Close

Połącz Statuspage z zestawem narzędzi do zarządzania incydentami w celu szybszego reagowania.

Statuspage umożliwia integrację z najlepszymi narzędziami do monitorowania, ostrzegania i ChatOps w celu zapewnienia klientom aktualnych informacji podczas każdej fazy incydentu.

Połącz Statuspage
Połącz Statuspage

Integracja z narzędziami do monitorowania i ostrzegania w celu przekazywania informacji natychmiast po wykryciu problemu

Integracja z narzędziami do monitorowania

Integrate Statuspage with DataDog, New Relic, Librato or Pingdom to update your page as soon as an issue is detected.

Integracja z narzędziami do ostrzegania

Integrate Statuspage with OpsgeniePagerDuty, VictorOps, or xMatters to update status directly from your alerting app.

Automatyzacja za pośrednictwem interfejsu API lub poczty elektronicznej

Use our REST API to programmatically update your status page by writing your own integration, or automatically update the status of components by triggering en email with a subject line containing the words “UP” or “DOWN”.

ilustracja integracji

Wyświetlaj stan bezpośrednio w witrynie internetowej, aplikacji lub centrum pomocy

Alert dotyczący stanu

Integracje z narzędziami pomocy technicznej

Osadź wskaźnik stanu w systemie, do którego Twoi klienci już kierują się w celu uzyskania pomocy — np. Jira Service Desk, Zendesk lub Intercom — aby wyeliminować tworzenie zduplikowanych zgłoszeń u źródeł.

Element osadzony stanu

With Status Embed, you can display active incidents and scheduled maintenances in the places your customers are most likely to see them. Choose custom positioning and color for embeddable widgets, then copy and paste autogenerated code into your website, app, or help center.

Integracja z Twitterem

Already use Twitter for customer communication? Automate Twitter updates directly from Statuspage.

Połącz Slack w celu synchronizowania pracy podczas reagowania na incydenty

Slack + Statuspage

Czat często staje się centrum dowodzenia podczas reagowania na incydenty. Przesyłaj aktualizacje dotyczące stanu do wyznaczonych kanałów Slack, aby zapewnić wszystkim bieżące informacje.

Slack + Statuspage

Zaprezentuj czas działania

Statuspage — wskaźniki systemu

Wyświetlaj wskaźniki systemu w celu budowania zaufania klientów

Zobaczyć znaczy uwierzyć. Pokaż obecnym i potencjalnym klientom, jak niezawodne są Twoje usługi dzięki wskaźnikom systemu. Połącz swoją stronę z narzędziem do monitorowania, aby wyświetlać wskaźniki bezpośrednio na stronie. Możesz również tworzyć własne wskaźniki za pomocą naszego interfejsu API.

Nie widzisz swojego narzędzia?

Utwórz własną integrację Statuspage przy użyciu naszego zaawansowanego interfejsu API.

Najlepsze praktyki w zakresie integracji

Sprawdź poniższe zasoby, aby w pełni wykorzystać możliwości integracji Statuspage.

Zapobiegaj tworzeniu niepotrzebnych zgłoszeń do pomocy technicznej dzięki Jira Service Desk i Statuspage

Zintegruj Zendesk i Statuspage, aby zapewnić doskonałą obsługę klientów

Podręcznik firmy Atlassian na temat zarządzania incydentami

Nie korzystasz jeszcze ze Statuspage?