Close

Strony prywatne

Informacje o stanie i z zakresu IT dla pracowników

Do wglądu tylko dla upoważnionych

Komunikacja z zakresu IT za pośrednictwem masowo wysyłanych wiadomości e-mail nie sprawdza się, gdy usługi udostępniane są setkom lub tysiącom pracowników. Zapewnij im pojedyncze źródło wiarygodnych informacji i pozwól wybrać powiadomienia, które chcą otrzymywać. Dołącz stronę prywatną do systemu logowania jednokrotnego i zautomatyzuj proces, korzystając z narzędzi do monitorowania. Dzięki temu nie będziesz już otrzymywać wiadomości e-mail z pytaniem o stan usługi.

Ekran prywatny
Strona aktualizacji stanu

Wyeliminuj zduplikowane zgłoszenia związane z IT

Integracja z Jira Service Management pozwala wyświetlać informacje o stanie w czasie rzeczywistym w górnej części strony portalu działu obsługi. Pracownicy, których dotyczy awaria, będą wiedzieć, że trwa jej usuwanie jeszcze przed wysłaniem zgłoszenia.

Odpowiedni przepływ informacji w firmie

Przesyłaj aktualizacje dotyczące stanu do platformy Slack, aby zespoły inżynierów, informatyków i działów operacyjnych były na bieżąco podczas pracy nad rozwiązaniem incydentu. Zintegruj swoją stronę z narzędziami, takimi jak VictorOps, PagerDuty, Opsgenie i xMatters, aby zautomatyzować komunikację związaną z IT.

Ekran ostrzeżenia dotyczącego logowania

Utwórz swoją stronę stanu już dziś