dotyczące klientów wykonywanym bezpośrednio w produktach Atlassian.

Ilustracja ujednoliconego jeziora danych, które zawiera wzbogacone, wymodelowane dane z wielu produktów, połączonego z hurtowniami danych i narzędziami analizy biznesowej.

Atlassian Data Lake Już wkrótce!

Dane gotowe do analizy

Uzyskaj dostęp do wstępnie wymodelowanych i wzbogaconych danych ze wszystkich narzędzi Atlassian w jednym miejscu.

Wizualizacja z dowolnego miejsca WKRÓTCE

Łatwo eksportuj dane Atlassian do własnej infrastruktury danych lub wybranego narzędzia analizy biznesowej.

Ilustracja ujednoliconego jeziora danych, które zawiera wzbogacone, wymodelowane dane z wielu produktów, połączonego z hurtowniami danych i narzędziami analizy biznesowej.

Pobierz przewodnik po produkcie Atlassian Analytics, aby dowiedzieć się więcej.

Ilustracja zamka i klucza

Bezpieczeństwo i zgodność

Rozwiązanie Atlassian Data Lake zostało opracowane w oparciu o nasza zaufaną platformę chmurową. Spełniamy wymagania dotyczące jurysdykcji danych oraz zgodności z normami ISO/SOC.

Ilustracja dwóch niebieskich chmur

Dostępne w planie Cloud Enterprise

Rozwiązania Atlassian Analytics i Atlassian Data Lake są dostępne w ramach planu Cloud Enterprise w produktach Jira Software, Jira Service Management i Confluence.

Wcześniejszy dostęp

Zarejestruj się, aby uzyskać wczesny dostęp

Rozwiązania Atlassian Analytics i Data Lake są dostępne w formie programu wczesnego dostępu dla organizacji korzystających z planu Cloud Enterprise produktów Jira Software lub Jira Service Management.

Dowiedz się więcej o platformie Atlassian