Close

Obsługa ram postępowania Scrum@Scale

Niezależnie od tego, jakie podejście do skalowania metodyki Agile wybierzesz, z przyjemnością Ci pomożemy.


Scrum@Scale (S@S) to ramy postępowania przeznaczone dla organizacji, w których wdrożono już pomyślnie metodykę Scrum na poziomie zespołów, a teraz planowane jest wdrożenie jej na poziomie całej organizacji. Jest to rozszerzenie ram postępowania Scrum opracowane przez jednego ze współtwórców metodyki Scrum, Jeffa Sutherlanda. Głównym celem jest skupienie rozwijających się organizacji wokół wspólnego zestawu celów. Za zarządzanie koordynacją odpowiadają członkowie zespołu Scrum of Scrums, który obejmuje Scrum Masterów z każdego zespołu, oraz zespołu MetaScrum składającego się z właścicieli produktów.

Diagram Venna cyklu scrum mastera i cyklu właściciela produktu

W jaki sposób Jira Align obsługuje Scrum@Scale?

Ikona uporządkowanych komórek

Zależności

Ogranicz opóźnienia dzięki zarządzaniu zależnościami i obserwuj, jakie wyniki przyniesie lepsza koordynacja i praca międzyzespołowa.

Ikona mapy

Mapy drogowe

Możesz utworzyć i przekazać innym na poziomie zespołu lub zespołu zespołów (programu) wspólną wizję tego, co organizacja z czasem opracuje i wyda.

Wykrzyknik

Ryzyka

Poprawa widoczności i ograniczanie ryzyka dzięki wykorzystaniu skutecznego modelu zarządzania ryzykiem, takiego jak ROAM.

Ikona oka w przeglądarce

Widoczność zespołów

Utrzymaj łączność z dotychczasowymi systemami Jira, TFS lub innymi narzędziami zespołów i zarządzaj danymi na poziomie zespołu zespołów.

Ikona udostępniania

Pokoje zespołów

Zadbaj o to, aby zespoły spotykały się w ramach spotkań i czatów, wykorzystując je do monitorowania postępów zespołu na poziomie sprintów oraz zgodności jego działań ze strategią.

Ikona wykresu org.

Ujednolicone drzewo prac

Uzyskaj szeroki przegląd wszystkich elementów prac w ramach inwestycji portfelowej i szczegółowe dane hierarchii postępów na każdym poziomie elementów prac we wszystkich zespołach, z uwzględnieniem strategii.

Ikona dymków wiadomości

Spotkania zespołu

Planuj, zlecaj i monitoruj prace w trakcie uroczystych spotkań online z podglądem na żywo, w trakcie których dowiesz się, jak idzie poszczególnym członkom zespołu i co was blokuje.

Ikona przesuwanego kontenera

kanban

Wizualizuj prace przepływające przez system, a jednocześnie ograniczaj ilość prac w toku, aby dostosować system do zdolności produkcyjnych.

Ikona strzałki Agile

UX/UI według zasad Lean

Osoby zainteresowane mogą głosować na projekt przypadku użycia według zasad Lean powiązany z personami i mapami doświadczeń.

Ikona wykresu słupkowego

Prognozowanie

Przydzielaj epiki, funkcje lub możliwości do różnych zespołów i osiągaj właściwe dopasowanie w ramach wydania.

Ikona przepływu pracy

Mapy historyjek

Uporządkuj backlog produktu i opracuj ramy podróży użytkownika w taki sposób, aby były one powiązane z realizacją.

Ikona książki

Tematy

Dopracuj strategię, przydziel budżet do tematów inwestycyjnych, zarządzaj finansowaniem programów i dokonuj oceny budżetu w zestawieniu z wartością.

„Dysponowanie wiedzą na temat tego, co znajduje się w backlogu, nad czym obecnie trwają pracę i co będzie dalej, ma krytyczne znaczenie. Możliwość udzielenia odpowiedzi na te pytania szybko i dokładnie to właśnie to, czego nam potrzeba. [Jira Align] to zapewnia”.

Max Girardi

Właściciel produktu w australijskim urzędzie skarbowym

Poznaj korzyści dla wszystkich rodzajów ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Pociąg wydań


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu