Close

Innowacje dzięki inżynierii wartości

Niezależnie od procesu, jaki realizujesz, z przyjemnością Ci pomożemy.


Inżynieria wartości polega po prostu na wykorzystaniu hipotezy do podejmowania decyzji o finansowaniu w porcjach bloków prac. Wartość mierzy się na podstawie szybkiej wymiany informacji zwrotnych i stale porównuje z ponoszonymi kosztami. Informacje te wykorzystuje się regularnie do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji i modyfikowania założeń.

W obliczu braku dobrych danych ludzie zazwyczaj skłaniają się do finansowania swoich ulubionych projektów. W szczególności w przedsiębiorstwach często zauważa się, jak niebotyczne wręcz kwoty inwestuje się w projekty wymiany systemów.

Jak wskazał Douglas W. Hubbard w swojej książce pod tytułem „How to measure anything” (Jak zmierzyć cokolwiek), badania wykazały, że 50% całkowitego czasu opracowania produktu poświęca się na „niejasne” aktywności po stronie frontendu. To prowadzi do podejmowania kiepskich decyzji inwestycyjnych i wydłużenia cykli rozwoju produktów, co z kolei niesie ze sobą liczne negatywne skutki, takie jak: obniżenie zwrotu z inwestycji, wydłużenie procesu wymiany informacji zwrotnych z klientami i zaistnienie przypadków biznesowych, które z czasem postrzega się jako prawdziwe science fiction. Co gorsza, znaczną ilość czasu marnuje się na szczegółowe planowanie, analizowanie i szacowanie, w wyniku czego wytwarza się ogromne ilości informacji o mocno ograniczonej wartości.

Według Hubbarda większość przypadków biznesowych związanych z dużymi projektami obejmuje od 40 do 80 zmiennych, takich jak początkowe koszty rozwojowe, szybkość wdrażania, zwiększenie produktywności, wzrost przychodów itd. Wartość informacyjna większości zmiennych jest zerowa. Badanie ujawniło również, że zmiennymi o dużej wartości informacyjnej są na ogół te zmienne, których klienci nigdy nie mierzą. Z kolei zmienne, nad pomiarem których klienci spędzają najwięcej czasu, mają z reguły niską wartość informacyjną.

W dobie nowoczesnej gospodarki największym ryzykiem jest niepowodzenie w opracowaniu czegoś, co będzie stanowić wartość dla użytkowników.

Inżynieria wartości i sposób myślenia oparty na zasadach Lean umożliwiają przedsiębiorstwu szybkie odrzucenie pomysłów, które nie wnoszą żadnej wartości lub nie zostaną wdrożone na tyle szybko, aby nie marnować na nie zasobów. Jednak zasady leżące u podstaw start-upów Lean można zastosować do wszelkiego rodzaju aktywności w obrębie przedsiębiorstwa, takich jak tworzenie narzędzi wewnętrznych, doskonalenie procesów, wprowadzanie zmian organizacyjnych, wymiana systemów czy programy.

Inżynieria wartości polega na opracowaniu hipotezy skoncentrowanej wokół klienta, która będzie zawierała definicję produktu o minimalnej wymaganej funkcjonalności (MVP) i której często będzie towarzyszył szablon Lean Canvas. Niejednokrotnie do wyrażenia wartości na potrzeby hipotezy wykorzystuje się jedną istotną metrykę (OTM). Inżynieria wartości z szybką wymianą informacji zwrotnych umożliwia wypracowanie fantastycznego cyklu innowacji, w których aktywności „wykonawcze” napędzają rozwój. Z kolei aktywności „rozwojowe” odpowiadają za finansowanie innowacji, a operacjonalizacja aktywności „transformacyjnych” stanowi czynnik napędowy dla nowych aktywności „wykonawczych”. Możliwości, jakie inżynieria wartości i myślenie zgodne z zasadami Lean dają przedsiębiorstwom:

  • Przyjęcie podejścia, które zakłada, że wszystkie nasze pomysły są hipotezami
  • Bezpieczne analizowanie możliwości w sytuacjach skrajnej niepewności
  • Uzyskanie maksymalnej ilości informacji przy minimalnym wysiłku
  • Utworzenie wyraźnej wizji i wspólnego sposobu rozumienia problemu
  • Podejmowanie decyzji w oparciu o informacje uzyskane drogą szybkich i niedrogich eksperymentów
  • Szybsza zmiana założeń lub szybsze odrzucanie złych pomysłów
  • Angażowanie klientów na wczesnym etapie jako współtwórców wartości
  • Koncentracja na zdobywaniu wiedzy, a nie przychodach
  • Przedłożenie zaangażowania użytkowników nad szybki zysk finansowy

Aby dowiedzieć się więcej na temat wdrażania podejścia opartego na hipotezach w procesie bazującego na innowacji zarządzania portfelami zgodnie z zasadami Lean, zachęcamy do zapoznania się z publikacją „Lean Enterprise”, którego autorami są Jez Humble, Joanne Molesky i Barry O'Reilly.

„Współcześnie jest tak wiele prac rozproszonych po wielu różnych środowiskach, a platforma Jira Align umożliwia zebranie ich wszystkich i opowiedzenie wspólnej historii za pomocą danych”.

Wiceprezes ds. dostarczania i usług Agile w zakresie produktów

Korporacja z listy Fortune 500

W jaki sposób Jira Align obsługuje inżynierię wartości?

Zapoznaj się z poniższymi funkcjami dedykowanymi, które umożliwią wdrożenie inżynierii wartości na dużą skalę:

Ikona strzałki Agile

Tworzenie hipotez Lean

Sformułuj wyraźną hipotezę dotyczącą oczekiwanej wartości w odniesieniu do oczekiwanych kosztów epików lub funkcji.

Ikona scentralizowanego węzła

Uwzględnianie kosztów badań

Uwzględnij wszelkie badania konieczne do sfinansowania pierwszej transzy, takie jak wizje lokalne poprzedzające projekt czy projekty architektoniczne.

Ikona zegarka

Pomiar wyników w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj interfejsy API lub funkcję ręcznego pomiaru, aby mierzyć zmiany jednego istotnego wskaźnika (OTM) w czasie.

Znacznik wyboru

Decyzja o przerwaniu, modyfikacji lub intensyfikacji działań

Każda osoba zainteresowana może zagłosować nad kontynuacją lub zaprzestaniem działań, opierając się na aktualizowanym w czasie rzeczywistym stosunku kosztów do wartości.

Wiele stron

Pomiar wyników w kontekście portfela

Teraz możesz w prosty sposób zestawić stosunek kosztów do wartości z innymi epikami i funkcjami w portfelu.

Ikona wykresu słupkowego

Rejestrowanie analiz wartości

Rozwijaj swoją strategię w oparciu o metryki wartości w połączeniu z innymi analizami dostępnymi na platformie Jira Align.

Poznaj korzyści dla innych ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu