Close

Przeszukiwanie, śledzenie i wizualizowanie zmian w kodzie

Szybciej podejmuj dobre decyzje.

Wyszukuj kod, wizualizuj i raportuj działania oraz odnajduj zatwierdzone zmiany, pliki, poprawki lub członków zespołu w repozytoriach SVN, Git, Mercurial, CVS i Perforce.

Fisheye — różnice w kodzie

Porównywanie

Wyświetlaj zmiany w widoku ujednoliconym lub zestawieniu i łącz zgłoszenia w Jira Software bezpośrednio z różnicami, szczegółami zestawów zmian lub całym kodem źródłowym.

Wizualizuj

Monitoruj działania na kodzie źródłowym ukazane w formie graficznej, twórz raporty zmian wierszy kodu w okresie czasu oraz wizualizuj dziennik audytu zmian.

Monitorowanie

Śledź postęp prac projektowych dzięki strumieniom aktywności, przedstawiającym commity, zgłoszenia w Jira Software i czynności osób przeglądających kod w Crucible w obrębie całego zespołu.

Wyszukiwanie

Szybko wyszukuj fragmenty kodu, stosując kryteria, takie jak nazwy plików, wiadomości o zatwierdzeniu, autorzy, tekst, a nawet zmiany zarejestrowane w historii.

Fisheye — wyszukiwanie

Śledzenie działań na kodzie w dowolnym systemie zarządzania łańcuchem dostaw

Za pomocą jednego narzędzia przeglądaj, indeksuj i przeszukuj kod we wszystkich systemach zarządzania kodem źródłowym, w tym w repozytoriach SVN, Git, Mercurial, CVS i Perforce.

logo firm

Narzędzia integracji o kluczowym znaczeniu

Ulepsz przepływ pracy dzięki rozwiązaniom Jira Software, Bitbucket Server, Bamboo i setkom innych narzędzi deweloperskich.

Ikona

Procedury tworzenia oprogramowania

Stosuj inteligentne commity przy użyciu prostej składni i aktualizuj zgłoszenia w Jira Software lub przeglądy kodu w Crucible.

Ikona

Współdziałanie rozwiązań

Powiąż rozwiązania Fisheye i Bitbucket, aby otrzymywać powiadomienia natychmiast po aktualizacji repozytoriów. Przygotowuj przeglądy kodu commitów w Crucible za pomocą jednego kliknięcia.

Ikona

Ciągła integracja

Przeprowadzaj ciągłą integrację kodu za pomocą narzędzia Bamboo i monitoruj zmiany wyzwalające kompilacje za pośrednictwem narzędzia Fisheye.

„Każdego dnia pracujemy w eksperymentalnym środowisku. W ubiegłym roku zaczęliśmy korzystać z repozytoriów Git do śledzenia wersji… Przeprowadzamy dużą liczbę przeglądów kodu: przynajmniej jedną dla każdego brancha”.

MICHELLE ESHOW, INŻYNIER LOTNICTWA

Podstawowe plany hostowania samodzielnego

Małe zespoły

USD X
Płatność jednorazowa
maksymalnie 5 użytkowników, 10 zatwierdzających + 5 repozytoriów
Bezpłatnie przez 30 dni
Karta kredytowa nie jest wymagana

Rozwijające się zespoły

USD X
Płatność jednorazowa, nieograniczona liczba repozytoriów
Bezpłatnie przez 30 dni
Karta kredytowa nie jest wymagana