Close
fisheye diff views

Narzędzie do wyświetlania różnic

Ujednolicone lub zestawione obok siebie widoki różnicowe pozwalają z łatwością śledzić zmiany w kodzie zachodzące w repozytoriach SVN, Git, Mercurial, CVS i Perforce.

Strumienie aktywności

Śledź postęp prac projektowych w czasie rzeczywistym dzięki strumieniom aktywności, prezentującym polecenia commit, zgłoszenia Jira Software i czynności przeglądania kodu w narzędziu Crucible

fisheye activity stream
fisheye code search

Wyszukiwanie kodu

Precyzyjnie przeszukuj swój kod według nazw plików, fragmentów ścieżek, symboli wieloznacznych, nazw użytkowników, kluczy zgłoszeń Jira Software, a nawet fraz, aby przejść bezpośrednio do katalogu, pliku lub wykresu. 

Fisheye

Wyszukuj, śledź i wizualizuj kod

Wypróbuj bezpłatnie