Close

Ceny dostosowane do wielkości firmy.

Opracuj swoją stronę w kilka minut. Uruchom w wybranym przez Ciebie momencie.

Publiczna komunikacja z użytkownikami i klientami podczas zdarzenia.

Free

Z naszym bezpłatnym planem zyskujesz dostęp do 100 subskrybentów, 25 komponentów, dwóch członków zespołu, dwóch wskaźników, powiadomień e-mail, Slack i Microsoft Teams oraz interfejsów API REST.

Free

Z naszym bezpłatnym planem zyskujesz dostęp do 100 subskrybentów, 25 komponentów, dwóch członków zespołu, dwóch wskaźników, powiadomień e-mail, Slack i Microsoft Teams oraz interfejsów API REST.

Hobby

29 USD
miesięcznie

Startup

99 USD
miesięcznie

Business

399 USD
miesięcznie

Enterprise

1499 USD
miesięcznie

Często zadawane pytania dotyczące cen stron publicznych

Czy wszystkie plany zawierają podstawowy zestaw funkcji?

Nasze podstawowe funkcje obejmują incydenty, komponenty, planowe konserwacje, szablony incydentów, analitykę stron, grupy komponentów, podstawowe dostosowywanie, dostęp za pomocą interfejsu API REST, komponenty innych firm, integracje automatyzacji, integracje czatu, osadzanie wskaźnika stanu, dziennik aktywności, integrację z Twitterem. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w naszej bazie wiedzy.

Kim są członkowie zespołu?

Członkowie zespołu to osoby, które mogą logować się na Twoje konto i wykonywać czynności (np. tworzyć incydenty, aktualizować stany komponentów i korzystać z innych funkcji zarządzania) związane z aktualizowaniem strony stanu.

Czy korzystanie z szyfrowania SSL wiąże się z dodatkowymi kosztami?

Nie. Szyfrowanie SSL jest dostępne za darmo we wszystkich planach!

Czy oferujecie roczne rozliczanie przy użyciu karty kredytowej?

Tak, choć w tej chwili konfiguracja jest ręczna i wymaga podpisanego formularza zamówienia. Jeśli chcesz skorzystać z planu rocznego przy użyciu karty kredytowej, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia, a my chętnie Ci pomożemy.

Czy istnieje dodatkowa opłata za pojedyncze logowanie (SSO) za pomocą Atlassian Access?

Jeśli korzystasz z planu Startup, Business lub Enterprise, użytkownicy Statuspage (członkowie zespołu) otrzymują funkcję SSO za pomocą Atlassian Access bez dodatkowych opłat. Pamiętaj, że jeśli masz użytkowników innych produktów Atlassian, takich jak Jira, którzy nie są częścią Twojego planu Statuspage, za nich zostanie naliczona opłata za Atlassian Access.

Czy powiadomienia wiążą się z dodatkowymi kosztami?

Nie. We wszystkich planach dostępna jest nieograniczona liczba powiadomień. Jednak rodzaj wysyłanych przez nas powiadomień (wiadomości e-mail, SMS-y, elementy webhook) zależy od Twojego planu. Plan Hobby obejmuje powiadomienia e-mail, natomiast plan Startup obejmuje powiadomienia za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów i elementów webhook

Czy mogę mieć dostosowane strony stanu dla każdego z moich klientów?

Tak. Jest dostępny typ strony dla konkretnych odbiorców. Takie strony umożliwiają wyświetlanie niestandardowych stanów i wysyłanie powiadomień w oparciu o grupy klientów. Strony dla konkretnych odbiorców mają własne model cenowy i dokumentację. Możesz zmienić typ strony, wybierając pozycje Twoja strona > Typ strony w interfejsie zarządzania Statuspage.

Prywatna komunikacja z pracownikami na temat problemów z wewnętrznymi narzędziami i usługami.

Starter

79 USD
miesięcznie

Growth

249 USD
miesięcznie

Corporate

599 USD
miesięcznie

Enterprise

1499 USD
miesięcznie

Często zadawane pytania dotyczące cen stron prywatnych

Kim dokładnie jest Pracownik?

Pracownik to osoba zatrudniona w Twojej organizacji, która wymaga dostępu w celu wyświetlania i subskrybowania strony stanu Twojej organizacji. Zazwyczaj uprawnienia dostępu są udzielane pracownikom w rozwiązaniu dostawcy tożsamości, takim jak Okta, Ping Identity, OneLogin lub ADFS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie przestawiającej sposób konfigurowania logowania pojedynczego (SSO).

Co z osobami, które muszą zarządzać aktualizacjami strony stanu?

Wszystkie strony prywatne mają przydzielonych członków zespołu o uprawnieniach administratora. Ci członkowie zespołu mają pełną kontrolę nad tworzeniem incydentów, dostosowywaniem stanu komponentów i strony oraz wszystkimi innymi elementami w obrębie pulpitu.

Czy istnieje dodatkowa opłata za pojedyncze logowanie (SSO) za pomocą Atlassian Access?

Użytkownicy Statuspage (członkowie zespołu), którzy są częścią jakiegokolwiek planu strony prywatnej, otrzymują usługę SSO za pomocą Atlassian Access bez dodatkowych opłat. Pamiętaj, że jeśli masz użytkowników innych produktów Atlassian, takich jak Jira, którzy nie są częścią Twojego planu Statuspage, za nich zostanie naliczona opłata za Atlassian Access.

Z którymi usługami logowania jednokrotnego jest zapewniona integracja?

Z technicznego punktu widzenia, nasz system logowania jednokrotnego może współpracować z każdym rozwiązaniem dostawcy tożsamości, które jest zgodny z SAML 2.0 — obejmuje to usługi, takie jak Okta, Ping Identity, OneLogin i Bitium. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące konfiguracji SSO lub SAML, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Kiedy warto rozważyć skorzystanie z prywatnej strony stanu?

Zazwyczaj firmy decydujące się na uruchomienie strony prywatnej zatrudniają od 50 pracowników w górę. 50 jest zwykle liczbą, w okolicach której przekazywanie całej komunikacji dotyczącej stanu za pośrednictwem czatu lub wiadomości e-mail przestaje się sprawdzać.

Od

300 USD
miesięcznie

Od

300 USD
miesięcznie

Różne widoki dla różnych grup użytkowników

meeples
meeples

Utwórz swoją stronę stanu już dziś