Close

Przegląd informacji o Atlassian Data Lake

Wzbogacone i gotowe do analizy dane z produktów Atlassian w pojedynczym, odpytywalnym systemie.

Ilustracja jeziora danych

Atlassian Data Lake dla Cloud Enterprise

Baza danych Atlassian Data Lake jest dostępna dla klientów Cloud Enterprise korzystających z Jira Software, Jira Service Management lub Confluence.

dymki rozmowy

Chcesz uzyskać dostęp do Atlassian Data Lake?

Cloud

Jesteś klientem Cloud Enterprise?

Co to jest Atlassian Data Lake?

Atlassian Data Lake zawiera dane z produktów chmurowych zgromadzone w pojedynczej odpytywalnej przestrzeni ze wstępnie modelowanymi i wzbogaconymi polami gotowymi do analizy.

Dzięki Atlassian Data Lake możesz:

 • Bezpośrednio łączyć dane z Atlassian Data Lake z pulpitami w Atlassian Analytics
 • Uzyskać dostęp do przygotowanych i przekształconych danych bezpośrednio poprzez zapytania
 • Tworzyć zestawy danych w produktach Atlassian i innych wykorzystywanych produktach SaaS, łącząc się z zewnętrznymi źródłami danych w Atlassian Analytics

Analizuj dane z kluczowych produktów Atlassian Cloud:

 • Jira Software
 • Jira Service Management (w tym Zasoby)
 • Confluence
 • Jira Work Management
 • Opsgenie

Rozwiązanie Atlassian Data Lake opracowano w oparciu o naszą zaufaną platformę Atlassian z myślą o prywatności i bezpieczeństwie danych.

Dlaczego warto korzystać z Atlassian Data Lake?

Dzięki Atlassian Data Lake zyskujesz:

 • Kompleksowy wgląd w cały łańcuch narzędzi w połączeniu z łatwym dostępem do danych z różnych produktów i instancji Atlassian
 • Wstępnie modelowane i wzbogacone pola danych eliminują potrzebę ręcznych i złożonych procesów modelowania danych
 • Dostęp do danych w wybranym przez Ciebie narzędziu BI dzięki funkcji eksportu danych Wkrótce

Jak działa Atlassian Data Lake

Łączenie z danymi Atlassian

Dostęp do Atlassian Data Lake można uzyskać za pośrednictwem interfejsu Atlassian Analytics. Jako administrator organizacji możesz skonfigurować wiele połączeń danych, aby zaspokoić potrzeby różnych zespołów.

Uzyskaj dostęp do danych z Jira Software, Jira Work Management, Jira Service Management (w tym z Zasobów), Opsgenie i Confluence. Wkrótce pojawią się kolejne produkty!

Aby dowiedzieć się więcej o nadchodzących wydaniach produktów, zapoznaj się z naszym planem rozwoju usługi Cloud.

Diagram pokazuje, w jaki sposób dane z produktów Atlassian są przechowywane w Atlassian Data Lake i łączą się z Atlassian Analytics.

Podłączanie zewnętrznych źródeł danych

Jeśli masz produkty Atlassian z planem Cloud Enterprise, możesz również łączyć się ze źródłami danych spoza firmy Atlassian i połączyć dane Atlassian z zewnętrznymi źródłami danych, aby uzyskać szerszy wgląd. Porównaj wskaźniki rozwoju i IT z ważnymi danymi biznesowymi, obejmującymi przychody, środowisko użytkownika, alokację zasobów, projekty finansowe i wiele innych!

Zrzut ekranu pokazujący, w jaki sposób można połączyć dane Atlassian z bazami danych spoza Atlassian.

Ekran podglądu łącznika bazy danych

Ulepszony dostęp do danych i uprawnienia

Kontroluj, jakie zestawy danych chcesz uwzględnić w analizie lub wykluczyć z niej. Skonfiguruj uwzględnianie wszystkich lub jedynie ograniczonych danych w celu wykluczenia danych wrażliwych.

Uwzględnienie wszystkich danych daje dostęp do bardziej szczegółowych, czytelnych dla człowieka treści i szablonów pulpitów z bardziej solidnymi informacjami dostosowanymi do potrzeb analizy.

Przykłady szczegółowych treści Przykłady danych opisowych
 • podsumowania zgłoszeń
 • tytuły stron
 • opisy
 • załączniki
 • daty utworzenia
 • numery zgłoszeń
 • identyfikator typu zgłoszenia
 • Identyfikator projektu

Dowiedz się więcej o opcjach zakresu danych.

Zrzut ekranu pokazujący, w jaki sposób użytkownicy mogą wybrać wszystkie lub ograniczone dane z Atlassian Data Lake podczas łączenia z Atlassian Analytics.

Ekran wyboru zakresu danych

Uprawnienia obejmują również dostęp, do którego użytkownicy i zespoły mogą tworzyć zapytania o dane. Podczas procesu tworzenia połączenia możesz umożliwić przeszukiwanie danych każdemu, kto ma dostęp do Atlassian Analytics, lub ograniczyć tę możliwości do określonych użytkowników.

Zrzut ekranu pokazujący możliwość ograniczania zapytań i stosowania uprawnień dostępu użytkowników do źródeł danych.

Ekran dostępu do źródła danych

Atlassian Data Lake przestrzega wytycznych Atlassian dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

Atlassian Analytics

Dowiedz się więcej o wizualizacji danych w łańcuchu narzędzi Atlassian w celu uzyskania całościowego wglądu w sytuację.

Chcesz rozpocząć korzystanie lub masz pytania?

Porozmawiaj o planach Cloud Enterprise i dostępie do Atlassian Data Lake