Close

Połącz Statuspage z zestawem narzędzi do zarządzania incydentami w celu szybszego reagowania.

Statuspage umożliwia integrację z najlepszymi narzędziami do monitorowania, ostrzegania i ChatOps w celu zapewnienia klientom aktualnych informacji podczas każdej fazy incydentu.

Połącz Statuspage
Połącz Statuspage

Integracja z narzędziami do monitorowania i ostrzegania w celu przekazywania informacji natychmiast po wykryciu problemu

Integracja z narzędziami do monitorowania

Zintegruj Statuspage z Datadog, New Relic, Librato lub Pingdom, aby aktualizować swoją stronę, gdy tylko zostanie wykryty problem.

Integracja z narzędziami do ostrzegania

Zintegruj Statuspage z Opsgenie, PagerDuty, VictorOps lub xMatters, aby aktualizować stan bezpośrednio z aplikacji do obsługi alertów.

Automatyzacja za pośrednictwem interfejsu API lub poczty elektronicznej

Skorzystaj z naszego interfejsu API REST, aby programowo aktualizować stronę stanu poprzez napisanie własnej integracji lub automatycznie aktualizować stan komponentów, wyzwalając wysyłanie wiadomości e-mail z wierszem tematu „DZIAŁA” lub „NIE DZIAŁA”.

ilustracja integracji

Wyświetlaj stan bezpośrednio w witrynie internetowej, aplikacji lub centrum pomocy

Alert dotyczący stanu

Integracje z narzędziami pomocy technicznej

Osadź wskaźnik stanu w systemie, do którego Twoi klienci już kierują się w celu uzyskania pomocy — np. Jira Service Management, Zendesk lub Intercom — aby wyeliminować tworzenie zduplikowanych zgłoszeń u źródeł.

Element osadzony stanu

Dzięki elementowi osadzonemu stanu możesz wyświetlać informacje o aktywnych incydentach i zaplanowanych konserwacjach w miejscach, w których będą one najlepiej widoczne dla klientów. Wybierz niestandardowe pozycjonowanie i kolor dla osadzanych widżetów, a następnie skopiuj i wklej automatycznie wygenerowany kod do swojej witryny internetowej, aplikacji lub centrum pomocy.

Integracja z Twitterem

Korzystasz już z Twittera do komunikacji z klientami? Zautomatyzuj publikowanie aktualizacji na Twitterze bezpośrednio z poziomu Statuspage.

Połącz Slack lub Microsoft Teams, aby zachować synchronizację podczas reagowania na incydenty

Statuspage — zawsze tam, gdzie pracujesz

Podczas reagowania na incydenty czat często staje się centrum dowodzenia. Przesyłaj aktualizacje statusu do wyznaczonych kanałów Slack lub kanałów Microsoft Teams, aby zapewnić wszystkim bieżące informacje.

Slack i MS Teams + Statuspage

Zaprezentuj czas działania

Statuspage — wskaźniki systemu

Wyświetlaj wskaźniki systemu w celu budowania zaufania klientów

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Pokaż obecnym i potencjalnym klientom, jak niezawodne są Twoje usługi dzięki wskaźnikom systemu. Połącz swoją stronę z narzędziem do monitorowania, aby wyświetlać wskaźniki bezpośrednio na stronie. Możesz również tworzyć własne wskaźniki za pomocą naszego interfejsu API.

Nie widzisz swojego narzędzia?

Utwórz własną integrację Statuspage przy użyciu naszego zaawansowanego interfejsu API.

Najlepsze praktyki w zakresie integracji

Sprawdź poniższe zasoby, aby w pełni wykorzystać możliwości integracji Statuspage.

Zapobiegaj tworzeniu niepotrzebnych zgłoszeń do pomocy technicznej dzięki Jira Service Management i Statuspage

Zintegruj Zendesk i Statuspage, aby zapewnić doskonałą obsługę klientów

Podręcznik firmy Atlassian na temat zarządzania incydentami

Nie korzystasz jeszcze ze Statuspage?