Close

Zamiast Excela

Zyskaj potrzebną elastyczność bez ograniczeń arkuszy kalkulacyjnych.


Czy Twój zespół wyrósł z Excela i Arkuszy Google?

Zbuduj połączone przedsiębiorstwo

Jira Align pomaga firmom i liderom w dziedzinie technologii uporać się z szybką transformacją cyfrową, łącząc działania biznesowe i technologiczne w czasie rzeczywistym. Zyskujesz w ten sposób jedno źródło rzetelnych informacji o postępach, dostarczaniu wartości i opiniach klienta, dzięki czemu możesz dostosować swoje działania tak, aby uzyskać lepsze wyniki.

Wiele zespołów wykorzystuje do zarządzania projektami oraz pracą na poziomie zespołów takie narzędzia, jak Excel, Dokumenty Google czy Smartsheet. Jednak w przypadku organizacji działających na dużą skalę arkusze kalkulacyjne nie są w stanie zapewnić widoczności i koordynacji w czasie rzeczywistym, które są niezbędne, aby zmaksymalizować dostarczanie wartości i zoptymalizować przepływ.

Rozwiązania bazujące na arkuszach kalkulacyjnych nie są przystosowane do szybkiej współpracy i udostępniania informacji, które stanowią niezbędny element innowacyjnego przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwie połączonym można szybko i łatwo odpowiedzieć na następujące pytania: Czy zrealizujemy zadania na czas? Jakie są zależności mojego zespołu?Czy tworzymy właściwe rzeczy?Skąd to wiemy?

„O, rety. To właśnie produkt, którego potrzebujemy. Naprawdę dostrzegam w nim, jak powinno wyglądać skalowanie metodyki Agile i co naprawdę możemy zrobić, aby powiązać naszą strategię ogólną z tym, co robią zespoły”.

Menedżer programu

Nielsen Corporation

Szybciej połącz zespoły (i ich dane)

Zaimportuj dane ze swoich arkuszy kalkulacyjnych do Jira Align za pomocą silnika do importowania T-Rex, aby przyspieszyć proces skalowania. Oprogramowanie T-Rex uporządkuje Twoje dane, umożliwiając skalowanie Agile ponad poziomem zespołu, i pozwoli zapomnieć o arkuszach kalkulacyjnych.

Poznaj korzyści dla poszczególnych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu.