Close

Obsługa hybrydowych ram postępowania

Niezależnie od tego, jakie podejście do skalowania metodyki Agile wybierzesz, z przyjemnością Ci pomożemy.


Jira Align jest oferującym rozbudowane możliwości konfiguracji rozwiązaniem dla każdej powszechnie znanej metodyki Agile. Najważniejsze jest jednak to, że Jira Align umożliwia dostosowanie ich do Twoich potrzeb. Większość organizacji w trakcie transformacji łączy ze sobą różne modele, które najlepiej sprawdzają się w ich przypadku.

Organizacje będące dużymi przedsiębiorstwami potrzebują elastyczności, aby dostosowywać i rozwijać swój model, a jednocześnie wymuszać przestrzeganie kluczowych wytycznych, które pozwolą spełnić wymagania związane ze zgodnością i procesami. Czasami wymaga to scalenia bardziej tradycyjnych praktyk zarządzania projektami z metodyką Agile lub połączenie co najmniej dwóch różnych rozwiązań Scaled Agile. Efektem końcowym jest struktura dostosowana do konkretnych potrzeb zespołu dostarczającego produkty dla przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku wyboru każdych nowych ram postępowania lub nowej metodyki, dostosowanie do konkretnego celu odgrywa ważną rolę, a platforma Jira Align zapewnia taką elastyczność.

Korzystaj z różnych metod i ram postępowania

Ikona oka w przeglądarce

Pełna widoczność całości prac

Połącz strategię z realizacją. Dopilnuj, aby epiki i historyjki były zgodne z obowiązującą strategią oraz porównuj cele z szacowanymi i ukończonymi pracami.

Ikona książki

Wspólna terminologia

Jira Align oferuje pełną możliwość konfiguracji terminologii: można w całym systemie zamienić pojęcie „sprint” na „iteracja”.

Ikona wykresu słupkowego

Znane poziomy pracy

Z poziomu jednej platformy możesz organizować i śledzić wszystkie aktywności składające się na dowolną ścieżkę — od pomysłu po realizację.

Wykrzyknik

Monitorowanie ryzyka

Przekazuj informacje na temat ryzyka między zespołami, programami/pociągami i portfelami.

Ikona fragmentu układanki

Śledzenie zależności

Ogranicz opóźnienia dzięki zarządzaniu zależnościami i obserwuj, jakie wyniki przyniesie lepsza koordynacja i praca międzyzespołowa.

Ikona strzałki Agile

Pomiar wartości

Zadbaj o ciągły pomiar wartości między zespołami, programami/pociągami i portfelami.

„Na rynku dostępne są naprawdę niedrogie narzędzia, ale co z tego, skoro w żadnym stopniu nie mogą się równać z tym, co oferuje [Jira Align]. Czy naprawdę chcesz wskoczyć w najtańszą rakietę lecącą na księżyc? Nie sądzę”.

Dyrektor ds. transformacji

Korporacja z listy Fortune 50

Poznaj korzyści dla poszczególnych ról w Twojej organizacji

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu