Close

Voed je innovatie met value-engineering

Wij staan klaar om je te helpen, welk proces je ook volgt.


Value engineering is eenvoudigweg het gebruik van een hypothese om te bepalen hoe blokken werk in delen worden gefinancierd. De waarde wordt gemeten met behulp van snelle feedbackloops en continu vergeleken met de gemaakte kosten. Deze informatie wordt regelmatig gebruikt voor investeringen en draaipunten.

Als er geen goede gegevens zijn, hebben mensen de neiging hun favoriete projecten te laten financieren. Met name in grote ondernemingen zien we enorme bedragen door het putje spoelen bij projecten om systemen te vervangen.

Het boek ‘How to measure anything’ van Douglas W. Hubbard beschrijft een onderzoek waaruit bleek dat 50% van de totale tijd voor productontwikkeling opgaat aan ‘onduidelijke’ front-end activiteiten. Dat leidt tot slechte investeringsbeslissingen en lange productontwikkelingscycli met meerdere negatieve resultaten tot gevolg, zoals een lager rendement, lange feedbackloops van klanten en scenario's die na verloop van tijd als sciencefiction worden beschouwd. Erger nog is dat veel tijd wordt verspild aan gedetailleerdere planning, analyse en schattingen. Dat levert een enorme hoop informatie op met extreem weinig waarde.

De meeste grote businesscases hebben volgens Hubbard 40 tot 80 variabelen, zoals de oorspronkelijke ontwikkelingskosten, het toepassingspercentage, productiviteitsverbetering, omzetgroei, etc. De meeste variabelen hadden nul informatiewaarde. Het onderzoek toonde daarnaast aan dat juist de variabelen met een hoge informatiewaarde routinematig nooit door de klant werden gemeten. De variabelen waaraan klanten de meeste tijd besteden, hadden gewoonlijk een heel lage informatiewaarde.

Het grootste risico in de moderne economie is dat je niet iets maakt dat waarde biedt voor gebruikers.

Met value engineering en lean thinking kan een onderneming razendsnel ideeën verwerpen die geen waarde bieden of niet snel genoeg worden overgenomen, zodat er geen middelen aan worden verspild. De principes achter de Lean Startup kunnen echter worden toegepast op alle soorten activiteiten binnen de onderneming, zoals het ontwikkelen van interne tools, procesverbetering, organisatieveranderingen, vervanging van systemen en programma's.

Value engineering is het opzetten van een klantgerichte hypothese met een MVP-definitie. Dit gaat vaak samen met een Lean canvas. De OTM (One Metric That Matters) wordt vaak gebruikt om de value statement voor de hypothese op te zetten. Met value-engineering met een snelle feedbackloop profiteer je van een positieve innovatiecylus waarin 'Run'-activiteiten zorgen voor meer groei. 'Growth'-activiteiten stimuleren innovatie en de 'Transform'-activiteiten worden vervolgens geactiveerd voor nieuwe 'Run'-activiteiten. Met value-engineering en lean thinking kan een onderneming:

  • een mindset gebruiken waarin alle ideeën hypothesen zijn
  • op een veilige manier mogelijkheden verkennen in zeer onzekere omstandigheden
  • minimale moeite investeren om te profiteren van maximale learning
  • zorgen voor een duidelijke visie en gedeeld begrip van het probleem
  • beslissingen nemen op basis van informatie uit snelle en betaalbare experimenten
  • slechte ideeën sneller stopzetten of wijzigen
  • klanten vroeg betrekken als onderdeel van de waardecreatie
  • de focus leggen op learning in plaats van omzet
  • de focus leggen op betrokkenheid van gebruikers in plaats van snelle financiële winst

Bekijk voor meer informatie over de hypothese-aanpak voor lean portfolio management (ondersteund door innovatieboekhouding) het boek 'Lean Enterprise' van Jez Humble, Joanne Molesky en Barry O'Reilly.

„Er is in deze wereld zo veel werk dat over verschillende omgevingen is verdeeld. Jira Align biedt je de mogelijkheid om dat allemaal samen te voegen en om een verhaal te vertellen met de gegevens.”

VP of Product Agile Services and Delivery

Fortune 500-onderneming

Ondersteuning van Jira Align voor value engineering

Bekijk deze doelgerichte functies waarmee value engineering op grote schaal mogelijk is:

Pictogram van agile pijl

Bouw een lean-hyptohese

Formuleer een heldere hypothese van de verwachte waarde t.o.v. de verwachte kosten voor epics/features.

Pictogram van gecentraliseerde node

Houd rekening met onderzoekskosten

Houd rekening met onderzoek dat nodig is om de eerste stappen te financieren, zoals een ontwerptraject of architectuurontwerpen.

pictogram van horloge

Meet resultaten in realtime

Gebruik API's of handmatige metingen om de OTM ('one metric that matters') door de tijd heen te meten.

Vinkje

Stop, keer om of verdubbel

Elke belanghebbende kan stemmen om door te gaan of te stoppen op basis van de realtime verhouding tussen kosten en waarde.

Meerdere pagina's

Meet de resultaten t.o.v. de portefeuille

Vergelijk eenvoudig de verhouding tussen kosten en waarde t.o.v. andere epics/features in de portefeuille.

Pictogram van staafdiagram

Houd analyses bij van de waarde

Gebruik de meetwaarden voor de waarde in combinatie met andere analyses in het Jira Align-platform om je strategie uit te stippelen.

Ontdek de voordelen voor andere rollen

Portfoliomanagement


Vertel investeerders, analisten en werknemers over de waarde van het financieren van strategische initiatieven.

Productmanagement


Beheer ideeën, geef prioriteit aan je functie-backlog en volg de voortgang met live-roadmaps.

Program management


Houd programmarisico's, belemmeringen en afhankelijkheden bij en los ze op, en houd daarbij iedereen op de hoogte.

Train engineers voor releases


Zorg ervoor dat programma's soepel lopen en bronnen toegewezen zijn om altijd op tijd te leveren.

Finance


Zorg dat initiatieven gedurende het hele proces de waarde maximaliseren, de juiste scope hebben en binnen budget blijven.

Uitvoerders


Stimuleer de enterprisewaarde van je missie op hoog niveau en je visie terwijl je strategie koppelt aan uitvoering.

Transformatieteams


Stimuleer digitale transformatie met een framework om agile te schalen binnen je bedrijf.

Leveringsteams


Voer uit volgens sprintwerk dat hoort bij de geavanceerde strategie van je organisatie.

Klaar om je enterprise te verbinden?

Software zonder silo's maakt end-to-end-zichtbaarheid mogelijk