Close

Śledzenie działań na kodzie w jednym miejscu

Śledź działania na kodzie, takie jak grupy zmian, przeglądy, gałęzie, tagi, różnice, w jednym centralnym miejscu.

Narzędzie do wyświetlania różnic

Ujednolicone lub zestawione obok siebie widoki różnicowe pozwalają z łatwością śledzić zmiany w kodzie zachodzące w repozytoriach SVN, Git, Mercurial, CVS i Perforce.

Strumienie aktywności

Śledź postęp prac projektowych w czasie rzeczywistym dzięki strumieniom aktywności, prezentującym polecenia commit, zgłoszenia Jira Software i czynności przeglądania kodu w narzędziu Crucible.

Wyszukiwanie kodu

Precyzyjnie przeszukuj swój kod według nazw plików, fragmentów ścieżek, symboli wieloznacznych, nazw użytkowników, kluczy zgłoszeń Jira Software, a nawet fraz, aby przejść bezpośrednio do katalogu, pliku lub wykresu.

Usprawnij i przyśpiesz proces tworzenia kodu

Ikona

Integracja Jira Software

Usprawnij śledzenie zmian w kodzie i zgłoszeń, przeprowadzając integrację przeglądarki Fisheye i rozwiązania Jira Software.

Ikona

Inteligentne polecenia commit

Wprowadź podstawową składnię do wiadomości dotyczących zatwierdzania, aby usprawnić działania na zgłoszeniach Jira Software i przeglądach kodu w narzędziu Crucible.

Ikona

Powiadomienia w czasie rzeczywistym

Śledź aktywność w projektach, korzystając ze spersonalizowanych powiadomień.

Ikona

Integracja kompilacji

Powiąż narzędzia Bamboo i Fisheye i sprawdzaj, które zmiany kodu wpływają na kompilację.

Ikona

Wykresy i raporty

Zapewnij uczestnikom projektu bieżące informacje w postaci wykresów i wskaźników zawierających zatwierdzone wiersze kodu (LOC), osoby zatwierdzające najwięcej zmian, wszystkie zmiany wprowadzone w projekcie i inne.

Ikona

Historia pliku

Wyświetl historię pliku w widoku historii plików i szybko przejdź do widoku różnic lub adnotacji, aby zobaczyć więcej szczegółów.

Wyszukuj, śledź i wizualizuj kod