Close

Obsługa Disciplined Agile

Niezależnie od tego, jakie podejście do skalowania metodyki Agile wybierzesz, z przyjemnością Ci pomożemy.


Disciplined Agile (DA) to ukierunkowany na ludzi oraz zorientowany na uczenie się zestaw narzędzi do podejmowania decyzji procesowych w celu dostarczania rozwiązań IT. Zestaw DA jest uważany za bardziej elastyczny i łatwiejszy do skalowania niż inne rozwiązania. Opracowany pierwotnie jako zestaw narzędzi w IBM, DA został zaprojektowany tak, aby obejmował pełny cykl życia projektu, od jego rozpoczęcia do realizacji.

Zestaw narzędzi Disciplined Agile jest podzielony na cztery warstwy: Disciplined Agile Delivery (DAD), Disciplined DevOps, Disciplined Agile IT (DAIT) oraz Disciplined Agile Enterprise (DAE).

Dzięki oparciu o DAD i skupieniu się na zespołach programistycznych zestaw narzędzi oferuje strategię opartą na celach, składającą się z trzech faz: incepcji, konstrukcji i przejścia. DA zaleca firmom skalowanie Agile w oparciu o kluczowe czynniki, które zapewniają klientom największą wartość. W odróżnieniu od innych metod skalowania DA koncentruje się na pełnym cyklu życia dostawy w oparciu o rozwiązania eksploatacyjne, w tym działające oprogramowanie i dokumentację.

W jaki sposób Jira Align obsługuje DA

Ikona scentralizowanego węzła

Procesy przedsiębiorstwa

Jira Align obsługuje kluczowe procesy, takie jak operacje biznesowe, finanse, prawo/zgodność i inne na jednej, intuicyjnej platformie. Zdyscyplinowany system DevOps usprawnia rozwiązania IT i działania operacyjne IT.

Ikona papierowego samolotu

Zarządzanie wersjami

Zarządzaj wszystkimi aspektami planowania, koordynowania i wdrażania rozwiązań do produkcji pod kątem DevOps, określając gotowość produktu i wspierając zespoły ds. dostarczania produktów.

Punkt na schemacie organizacyjnym

Architektura

Bądź architektem swojej hierarchii organizacyjnej, zespołów ds. dostarczania produktów i struktury określającej, w jaki sposób dane będą zorganizowane i jak będą przepływać przez system Jira Align.

Ikona wykresu liniowego

Ciągłe doskonalenie

W prosty sposób udostępniaj ulepszenia, pomysły i wnioski w Idea Zone, ogólnosystemowych blogach i biuletynach Jira Align oraz repozytoriach projektów.

Ikona udostępniania

Zarządzanie portfelem

Skorzystaj z pokoju portfela, aby śledzić podejmowanie decyzji z perspektywy finansowej, zasobów i wykonania.

Ikona zespołu

Zarządzanie ludźmi

Zarządzaj siłą roboczą firmy i definiuj jej strukturę raportowania, jednocześnie przyciągając i zatrzymując nowych utalentowanych pracowników w swoich zespołach.

Ikona przesuwanego kontenera

Zarządzanie produktem

Dopasuj funkcje do konkretnych produktów i wizualizuj ich dopasowanie do innych celów za pomocą modułu Roadmaps.

Ikona tablicy w przeglądarce

Zarządzanie

Wypełniaj danymi pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym, aby udostępniać ważne informacje, których zespoły mogą używać do zarządzania własną pracą, a kierownicy do monitorowania tego, co dzieje się w Twojej organizacji.

Ikona strzałek cyklu

Ponowne wykorzystanie

Zwiększ zwrot z inwestycji i przewidywalność dzięki jednostkom pracy, artefaktom, szablonom, komponentom i wzorcom wielokrotnego użytku Jira Align.

Ikona strzałki Agile

Agile

Rozwiązanie Jira Align zostało stworzone dla zespołów Agile. Twoje zespoły będą identyfikować, określać priorytety i szacować swoją codzienną pracę w module backlogu.

Ikona błyskawicy

Metodyka Lean

Postępuj zgodnie z zasadami Lean, aby stworzyć ciągły przepływ prac programistycznych we własnym tempie, jednocześnie minimalizując natłok prac i eliminując wąskie gardła.

Ikona lornetki

Eksploracja

Przypadki użycia metodyki Lean pozwalają wyobrazić sobie, budować, obserwować, mierzyć i realizować małe projekty, aby zminimalizować początkowe inwestycje i zapewnić wartość w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie.

Ikona przepływu pracy

Zarządzanie programem

Zarządzaj zespołami podrzędnymi w swoim programie Agile za pomocą spotkania typu Zespoły zespołów / Scrum of Scrums, aby zapewnić ich efektywną współpracę w celu stworzenia skutecznego rozwiązania.

Ikona nieskończonej pętli

Ciągłe dostarczanie Agile

Twoja organizacja stosuje długość iteracji wynoszącą jeden tydzień lub mniej? Żaden problem — rozwiązanie Jira Align zostało stworzone, aby pomóc Ci dostarczać rozwiązania zainteresowanym stronom zgodnie określonym, częstym i przyrostowym postępem.

Ikona ołówka i papieru

Ciągłe dostarczanie Lean

Jira Align wspiera cel ciągłego dostarczania Lean polegający na częstszych przyrostach realizacji projektów, co umożliwia określenia własnego tempa prac dzięki częstemu napływaniu raportów o błędach i nowych funkcji.

„Niezależnie od tego, czy jest to programista pracujący nad indywidualnym zleceniem, czy dyrektor finansujący inicjatywę o wartości 40 milionów dolarów, [Jira Align] zapewnia funkcje śledzenia, przejrzystości i widoczności”.

Monte Montoya

cPrime

Poznaj korzyści dla wszystkich rodzajów ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Pociąg wydań


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu