Close

Ondersteuning voor LeSS

Wij staan klaar om je te helpen, welke methode je ook gebruikt om agile op te schalen.


Large-scale scrum (LeSS) werkt het beste bij grootschalige softwareontwikkeling. LeSS suggereert dat het schalen van frameworks minimalistisch moet zijn om succesvol te kunnen zijn. De methode is gebaseerd op het idee dat een zee aan regels, rollen en artefacten in combinatie met de organisatie om deze naar behoefte aan te passen fundamenteel onjuist is. LeSS is onderverdeeld in 2 niveaus: LeSS voor 2-8 teams en LSS-Huge voor meer dan 8 teams. Deze niveaus maken gebruik van teams als bouwstenen voor de organisatie.

Illustratie van waarom er minder framework zou moeten zijn

LeSS-teams volgen de gebruikelijke regels van agile, waarbij leden al hun tijd consistent besteden binnen hetzelfde team. Bij LeSS speelt het management een kleinere rol. De producteigenaar bepaalt de richting van het team en het team bepaalt hoe het realiseert waar de producteigenaar om vraagt. Het leidende beginsel van LeSS stress is dat je agile niet met succes in de organisatie kunt uitrollen als je niet eerst de beginselen goed volgt.

Ondersteuning van Jira Align voor LeSS

Pictogram van workflow

SPRINTPLANNING

Nadat de planning op hoofdlijnen is gemaakt, gebruik je de sprintfunctie om prioriteiten toe te kennen en taken te maken van stories, werk toe te wijzen en te zorgen dat je plant met de juiste snelheid/capaciteit.

Pictogram van megafoon

Releaseplanning

Organiseer alle werkniveaus in grotere thema's en releases, bepaal een timing, bewaak de status en maak de voortgang inzichtelijk in realtime roadmaprapporten.

Pagina

Retrospectieven

Maak een enquête om feedback over de sprint te verzamelen en een terugblikkend rapport te maken dat met het team kan worden gedeeld.

Pictogram berichtballonnen

Scrum

Organiseer dagelijkse standups met teams, breng blockers in kaart en noteer de uitkomsten, zodat je deze kunt delen met afwezigen en acties kunt aanmoedigen op team-of-teams (program)niveau.

Drie onderling verbonden ringen

Scrum of Scrums

Gebruik de programmaruimte voor Scrum of Scrum-vergaderingen en noteer actiepunten en blockers die in meerdere teams voorkomen.

Pijl die beweegt in oneindige achtvorm

CI/CD

Waarborg de stabiliteit van je code door je favoriete programma's voor het beheren van bronnen te integreren, zoals GitHub en Jenkins.

Pictogram van bewegende container

Productbacklog

Gebruik de productruimte om in de backlog te werken, en ken prioriteiten toe en wijs stories toe aan teams, sprints en planningscycli. Visualiseer burndown en maak toewijzingsrapporten voor stories om de voortgang te meten.

Pictogram van agile pijl

Lean UX/UI

Maak toepassingsscenario's voor lean en voeg deze samen in ervaringskaarten om het ontwerpproces te bevorderen de innovatie te registreren in de backlog.

„Wow. Dit is echt het product dat we nodig hebben. Dit is echt zoals het opschalen van agile moet zijn en wat we kunnen doen om onze algehele strategie te koppelen aan wat de teams doen.”

Transformation leader

Nielsen Corporation

Ontdek de voordelen voor andere rollen

Portfoliomanagement


Vertel investeerders, analisten en werknemers over de waarde van het financieren van strategische initiatieven.

Productmanagement


Beheer ideeën, geef prioriteit aan je functie-backlog en volg de voortgang met live-roadmaps.

Program management


Houd programmarisico's, belemmeringen en afhankelijkheden bij en los ze op, en houd daarbij iedereen op de hoogte.

Train engineers voor releases


Zorg ervoor dat programma's soepel lopen en bronnen toegewezen zijn om altijd op tijd te leveren.

Finance


Zorg dat initiatieven gedurende het hele proces de waarde maximaliseren, de juiste scope hebben en binnen budget blijven.

Uitvoerders


Stimuleer de enterprisewaarde van je missie op hoog niveau en je visie terwijl je strategie koppelt aan uitvoering.

Transformatieteams


Stimuleer digitale transformatie met een framework om agile te schalen binnen je bedrijf.

Leveringsteams


Voer uit volgens sprintwerk dat hoort bij de geavanceerde strategie van je organisatie.

Klaar om je enterprise te verbinden?

Software zonder silo's maakt end-to-end-zichtbaarheid mogelijk