Close

Przegląd informacji o Atlassian Analytics

Wizualizuj dane w łańcuchu narzędzi Atlassian, aby uzyskać całościowy wgląd w sytuację.

Ilustracja jeziora danych

Atlassian Analytics dla Cloud Enterprise

Rozwiązanie Atlassian Analytics jest dostępne w otwartej wersji beta dla klientów Cloud Enterprise korzystających z Jira Software lub Jira Service Management.

Cloud

Jesteś klientem Cloud Enterprise?

dymki rozmowy

Chcesz uzyskać dostęp do Atlassian Analytics?

Co to jest Atlassian Analytics?

Atlassian Analytics oferuje proste i elastyczne sposoby wizualizacji danych z różnych produktów Atlassian i innych źródeł danych, zapewniając całościowy wgląd w sposób wykonywania pracy w zespołach. W Atlassian Analytics dostajesz:

Dlaczego warto korzystać z Atlassian Analytics?

Przyspiesz podejmowanie decyzji na wszystkich poziomach w zespołach DevOps i zarządzających usługami IT.

DevOps

Dowiedz się, w jaki sposób Twój cykl tworzenia oprogramowania zapewnia wartość klientom.

 • Poznaj zagadnienia przepływu pracy netto i koncentracji zespołu na zatwierdzonych zgłoszeniach
 • Zmierz stosunek defektów i błędów do całkowitej liczby zgłoszeń ukończonych w danym okresie
 • Monitoruj czas wdrażania, czas cyklu i dystrybucji prac wykonanych za pomocą Flow Analytics
Różne wykresy

Pulpit Flow Analytics

Proaktywnie identyfikuj potencjalne blokery projektów w cyklu tworzenia oprogramowania.

 • Przeglądaj wpływ zgłoszeń na poziomie projektu i organizacji
 • Monitoruj zgłoszenie i status projektu według wieku, osoby przypisanej i priorytetu
 • W prosty sposób śledź zagrożenia, status, priorytet i czasu do rozwiązania
Pulpit analiz

Pulpit przeglądu projektów Jira

Zarządzanie usługami IT

Monitoruj i eliminuj blokery usług, które wpływają na czas osiągania korzyści przez klientów. Śledź kluczowe wskaźniki w zarządzaniu zmianami, incydentami i wnioskami.

 • Śledź otwarte wnioski, obciążenie pracą agentów, przestrzeganie umów SLA i zadowolenie klientów
 • Poznaj trendy w tworzeniu incydentów, odpowiedziach i osiach czasu ich rozwiązania
 • Monitoruj czasowe trendy rozpatrywania wniosków o zmianę w odniesieniu do różnych zagrożeń, typów i usług związanych z takimi wnioskami.
 • Analizuj obiekty w systemie zarządzania zasobami i konfiguracją, związane z nimi zgłoszenia i projekty, a także poświęcony im czas
Pulpit zarządzania wnioskami

Pulpit zarządzania wnioskami

Jak to działa

Wybierz źródła danych

Atlassian Analytics bezproblemowo łączy się z Atlassian Data Lake i umożliwia skonfigurowanie produktów i instancji, z których chcesz pobierać dane.

Wybierz, które projekty (Jira Software, Jira Service Management, Opsgenie) lub zasoby (Insight) uwzględnić, a które wykluczyć.

Wybór danych produktu

Wybór danych produktu

Rozpocznij od szablonów

Możesz uzyskać dostęp do wielu szablonów pulpitów i wykresów zaraz po utworzeniu połączenia z jedną z instancji produktu. Szablony te zostały zaprojektowane z myślą o wspólnych potrzebach zespołów biznesowych i technicznych.

 • Prowadź szczegółowe analizy, aby uzyskać wgląd w konkretne osie czasu i wąskie gardła projektu
 • Wprowadzaj komentarze i udostępniaj dane kluczowym interesariuszom, aby sprawnie realizować działania
Szablony pulpitów

Szablony pulpitów

Uruchom SQL po swojemu

Twórz niestandardowe widoki wielu produktów lub instancji z możliwością kierowania zapytań SQL bezpośrednio do Atlassian Data Lake. Użytkownicy, który nie znają języka SQL, mogą korzystać z zapytań wizualnych, dzięki którym można tworzyć niestandardowe wykresy i pulpity bez użycia kodu.

Twórz nowe tabele i wykresy, przeciągając i upuszczając wskaźniki dzięki intuicyjnym połączeniom między zestawami danych. Przełącz się na pisany język SQL, jeśli chcesz zajrzeć głębiej i dostosować zapytania.

Wizualny i pisany język SQL

Poznaj wiele opcji wizualizacji

Wybierz wykresy i diagramy, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom wizualizacji. Atlassian Analytics zaleci typ wykresu na podstawie liczby porównywanych zestawów danych.

Opcje wizualizacji wykresu

Atlassian Data Lake

Dowiedz się więcej o tym, jak w pojedynczym, odpytywalnym systemie ująć dane z produktów Atlassian, a przez to wzbogacić je i przygotować do analizy

Chcesz rozpocząć korzystanie lub masz pytania?

Omów plany Cloud Enterprise dla Jira Software lub Jira Service Management w celu uzyskania dostępu do Atlassian Analytics