Close

Transparantierapport

Atlassian publiceert een jaarlijks transparantierapport als onderdeel van onze inzet om het vertrouwen van onze klanten te verdienen en houden. Hier staat informatie in over overheidsverzoeken om gebruikersgegevens en overheidsverzoeken om content te verwijderen of gebruikersaccounts op te zeggen.


Atlassian reageert op overheidsverzoeken in overeenstemming met ons Privacybeleid, Klantovereenkomst, Beleid voor aanvaardbaar gebruik en eventuele aanvullende productspecifieke voorwaarden. We leveren bovendien aanvullende informatie over ons beleid en onze procedures voor reacties op verzoeken om klantgegevens in onze Richtlijnen voor rechtshandhaving. Bij het beantwoorden van verzoeken van overheden (ongeacht of het een verzoek om klantgegevens is of een verzoek om content te verwijderen / gebruikersaccounts op te schorten), volgt Atlassian de volgende leidende principes:

Verzoekende partijen dienen eerst te proberen de informatie direct van de klant of gebruiker(s) in kwestie te verkrijgen. Indien de verzoekende partij Atlassian benadert voor gebruikersgegevens zullen we de klant op de hoogte stellen (zodat die klant de kans heeft om de juridische procedure aan te vechten), tenzij dit bij wet verboden is, in navolging van ons beleid voor gebruikerskennisgeving.

Altassian zal elk verzoek nauwkeurig onderzoeken op rechtsgeldigheid, en indien het nodig is om het verzoek in te willigen door gebruikersgegevens te leveren, zullen we reageren in navolging van toepasselijke wetgeving (inclusief de Amerikaanse federale Stored Communications Act), en zullen we zo nauw mogelijk reageren op het specifieke verzoek.

Atlassian zal blijven pleiten voor hervormingen waarmee we onze klanten meer transparantie kunnen bieden.

De periode voor het transparantierapport is van 1 januari tot en met 31 december voor het toepasselijke jaar

Verzoeken om gebruikersgegevens vanwege de Amerikaanse nationale veiligheid

Jaar
Aantal verzoeken
Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0

Verzoeken van de Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens

Jaar
Aantal verzoeken
Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken
2022 23 88
2021 21 59
2020 12 59
2019 15 46
2018 11 32
2017 13 88
2016 1 2
2015 4 19


Let op: de gegevens van rapporten uit 2017 en later omvatten ook verzoeken om gebruikersgegevens uit Trello. Rapporten voor 2017 omvatten geen verzoeken om gebruikersgegevens uit Trello.

Reacties van Atlassian op verzoeken van de Amerikaanse overheid om gebruikersgegevens

Jaar
Reactie
Aantal reacties
2022

Wat gebruikerscontent geproduceerd

2

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

15

Geen responsieve data om te produceren

5

Verzoek geweigerd en geen data vrijgegeven

1
2021

Wat gebruikerscontent geproduceerd

4

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

13

Geen responsieve data om te produceren

4

Verzoek geweigerd en geen data vrijgegeven

0
2020

Wat gebruikerscontent geproduceerd

2

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

6

Geen responsieve data om te produceren

3

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

1
2019

Wat gebruikerscontent geproduceerd

1

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

12

Geen responsieve data om te produceren

2

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

0
2018

Wat gebruikerscontent geproduceerd

3

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

7

Geen responsieve data om te produceren

1

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

0
2017

Wat gebruikerscontent geproduceerd

4

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

8

Geen responsieve data om te produceren

1

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

0
2016

Wat gebruikerscontent geproduceerd

1

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

0

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

0
2015

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

4

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

0

Verzoeken om gebruikersgegevens vanwege de Amerikaanse nationale veiligheid

Jaar
Aantal verzoeken
Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0

Verzoeken om gebruikersgegevens vanwege de Amerikaanse nationale veiligheid

Jaar
Aantal verzoeken
Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0

Verzoeken van Amerikaanse overheid om accounts/content te verwijderen

Jaar
Verzoeken ontvangen
Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken
2022 0 0
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 3

Reactie van Atlassian op verzoeken van Amerikaanse overheid om accounts/content te verwijderen

Jaar
Reactie
Aantal verzoeken
Aantal betrokken accounts
2022 Openbare toegang tot gebruikersaccount geblokkeerd 0 0
2021 0 0
2020 0 0
2019 0 0
2018 0 0
2017 0 0
2016 0 0
2015 1 3

Verzoeken van de internationale overheden om gebruikersgegevens

Jaar
Verzoeken ontvangen
Beoogde accounts bij ontvangen verzoeken
2022 3 4
2021 3 2
2020 4 7
2019 2 2
2018 4 4
2017 1 1
2016 1 1
2015 N.v.t. N.v.t.

Lijst met toepasselijke internationale overheden die sinds 2017 verzoeken deden om gebruikersgegevens

Land
Aantal verzoeken
Geweigerde verzoeken om gebruikersgegevens
Toegekende verzoeken om gebruikersgegevens
Australië 2 1 1
Duitsland 3 3 0
India 2 2 0

Reacties van Atlassian op verzoeken van de internationale overheden om gebruikersgegevens

Jaar
Reactie
Aantal reacties
2022

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

0

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

3
2021

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

0

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

3
2020

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

1

Geen responsieve data om te produceren

2

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

1
2019

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

0

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

2
2018

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

1

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

3
2017

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

0

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

1
2016

Wat gebruikerscontent geproduceerd

0

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

1

Geen responsieve data om te produceren

0

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

0
2015

Wat gebruikerscontent geproduceerd

N.v.t.

Alleen content en data voor niet-gebruikers geproduceerd

N.v.t.

Geen responsieve data om te produceren

N.v.t.

Verzoek geweigerd en geen data bijgevoegd

N.v.t.

WOORDENLIJST

  • 'Betrokken accounts' geeft het totale aantal gebruikersaccounts weer waarvoor gebruikersgegevens van Atlassian bekend zijn gemaakt of die zijn opgeschort.
  • 'Beoogde accounts' geeft het totale aantal accounts weer dat het doel waren van het totale aantal juridische verzoeken (een enkele dagvaarding kan bijvoorbeeld informatie over twee gebruikersaccounts opvragen).
  • Een 'verzoek vanwege de nationale veiligheid' is een National Security Letter die is verstuurd volgens 18 U.S.C. § 2709, een proces dat is verstuurd volgens de Foreign Intelligence Surveillance Act, 50 U.S.C. § 1801, et seq. of een ander vertrouwelijk verzoek om gebruikersgegevens dat wordt verstuurt in de Verenigde Staten.
  • 'Niet-inhoudelijke gebruikersgegevens' zijn gegevens van abonnees, zoals de naam en het e-mailadres die zijn opgegeven bij het aanmaken van een account, factuurgegevens (indien van toepassing) en IP-adressen. Hieronder valt geen content die door gebruikers is aangemaakt, zoals profielfoto's of bestanden die door gebruikers zijn geüpload en opgeslagen op de servers van Atlassian.
  • 'Geen responsieve data' geeft aan dat Atlassian correct heeft gereageerd op een geldig juridisch verzoek, maar geen responsieve gegevens had om aan rechtshandhaving bekend te maken.
  • 'Aantal verzoeken' slaat op het aantal keer dat Atlassian juridische processen ontvangen heeft met verzoeken om klantgegevens te leveren of accounts op te zeggen.
  • 'Gebruikersinhoud' is alles wat onze klanten bij ons maken en opslaan, zoals vrije tekst, bijlagen en afbeeldingen. Bij reacties waarbij gebruikersinhoud wordt verstrekt, kunnen ook niet-inhoudelijke gebruikersgegevens worden verstrekt.