Close
Ilustracja jeziora danych

Przegląd informacji o Atlassian Data Lake

Wzbogacone i gotowe do analizy dane z produktów Atlassian w pojedynczym, odpytywalnym systemie.

Atlassian Data Lake dla Cloud Enterprise

Baza danych Atlassian Data Lake jest dostępna w otwartej wersji beta dla klientów Cloud Enterprise korzystających z Jira Software lub Jira Service Management.

Cloud

Jesteś klientem Cloud Enterprise?

dymki rozmowy

Chcesz uzyskać dostęp do Data Lake?

Co to jest Atlassian Data Lake?

Atlassian Data Lake zawiera dane z produktów chmurowych zgromadzone w pojedynczej odpytywalnej przestrzeni ze wstępnie modelowanymi i wzbogaconymi polami gotowymi do analizy.

Dzięki Atlassian Data Lake możesz

 • Bezpośrednio łączyć dane z Atlassian Data Lake z pulpitami w Atlassian Analytics
 • Uzyskać dostęp do przygotowanych i przekształconych danych bezpośrednio poprzez zapytania
 • Łączyć się z zewnętrznymi źródłami danych w celu łączenia zestawów danych z różnych produktów Atlassian i innych produktów SaaS, z których korzystasz

Analizuj dane z kluczowych produktów Atlassian Cloud:

 • Jira Software
 • Jira Service Management
 • Jira Work Management
 • Opsgenie
 • Insight

więcej produktów już wkrótce

Rozwiązanie Atlassian Data Lake opracowano w oparciu o naszą zaufaną platformę Atlassian z myślą o prywatności i bezpieczeństwie danych.

Dlaczego warto korzystać z Atlassian Data Lake?

Dzięki Atlassian Data Lake zyskujesz:

 • Kompleksowy wgląd w cały łańcuch narzędzi w połączeniu z łatwym dostępem do danych z różnych produktów i instancji Atlassian
 • Wstępnie modelowane i wzbogacone pola danych eliminują potrzebę ręcznych i złożonych procesów modelowania danych
 • Dostęp do danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego w wybranym narzędziu BI z ustandaryzowanymi łącznikami stanowi alternatywę dla powolnych, nieporęcznych interfejsów API do eksportu danych Już wkrótce

Jak to działa

Łączenie z danymi Atlassian

Dostęp do Atlassian Data Lake można uzyskać za pośrednictwem interfejsu Atlassian Analytics. Jako administrator organizacji możesz skonfigurować wiele połączeń danych, aby zaspokoić potrzeby różnych zespołów.

Uzyskaj dostęp do danych z Jira Software, Jira Service Management, Opsgenie i Insight. Wkrótce udostępnimy kolejne produkty!

Schemat Data Lake

Podłączanie zewnętrznych źródeł danych

Jeśli masz produkty Atlassian z planem Cloud Enterprise, możesz również łączyć się ze źródłami danych spoza firmy Atlassian i połączyć dane Atlassian z zewnętrznymi źródłami danych, aby uzyskać szerszy wgląd. Porównaj wskaźniki rozwoju i IT z ważnymi danymi biznesowymi, obejmującymi przychody, środowisko użytkownika, alokację zasobów, projekty finansowe i wiele innych!

Podgląd połączenia danych

Podgląd połączenia baz danych

Ulepszony dostęp do danych i uprawnienia

Kontroluj, jakie zestawy danych chcesz uwzględnić w analizie lub wykluczyć z niej. Skonfiguruj uwzględnienie lub wykluczenie treści generowanych przez użytkowników (UGC), które mogą zawierać informacje poufne. Uwzględnienie UGC zapewnia dostęp do danych bardziej czytelnych dla człowieka i wypełnia pulpity szablonów bardziej solidnymi informacjami dostosowanymi do potrzeb analizy.

Przykłady danych UGC Przykłady danych innych niż UGC
 • podsumowania zgłoszeń
 • tytuły stron
 • opisy
 • załączniki
 • daty utworzenia
 • numery zgłoszeń
 • identyfikator typu zgłoszenia
 • Identyfikator projektu

Dowiedz się więcej o ustawieniach uprawnień dla treści generowanych przez użytkowników.

Wybór zakresu danych

Wybór zakresu danych

Uprawnienia obejmują również dostęp, do którego użytkownicy i zespoły mogą tworzyć zapytania o dane. Podczas procesu tworzenia połączenia możesz umożliwić przeszukiwanie danych każdemu, kto ma dostęp do Atlassian Analytics, lub ograniczyć tę możliwości do określonych użytkowników.

Dostęp do źródła danych

Dostęp do źródła danych

Atlassian Data Lake przestrzega wytycznych Atlassian dotyczących bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych nam danych.

Atlassian Analytics

Dowiedz się więcej o wizualizacji danych w łańcuchu narzędzi Atlassian w celu uzyskania całościowego wglądu w sytuację.

Chcesz rozpocząć korzystanie lub masz pytania?

Omów plany Cloud Enterprise dla Jira Software lub Jira Service Management w celu uzyskania dostępu do Data Lake