Close

Dołącz do nas na Team Talks: Jira Align i dowiedz się, jak szybciej dostarczać wyniki klientom, korzystając z Jira Align. Zarejestruj się bezpłatnie →

Jira Align dla zespołów dostarczających produkty wg metodyki Agile

Zadbaj o to, aby zespół osiągał najlepsze wyniki


Droga zespołu dostarczającego produkty do metodyki Agile


Częste wyzwania:

Zmaganie się ze skomplikowanymi źródłami danych w celu zsynchronizowania informacji z kilku różnych źródeł, aby sporządzić raport o stanie, który i tak będzie tylko częściowo dokładny.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Pojedyncze źródło danych, które integruje się płynnie z systemami Jira, TFS, Rally i wieloma innymi narzędziami. Żegnajcie kiepskie raporty o stanie!


Motywowanie zespołu, gdy związek wykonywanych przez niego prac ze strategią jest w najlepszym razie niejasny.


Możliwość wizualizacji i połączenia prac na poziomie zespołu z szerszą strategią firmy, aby każdy miał jednakowy dostęp do tych samych informacji.


Niezręczne oczekiwanie na przekazanie informacji o rzeczywistym stanie realizacji harmonogramu prac rozwojowych w odniesieniu do jakichś niepewnych zobowiązań czasowych podjętych wiele miesięcy wcześniej.


Pewność, że nasze raporty są solidne, aktualne na bieżącą chwilę i można je łatwo dostarczyć kierownictwu w ich ulubionym formacie.Częste wyzwania:

Zmaganie się ze skomplikowanymi źródłami danych w celu zsynchronizowania informacji z kilku różnych źródeł, aby sporządzić raport o stanie, który i tak będzie tylko częściowo dokładny.


Motywowanie zespołu, gdy związek wykonywanych przez niego prac ze strategią jest w najlepszym razie niejasny.


Niezręczne oczekiwanie na przekazanie informacji o rzeczywistym stanie realizacji harmonogramu prac rozwojowych w odniesieniu do jakichś niepewnych zobowiązań czasowych podjętych wiele miesięcy wcześniej.


Rozwiązanie, jakie oferuje Jira Align:

Pojedyncze źródło danych, które integruje się płynnie z systemami Jira, TFS, Rally i wieloma innymi narzędziami. Żegnajcie kiepskie raporty o stanie!


Możliwość wizualizacji i połączenia prac na poziomie zespołu z szerszą strategią firmy, aby każdy miał jednakowy dostęp do tych samych informacji.


Pewność, że nasze raporty są solidne, aktualne na bieżącą chwilę i można je łatwo dostarczyć kierownictwu w ich ulubionym formacie.


„[Jira Align] ma wszystko, czego pragnęliśmy, a także mnóstwo funkcji, które znacznie ułatwiły nam życie, choć nigdy nawet o nich nie pomyśleliśmy”.

Starszy menedżer produktu

Korporacja z listy Fortune 50

Ulubione funkcje zespołów produktowych

Zapoznaj się z przedstawionymi poniżej fantastycznymi funkcjami, dzięki którym nie dasz się zwariować.

Linia na wykresie

Analiza sprintów

Raport coachingowy zawierający szczegółowe informacje na temat planów zespołu na początku sprintu w zestawieniu z jego wynikami.

Ikona wykresu słupkowego

Zespołowe metryki sprintów

Statystyki obejmujące dane z wszystkich sprintów, takie jak prędkość, podziały historyjek, emocje zespołu, cele sprintów i wiele innych — a to wszystko w jednym widoku.

Ikona wyróżnienia z kciukiem w górę

Zarządzanie jakością

Szybki podgląd jakości każdej linii produktów w poszczególnych wydaniach, z podziałem na defekty i przypadki testowe.

Ikona przepływu pracy

Śledzenie postępów sprintów

Szczegółowy widok postępów sprintu dla poszczególnych historyjek, z podziałem na stan kryteriów akceptacji oraz zadania.

Ikona strony

Spotkania retrospektywne

Okresowa ocena postępów oraz refleksja na nimi z zespołem w celu wypracowania pomysłów na usprawnienie procesu.

Ikona wykresu słupkowego

Szczegółowe postępy zespołu

Szczegółowy widok metryk postępu sprintu, z uwzględnieniem wykorzystanego czasu i poszerzeń zakresu, które mogą wpłynąć na terminowe dostarczenie.

Poznaj korzyści dla innych ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu