Close

Obsługa ram postępowania LeSS

Niezależnie od tego, jakie podejście do skalowania metodyki Agile wybierzesz, z przyjemnością Ci pomożemy.


Ramy postępowania LeSS (Large-Scale Scrum) najlepiej sprawdzą się w przypadku rozwoju oprogramowania na dużą skalę. LeSS sugeruje stosowanie minimalistycznego podejścia do skalowania, aby osiągnąć sukces. Koncepcja ta opiera się na spostrzeżeniu, że wdrożenie zbyt wielu reguł, ról i artefaktów, a jednocześnie wymaganie od organizacji, aby ograniczyła ich liczbę, jest z zasady nietrafione. LeSS dzieli się na 2 poziomy: LeSS dla 2–8 zespołów oraz Less-Huge dla ponad 8 zespołów. Poziomy te konstruuje się, wykorzystując zespoły jako organizacyjne bloki konstrukcyjne.

Ilustracja przedstawiająca, dlaczego powinno być mniej ram postępowania

Zespoły LeSS postępują według reguł typowych dla metodyki Agile, a ich członkowie niezmiennie inwestują cały swój czas w działania jednego zespołu. W przypadku LeSS zarządzanie odgrywa mniejszą rolę. Właściciel produktu udziela wskazówek zespołowi, a zespół sam decyduje, w jaki sposób dostarczy to, czego życzy sobie właściciel produktu. Kluczowa zasada LeSS głosi, że nie można z powodzeniem skalować metodyki Agile w organizacji, jeśli nie przestrzega się jej zasad.

W jaki sposób Jira Align obsługuje LeSS?

Ikona przepływu pracy

Planowanie przebiegu

Po zakończeniu planowania na poziomie ogólnym wykorzystaj funkcję planowania sprintów, aby ustalić priorytety i zadania do historyjek, przydzielić pracę oraz upewnić się, że sporządzane plany uwzględniają właściwą prędkość i zdolności produkcyjne.

Megafon — ikona

Planowanie wydań

Zorganizuj wszystkie poziomy prac w większe tematy i wydania, ustal ramy czasowe, monitoruj stan i podsumuj postępy w raportach z planów rozwoju w czasie rzeczywistym.

Strona

Spotkania retrospektywne

Utwórz ankietę, aby zebrać opinie na temat sprintu, i wygeneruj retrospektywny raport, który możesz udostępnić zespołowi.

Ikona dymków wiadomości

Scrum

Przeprowadzaj codzienne spotkania stand-up z zespołami, identyfikuj blokady i rejestruj wyniki, aby udostępnić je nieobecnym i podjąć działania na poziomie „zespołu zespołów” (programu).

Trzy połączone ze sobą pierścienie

Scrum of Scrums

Wykorzystaj pokój programu do spotkań Scrum of Scrums i rejestruj czynności do wykonania oraz blokery, które obejmują różne zespoły.

Strzałka układająca się w symbol nieskończoności

CI/CD

Zapewnij stabilność swojej bazy kodu, dzięki integracji ulubionych narzędzi do zarządzania kodem źródłowym, takich jak GitHub i Jenkins.

Ikona przesuwanego kontenera

Lista zadań produktu

Wykorzystaj pokój produktu do pracy przy backlogach, ustal priorytety historyjek i przypisz je do zespołów, sprintów i cykli planowania. Utwórz wizualizację wykresu spalania i raporty z przydziału historyjek, aby śledzić postępy.

Ikona strzałki Agile

UX/UI według zasad Lean

Utwórz przypadki użycia zgodne z zasadami Lean i przekształć je w mapy doświadczeń, aby ułatwić proces projektowania i rejestrować innowacje w backlogu.

„O, rety. To właśnie produkt, którego potrzebujemy. Naprawdę dostrzegam w nim, jak powinno wyglądać skalowanie metodyki Agile i co naprawdę możemy zrobić, aby powiązać naszą strategię ogólną z tym, co robią zespoły”.

Lider ds. transformacji

Nielsen Corporation

Poznaj korzyści dla innych ról

Zarządzanie portfelem


Zaprezentuj inwestorom, analitykom i pracownikom korzyści z finansowania inicjatyw strategicznych.

Zarządzanie produktem


Zarządzaj pozyskiwaniem sugestii, nadawaj priorytet funkcjom w backlogu i śledź postępy dzięki harmonogramom w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie programem


Śledź i eliminuj zagrożenia dla programu, czynniki hamujące jego postęp oraz zależności, dbając jednocześnie o to, aby każdy był na bieżąco.

Specjaliści ds. ścieżki realizacji projektu


Zapewnij płynne działanie programów i odpowiedni przydział zasobów w celu terminowego dostarczenia produktu.

Finanse


Zapewnij maksymalną wartość inicjatyw, odpowiednie dostosowanie ich zakresu i zgodność z przyjętym budżetem od początku do końca.

Kierownicy


Rozwijaj ogólną wizję i misję przedsiębiorstwa, łącząc strategię z wykonaniem.

Zespoły ds. transformacji


Stymuluj cyfrową transformację dzięki środowisku pracy dostosowanemu tak, aby ułatwić skalowanie metodyki Agile w przedsiębiorstwie

Zespoły ds. świadczenia usług


Pracuj w ramach sprintów zgodnie z główną strategią organizacji.

Gotowi na połączenie swojego przedsiębiorstwa?

Oprogramowanie bez silosów zapewnia widoczność całego procesu