Close

Przegląd informacji o Atlassian Analytics

Wizualizuj dane w łańcuchu narzędzi Atlassian, aby uzyskać całościowy wgląd w sytuację.

Ilustracja jeziora danych

Atlassian Analytics dla Cloud Enterprise

Produkt Atlassian Analytics jest dostępny dla klientów Cloud Enterprise korzystających z Jira Software, Jira Service Management lub Confluence.

dymki rozmowy

Chcesz uzyskać dostęp do Atlassian Analytics?

Cloud

Jesteś klientem Cloud Enterprise?

Co to jest Atlassian Analytics?

Atlassian Analytics oferuje proste i elastyczne sposoby wizualizacji danych z różnych produktów Atlassian i innych źródeł danych, zapewniając całościowy wgląd w sposób wykonywania pracy w zespołach. W Atlassian Analytics dostajesz:

Dlaczego warto korzystać z Atlassian Analytics?

Przyspiesz podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach w zespołach DevOps, Agile, zarządzania usługami informatycznymi i biznesowych dzięki danym z Jira Software, Jira Service Management (w tym z Assets), Opsgenie, Jira Work Management, Jira Align i Confluence w Atlassian Analytics.

Zrzut ekranu wskaźników przepływu strumienia wartości

Pulpit łączy Smart Link w Confluence

Skalowane zespoły Agile

Analizuj wskaźniki programu i portfela, które mierzą efektywność organizacji

 • Korzystaj z pulpitów nawigacyjnych wskaźników przepływu, aby śledzić tempo OKR-ów i stale udoskonalać strategię.
 • Uzyskaj bezpośredni dostęp do danych na poziomie programu Jira Align za pomocą ekosystemu Atlassian, który oznacza brak niespójnych połączeń API.
 • Analizuj budżet portfela i wskaźniki wydatków, aby podejmować krytyczne decyzje dotyczące priorytetów, kompromisów i finansowania.
 • Monitoruj stan epików w celu śledzenia projektów zagrożonych i realizowanych.

DevOps

Dowiedz się, w jaki sposób Twój cykl tworzenia oprogramowania zapewnia wartość klientom.

 • Poznaj zagadnienia przepływu pracy netto i koncentracji zespołu na zatwierdzonych zgłoszeniach
 • Zmierz stosunek defektów i błędów do całkowitej liczby zgłoszeń ukończonych w danym okresie
 • Monitoruj czas wdrażania, czas cyklu i dystrybucji prac wykonanych za pomocą Flow Analytics
Na pulpicie analizy przepływu w Atlassian Analytics widoczne są wykresy umożliwiające śledzenie przepustowości, rozkładu prac, czasu wdrażania oraz czasu cyklu.

Zrzut ekranu pulpitu analizy przepływu

Proaktywnie identyfikuj potencjalne blokery projektów w cyklu tworzenia oprogramowania.

 • Przeglądaj wpływ zgłoszeń na poziomie projektu i organizacji
 • Monitoruj zgłoszenie i status projektu według wieku, osoby przypisanej i priorytetu
 • W prosty sposób śledź zagrożenia, status, priorytet i czasu do rozwiązania
Na pulpicie przeglądu projektu Jira w Atlassian Analytics widoczne są wykresy wykorzystywane przez zespoły DevOps do śledzenia stosunku zgłoszeń rozwiązanych do zgłoszeń utworzonych, postępów projektu, średniego czasu pracy nad zgłoszeniem oraz ryzyka według statusu i priorytetu.

Zrzut ekranu pulpitu przeglądu projektu Jira

Zarządzanie usługami IT

Monitoruj i eliminuj blokery usług, które wpływają na czas osiągania korzyści przez klientów. Śledź kluczowe wskaźniki w zarządzaniu zmianami, incydentami i wnioskami.

 • Śledź otwarte wnioski, obciążenie pracą agentów, przestrzeganie umów SLA i zadowolenie klientów
 • Poznaj trendy w tworzeniu incydentów, odpowiedziach i osiach czasu ich rozwiązania
 • Monitoruj czasowe trendy rozpatrywania wniosków o zmianę w odniesieniu do różnych zagrożeń, typów i usług związanych z takimi wnioskami.
 • Analizuj obiekty w systemie zarządzania zasobami i konfiguracją, związane z nimi zgłoszenia i projekty, a także poświęcony im czas
Pulpit zarządzania wnioskami w Atlassian Analytics pokazuje wykresy wykorzystywane przez zespoły zarządzające usługami informatycznymi do śledzenia stosunku wniosków utworzonych do wniosków rozwiązanych, czasu rozwiązywania, otwartych wniosków według typu i obciążenia pracą agenta IT.

Zrzut ekranu pulpitu zarządzania wnioskami

Zespoły ds. marketingu, HR i przychodów

Analizuj, w jaki sposób zespoły tworzą treści i zarządzają nimi w witrynach Confluence. Śledź kluczowe wskaźniki, aby zapoznać się ze szczegółami przepływu i wykorzystania przestrzeni, stron i nie tylko.

 • Korzystaj z widoku zbiorczego wszystkich przestrzeni, stron, wpisów na blogu i komentarzy

 • Poznaj stopień wdrażania różnych składników zawartości, mierząc wskaźniki według typu przestrzeni

 • Śledź status i aktualność swoich treści według tego, które strony zostały ostatnio zaktualizowane i jaki jest ich status

 • Uzyskaj wgląd w tematy, dla których zespoły tworzą treści, sięgając do najważniejszych etykiet w Twojej witrynie Confluence

Na pulpicie wdrażania Confluence w Atlassian Analytics można przeglądać wskaźniki używane przez zespoły biznesowe do śledzenia całkowitej liczby aktywnych stron, komentarzy, wpisów na blogu i przestrzeni. Zawiera on również całkowitą liczbę utworzonych stron oraz komentarzy posegregowanych według typu przestrzeni.

Zrzut ekranu pulpitu wdrażania Confluence

Jak działa narzędzie Atlassian Analytics

Wybierz źródła danych

Atlassian Analytics bezproblemowo łączy się z Atlassian Data Lake i umożliwia skonfigurowanie produktów i instancji, z których chcesz pobierać dane.

Uwzględnij lub wyklucz projekty (Jira Software, Jira Service Management, Opsgenie), zasoby lub przestrzenie (Confluence), dokonując odpowiedniego wyboru.

Ekran wyboru danych produktu pokazuje, jak wybrać dane pomiarowe z kwalifikujących się produktów Atlassian.

Połączenia danych

Zacznij od gotowych szablonów

Możesz uzyskać dostęp do wielu szablonów pulpitów i wykresów zaraz po utworzeniu połączenia z jedną z instancji produktu. Szablony te zostały zaprojektowane z myślą o wspólnych potrzebach zespołów biznesowych i technicznych.

 • Prowadź szczegółowe analizy, aby uzyskać wgląd w konkretne osie czasu i wąskie gardła projektu
 • Wprowadzaj komentarze i udostępniaj dane kluczowym interesariuszom, aby sprawnie realizować działania
Ekran wyboru pokazuje przykłady szablonów, których można używać do pozyskiwania danych z produktów Atlassian podczas korzystania z Atlassian Analytics.

Zrzut ekranu pulpitów szablonów dostępnych w Atlassian Analytics.

Uruchom SQL po swojemu

Twórz niestandardowe widoki wielu produktów lub instancji z możliwością kierowania zapytań SQL bezpośrednio do Atlassian Data Lake. Użytkownicy, który nie znają języka SQL, mogą korzystać z trybu zapytań wizualnych, dzięki którym można tworzyć niestandardowe wykresy i pulpity bez użycia kodu.

Twórz nowe wykresy, dodając kolumny i filtry dzięki intuicyjnym połączeniom między zestawami danych. Przełącz się na pisany język SQL, jeśli chcesz zajrzeć głębiej i dostosować zapytania.

Animowany ekran pokazujący, jak używać zapytań wizualnych i pisanych w SQL.

Poznaj wiele opcji wizualizacji

Wybierz wykresy i diagramy, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom wizualizacji. Atlassian Analytics podpowie typ wykresu na podstawie rodzaju zapytań i przekształconych danych.

Animowany ekran pokazuje opcje wizualizacji wykresu.

Komentuj, pobieraj i osadzaj

Pulpity i wykresy Atlassian Analytics są z natury przeznaczone do współpracy. Użytkownicy mogą komentować wykresy i otagować swój zespół pytaniami. Pulpity i wykresy można również udostępniać za pomocą łączy Smart Link na stronach Confluence, aby współdzielić analizy z jeszcze większą liczbą zespołów.

Pulpit łączy Smart Link w Confluence

Pulpit osadzony za pomocą łączy Smart Link na stronie Confluence.

Atlassian Data Lake

Dowiedz się więcej o tym, jak w pojedynczym, odpytywalnym systemie ująć dane z produktów Atlassian, a przez to wzbogacić je i przygotować do analizy

Chcesz rozpocząć korzystanie lub masz pytania?

Porozmawiaj o planach Cloud Enterprise i dostępie do Atlassian Analytics