Close

Raport na temat przejrzystości

W ramach działań, jakie Atlassian podejmuje, aby zdobyć i utrzymać zaufanie swoich klientów, publikujemy coroczny Raport na temat przejrzystości, który zawiera informacje o otrzymanych wnioskach administracji publicznej o udostępnienie danych użytkowników, jak również o usunięcie treści bądź zawieszenie kont użytkowników.


Atlassian odpowiada na wnioski składane przez organy administracji publicznej zgodnie z własną Polityką prywatności, Umową z klientem, Zasadami dopuszczalnego użytkowania oraz wszelkimi warunkami dotyczącymi poszczególnych produktów. Dodatkowe informacje na temat naszych zasad i procedur udzielania odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych użytkowników można znaleźć również w naszych Wytycznych dla organów ścigania. Udzielając odpowiedzi na dowolny wniosek organu administracji publicznej (o udostępnienie danych użytkowników lub usunięcie kont bądź treści użytkowników), Atlassian przestrzega następujących zasad przewodnich:

Strony składające wniosek muszą najpierw podjąć próbę uzyskania informacji bezpośrednio od klientów lub użytkowników będących przedmiotem zainteresowania. Jeśli strona składająca wniosek zwróci się do Atlassian z prośbą o udostępnienie danych użytkownika, to o ile nie będzie to prawnie zabronione, powiadomimy klienta (aby miał możliwość zakwestionowania postępowania prawnego) o tym fakcie zgodnie z naszymi zasadami powiadamiania użytkowników.

Atlassian analizuje podstawę prawną każdego wniosku, a w przypadku konieczności ujawnienia danych użytkownika na jego podstawie udzieli odpowiedzi zgodnie ze stosownymi przepisami (w tym postanowieniami federalnej ustawy Stored Communications Act), ograniczając jej zakres do niezbędnego dla danego wniosku minimum.

Atlassian będzie w dalszym ciągu opowiadać się za reformami, które pozwolą nam zapewnić większą przejrzystość względem naszych klientów.

Raport na temat przejrzystości obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku

Wnioski organów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Liczba wniosków
Liczba kont wskazanych we wnioskach
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0

Wnioski organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Liczba wniosków
Liczba kont wskazanych we wnioskach
2022 23 88
2021 21 59
2020 12 59
2019 15 46
2018 11 32
2017 13 88
2016 1 2
2015 4 19


Uwaga: raporty z 2017 roku i nowsze uwzględniają wnioski o udostępnienie danych użytkowników Trello. Raporty sprzed 2017 roku nie uwzględniają wniosków o udostępnienie danych użytkowników Trello.

Odpowiedzi Atlassian na wnioski organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Odpowiedź
Liczba odpowiedzi
2022

Przekazano niektóre treści użytkownika

2

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

15

Brak odpowiednich danych do przekazania

5

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie ujawniono żadnych danych

1
2021

Przekazano niektóre treści użytkownika

4

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

13

Brak odpowiednich danych do przekazania

4

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie ujawniono żadnych danych

0
2020

Przekazano niektóre treści użytkownika

2

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

6

Brak odpowiednich danych do przekazania

3

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

1
2019

Przekazano niektóre treści użytkownika

1

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

12

Brak odpowiednich danych do przekazania

2

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

0
2018

Przekazano niektóre treści użytkownika

3

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

7

Brak odpowiednich danych do przekazania

1

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

0
2017

Przekazano niektóre treści użytkownika

4

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

8

Brak odpowiednich danych do przekazania

1

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

0
2016

Przekazano niektóre treści użytkownika

1

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

0

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

0
2015

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

4

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

0

Wnioski organów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Liczba wniosków
Liczba kont wskazanych we wnioskach
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0

Wnioski organów bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Liczba wniosków
Liczba kont wskazanych we wnioskach
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0

Wnioski organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych o usunięcie kont lub treści

Rok
Liczba otrzymanych wniosków
Liczba kont wskazanych we wnioskach
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 3

Odpowiedź Atlassian na otrzymane wnioski organów administracji publicznej Stanów Zjednoczonych o usunięcie kont lub treści

Rok
Odpowiedź
Liczba wniosków
Liczba dotkniętych kont
2022 Zablokowano dostęp publiczny do konta użytkownika 0 0
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 3

Wnioski międzynarodowych organów administracji publicznej o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Liczba otrzymanych wniosków
Liczba kont wskazanych we wnioskach
2022 3 4
2021 3 2
2020 4 7
2019 2 2
2018 4 4
2017 1 1
2016 1 1
2015 Nie dotyczy Nie dotyczy

Lista kwalifikujących się rządów międzynarodowych składających wnioski od 2017 r.

Hrabstwo
Liczba wniosków
Wniosek o dane skutkujący brakiem ujawnienia danych użytkownika
Wniosek o dane skutkujący ujawnieniem niektórych danych użytkownika
Australia 2 1 1
Niemcy 3 3 0
Indie 2 2 0

Odpowiedzi Atlassian na wnioski międzynarodowych organów administracji publicznej o udostępnienie danych użytkowników

Rok
Odpowiedź
Liczba odpowiedzi
2022

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

0

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

3
2021

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

0

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

3
2020

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

1

Brak odpowiednich danych do przekazania

2

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

1
2019

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

0

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

2
2018

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

1

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

3
2017

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

0

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

1
2016

Przekazano niektóre treści użytkownika

0

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

1

Brak odpowiednich danych do przekazania

0

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

0
2015

Przekazano niektóre treści użytkownika

Nie dotyczy

Przekazano wyłącznie dane użytkownika niebędące treścią

Nie dotyczy

Brak odpowiednich danych do przekazania

Nie dotyczy

Wyrażono sprzeciw wobec wniosku i nie dołączono żadnych danych

Nie dotyczy

SŁOWNICZEK

  • „Dotknięte konta” odpowiadają łącznej liczbie kont użytkowników, w przypadku których Atlassian dokonało ujawnienia danych użytkowników lub zawieszenia konta.
  • „Konta wskazane we wnioskach” odpowiadają łącznej liczbie kont będących przedmiotem całkowitej liczby wniosków prawnych (przykładowo jedno wezwanie może zawierać wniosek o ujawnienie informacji na temat dwóch kont użytkowników).
  • „Wnioski organów bezpieczeństwa narodowego” to nakazy NSL (National Security Letter) wydane na mocy tytułu 18 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 2709, dowolne nakazy sądowe zgodnie z ustawą o kontroli wywiadu zagranicznego (Foreign Intelligence Surveillance Act), tytuł 50 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, § 1801 i nast., lub wszelkie inne niejawne wnioski o udzielenie informacji o użytkownikach wydane w Stanach Zjednoczonych.
  • „Dane niebędące treściami użytkownika” są to informacje na temat subskrybenta, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, podawane podczas rejestrowania konta, informacje rozliczeniowe (w stosownych przypadkach) oraz adresy IP. Nie zawierają one żadnej treści wygenerowanej przez użytkownika, takiej jak zdjęcia profilowe lub pliki przekazane przez użytkowników i zapisane na serwerach Atlassian.
  • „Brak odpowiednich danych” oznacza, że firma Atlassian odpowiedziała prawidłowo na prawomocny wniosek prawny, ale nie dysponowała żadnymi odpowiednimi rejestrami, które mogłaby ujawnić organom ścigania.
  • „Liczba wniosków” wskazuje, ile razy firma Atlassian otrzymała pismo procesowe z wnioskiem o udostępnienie danych użytkowników lub zawieszenie konta.
  • „Treści użytkownika” to wszystko, co nasi klienci tworzą i przechowują u nas, np. tekst w dowolnej formie, załączniki i obrazy. Odpowiedzi, których wynikiem jest utworzenie Treści użytkownika, mogą również obejmować utworzenie Danych niebędących treściami użytkownika.