Close

Ochrona prywatności w Atlassian

Zobowiązujemy się przestrzegać najwyższych standardów ochrony prywatności danych osobowych na całym świecie i pomagamy w tym również naszym klientom.

Ilustracja akt z łańcuchem

Nasze zasady ochrony prywatności

Zapewnianie prywatności już na etapie projektowania to dla nas chleb powszedni. Dowiedz się więcej na temat zasad ochrony prywatności, którymi kierujemy się w naszej pracy, oraz roli, jaką odgrywają w procesie tworzenia produktów.

Ilustracja otwartego listu

Najnowsze aktualności

Jeśli wydaje Ci się, że przepisy dotyczące ochrony prywatności szybko ewoluują, nie jest to tylko Twoje odczucie. Na naszej stronie aktualności dotyczących ochrony prywatności dzielimy się planami i spostrzeżeniami związanymi z bieżącymi zmianami.

Twoje dane to nasza odpowiedzialność

Nasze wewnętrzne procesy i procedury dotyczące ochrony prywatności są przejrzyście udokumentowane, więc możesz mieć pewność, że Twoje dane są przetwarzane z najwyższą starannością.

Tarcza z kołem zębatym

Przetwarzanie Twoich danych

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowe procesy, środki ochrony prywatności oraz ciągłe szkolenia dla naszych zespołów, aby mieć pewność, że przestrzegamy najlepszych praktyk branżowych. Nasze zespoły w całej organizacji regularnie przechodzą szkolenia i kursy doszkalające z zakresu podstawowych praktyk ochrony prywatności i bezpieczeństwa, a ponadto są zobowiązane do zapewniania poufności i bezpieczeństwa tych danych. Od wszystkich dostawców przetwarzających dane osobowymi wymagamy wdrożenia tych samych praktyk i norm w zakresie zarządzenia danymi, bezpieczeństwa i ochrony prywatności, które sami stosujemy.

Dymki z wiadomościami

Wytyczne dla organów ścigania

Nasze podejście do odpowiadania na wnioski organów ścigania o udostępnienie danych klientów opiera się na wartościach Atlassian. Aby chronić prywatność danych oraz prawa klientów, udostępniamy organom ścigania informacje na temat klientów tylko wówczas, gdy po uprzedniej kompleksowej weryfikacji prawnej żywimy uzasadnione przekonanie, że istnieje wymóg prawny takiego ujawnienia.

Megafon

Raport na temat przejrzystości Atlassian

W ramach działań, jakie podejmujemy, aby zdobyć i utrzymać zaufanie naszych klientów, publikujemy coroczny Raport na temat przejrzystości, który zawiera informacje o otrzymanych wnioskach administracji publicznej dotyczących udostępnienia danych. Atlassian analizuje podstawę prawną każdego wniosku, a w przypadku konieczności dostosowania się do wymagań w nim zawartych ogranicza zakres odpowiedzi do niezbędnego minimum.

Prywatność a kraj użytkownika

Twoje źródło informacji dostosowanych do lokalizacji.


Przejmij kontrolę nad swoimi danymi

Ikona krajobrazu miejskiego

Zarządzanie prywatnością danych swojej firmy

Dane mają kluczowe znaczenie dla sukcesu Twojej firmy. Dlatego zachowujemy przejrzystość w kwestii tego, gdzie i jak przechowujemy dane oraz jakie kroki możesz podjąć, aby zarządzać swoimi danymi lub je usunąć (np. w odpowiedzi na wnioski związane z ochroną prywatności).

Tarcza z kołem zębatym

Zarządzanie prywatnością swoich danych osobowych

Prywatność użytkowników traktujemy poważnie i projektujemy nasze produkty oraz praktyki w taki sposób, aby użytkownicy mogli aktywnie zarządzać swoimi danymi i je kontrolować.


Uzyskaj lepszy wgląd w plan rozwoju naszej platformy Cloud

Staramy się, aby w miarę możliwości zapewnić wgląd w nadchodzące wydania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa, zgodnością, ochroną prywatności i niezawodnością.

Plan rozwoju platformy Cloud (śledzenie, planowanie i wsparcie)

Jesteśmy dostępni i z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania.

Społeczność Zaufanie i bezpieczeństwo

Dołącz do grupy Zaufanie i bezpieczeństwo w społeczności Atlassian, aby skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa i dzielić się informacjami, wskazówkami i najlepszymi praktykami dotyczącymi korzystania z produktów Atlassian w bezpieczny i niezawodny sposób.

Wsparcie Atlassian

Skorzystaj z pomocy jednego z naszych świetnie wyszkolonych inżynierów wsparcia, aby uzyskać odpowiedzi na dowolne pytania.