Prędkość w Scrum: jak mierzyć i poprawić wydajność

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Chcesz wiedzieć, jak szybko może działać Twój zespół Scrum? Prędkość pozwala zmierzyć szybkość Twojego projektu Agile i zapewnia niezrównany wgląd w możliwości Twojego zespołu. Ten przewodnik pozwoli Ci odkryć sekrety prędkości w Scrum, nauczy Cię, jak ją obliczać i pokaże, jak wykorzystać ten wskaźnik do przewidywania przyszłych wyników Twojego zespołu.

Co to jest prędkość w scrum?

W Scrum i innych strukturach zarządzania projektami Agile prędkość służy jako wskaźnik Agile do szacowania ilości pracy, którą zespół Scrum może wykonać w danym przedziale czasowym — zazwyczaj pojedynczym sprincie.

Możesz wyrazić prędkość w punktach historyjki, jednostce miary dla rozmiaru historyjki użytkowników lub zadań pod względem złożoności, ryzyka i niepewności. Punkty historyjki zapewniają bardziej zniuansowany sposób oszacowania pracy niż wskaźniki oparte na czasie, takie jak godziny lub dni.

Przykładowo rozważ historyjkę użytkownika do tworzenia ekranu logowania do aplikacji. Zespół mógł przypisać temu zadaniu wartość punktu historyjki wynoszącą 3 w oparciu o złożoność zadania i wysiłek konieczny w celu jego ukończenie. Integracja złożonej bramki płatniczej może uzyskać wartość 8 ze względu na większą złożoność i potencjalne ryzyko.

Wiele czynników wpływa na liczbę punktów historyjki, które każdy członek zespołu może ukończyć podczas dwutygodniowego sprintu, takich jak doświadczenie jednostki, złożoność zadań i dynamika pracy zespołu. Nowe zespoły Scrum realizują zazwyczaj średnio 5–10 punktów historyjki na osobę za każdy dwutygodniowy sprint.

Zrozumienie prędkości zespołu może pomóc w ciągłym doskonaleniu, ponieważ dzięki niemu zespoły mogą prognozować przyszłe sprinty, a także planować i wyznaczać realistyczne cele. Ten wskaźnik pomaga zespołom osiągnąć stabilny rytm pracy, przewidywać harmonogramy projektu i zarządzać oczekiwaniami interesariuszy.

Jak obliczyć prędkość w Scrum?

Zazwyczaj oblicza się prędkość na końcu każdego sprint, sumując punkty historyjki lub inne jednostki miary dla wszystkich w pełni ukończonych historyjek użytkownika.

Oto opisany krok po kroku proces obliczania prędkości w Scrum:

1. Zaplanuj sprint

Przed rozpoczęciem sprintu zarysuj i przypisz punkty do wszystkich historyjek użytkownika w backlogu produktu. Przykładowo:

  • Przypisanie uwierzytelniania użytkownika: 5 punktów
  • Dodanie integracji bramki płatności: 8 punktów
  • Wdrożenie funkcji wyszukiwania: 3 punkty
  • Opracowanie strony profilu użytkownika: 13 punktów
  • Wdrożenie powiadomień e-mail: 2 punkty
  • Optymalizacja zapytań do bazy danych: 21 punktów
  • Utworzenie pulpitu administratora: 5 punktów

Zespół powinien zobowiązać się do ukończenia historyjek użytkownika w nadchodzącym sprincie w oparciu o średnią prędkość z poprzednich sprintów i inne czynniki, takie jak święta lub zależności zewnętrzne. Przykładowo jeśli średnia prędkość wynosi 15 punktów bez świąt lub zależności zewnętrznych, zespół może zobowiązać się do wykonania historyjek użytkownika o łącznej wartości około 15 punktów w następnym sprincie.

2. Utwórz listę ukończonych historyjek użytkownika

Utwórz listę wszystkich w pełni ukończonych historyjek użytkownika na końcu każdego sprintu. Powinny to być historyjki, które spełniły kryteria akceptacji i które zatwierdzili Scrum Master i product owner.

Jeśli historyjka użytkownika jest wykonana w 90%, to praca nie jest w pełni ukończona. Zespół powinien przenieść ją do następnego sprintu i ponownie ocenić punkty na podstawie pozostałych zadań.

3. Sprawdź punkty

Zespół powinien już mieć przypisane punkty historyjki do każdej ukończonej historyjki użytkownika. Jeśli z jakiegokolwiek powodu punkty historyjki wymagają ponownej oceny, nadszedł czas, aby to zrobić.

Załóżmy przykładowo, że zespół ukończył trzy historyjki użytkownika w bieżącym sprincie — przypisanie uwierzytelnianie użytkownika, dodanie integracji bramki płatności i wdrożenie funkcji wyszukiwania. Możesz przypisać te zadania z następującymi punktami historyjki:

  • Przypisanie uwierzytelniania użytkownika: 5 punktów
  • Dodanie integracji bramki płatności: 8 punktów
  • Wdrożenie funkcji wyszukiwania: 3 punkty

4. Zsumuj punkty, aby obliczyć prędkość

Następnie musisz zsumować punkty historyjki dla wszystkich ukończonych historii użytkowników. Suma punktów historyjki reprezentuje prędkość sprintu.

W powyższym scenariuszu suma wynosiłaby 5 punktów + 8 punktów + 3 punkty = 16 punktów. Tak więc prędkość tego sprint wynosiłaby 16 punktów.

5. Oblicz średnią prędkość

Możesz uzyskać bardziej niezawodną miarę dla przyszłych sprintów, obliczając średnią prędkość w stosunku do liczby sprintów wykonanych przez zespół. Miara ta jest szczególnie przydatna dla nowo utworzonych zespołów lub tych, które zmieniły rozmiar lub strukturę.

Przykładowo jeśli prędkości ostatnich trzech sprintów wynosiły 14, 16 i 15, wówczas średnia prędkość wynosiłaby (14 + 16 + 15)/3 = 15 punktów.

Czynniki, które mogą wpływać na prędkość Scrum

Różne czynniki mogą wpływać na wskaźniki scrum i prędkość. Ich zrozumienie może pomóc w planowaniu i ciągłej poprawianiu wyników zespołu.

Wielkość i poziom umiejętności zespołu

Liczba osób w zespole i ich odpowiednie poziomy umiejętności mogą wpływać na pracę, którą zespół może wykonać podczas sprint. Większy zespół może być w stanie ukończyć więcej punktów historyjki w sprincie. Jednak większa liczba osób może prowadzić do wysokich kosztów komunikacji i wyzwań związanych z koordynacją.

I odwrotnie, mały, wysoko wykwalifikowany zespół mógłby przewyższyć duży, mniej wykwalifikowany zespół, skutecznie radząc sobie ze złożonymi zadaniami.

Stabilność i doświadczenie zespołu

Gdy członkowie zespołu Scrum pracują razem przez wiele sprintów, prawdopodobnie wyeliminują wiele przeszkód, które utrudniają pracę nowym zespołom. Będą mieli ustalone wzorce komunikacji i będą wiedzieć, kto jest w czym dobry.

Takie zespoły mają wspólne doświadczenia, z których można czerpać, gdy pojawią się problemy. Ta znajomość może znacznie poprawić prędkość.

Złożoność historyjek użytkownika

Sprint przepełniony złożonymi historyjkami zwykle skutkuje niską prędkością. Współczynnik prędkości będzie mylący, jeśli złożoność nie będzie dokładnie odzwierciedlać przypisanych punktów historyjki.

Aby utrzymać stałą prędkość, niektóre zespoły dążą do równowagi między szybkimi sukcesami a bardziej złożonymi zadaniami w ramach sprintu.

Zewnętrzne zależności i ograniczenia

Jeśli Twój zespół polega na innym zespole w celu ukończenia aktualizacji bazy danych lub integracji API, a zespół ten spóźnia się, może to bezpośrednio obniżyć szybkość pracy Twojego zespołu. Świadomość tych zależności i planowanie ich poprzez skuteczną komunikację między zespołami może złagodzić negatywny wpływ na szybkość pracy.

Podobnie, w przypadku planowania sprintów należy uwzględnić dni wolne od pracy lub obowiązkowe wydarzenia firmowe, ponieważ skracają one dostępny czas pracy.

Korzystanie z prędkość w Scrum

Gdy poznasz prędkość swojego zespołu, stanie się ona ważnym narzędziem w kilku aspektach planowania sprintów i zarządzania projektami, takimi jak:

Szacowanie przyszłych sprintów

Znajomość średniej prędkości zespołu pomaga wyeliminować zgadywanie. Jeśli zespół osiągnął średnią prędkość na poziomie 50 punktów historyjki w ostatnich trzech sprintach, dysponujesz popartą danymi bazą wyjściową do planowania kolejnego sprintu. Jeśli backlog następnego sprintu ma około 50 punktów historyjki, podejmujesz rozsądne zobowiązanie.

Prognozowanie harmonogramów projektów

Interesariusze bardziej polegają na szacunkach opartych na danych niż na domysłach lub myśleniu życzeniowym. Przykładowo, jeśli backlog projektu liczy 200 punktów historyjki, a średnia prędkość zespołu wynosi 50 punktów historyjki na sprint, można śmiało przewidzieć, że zespół będzie prawdopodobnie potrzebował jeszcze około czterech sprintów, aby ukończyć projekt.

Identyfikacja nadmiernego i niedostatecznego zaangażowania

Szybkość zespołu, która nagle spada do 30 punktów historyjki lub gwałtownie wzrasta do 70, jest sygnałem ostrzegawczym. Stały spadek może oznaczać, że zespół czuje się przytłoczony, a wzrost może oznaczać, że członkowie zespołu nie radzą sobie z wyzwaniami. Wiedza ta pozwala na dokonywanie korekt w czasie rzeczywistym, takich jak zmiana przydziału zadań lub ponowne rozważenie celów sprintu.

Monitorowanie ulepszeń i postępów iteracyjnych

Monitorowanie prędkości w czasie pomaga zrozumieć, czy zespół staje się bardziej wydajny, czy też należy zwrócić uwagę na bieżące kwestie. Jeśli prędkość wzrasta z 40 do 60 w ciągu kilku sprintów, to znak, że ulepszenia procesów przynoszą rezultaty.

Monitorowanie prędkości w Jira

Jira zawiera wykres prędkość, a także wiele innych raportów Agile, dzięki czemu Twój zespół programistyczny może z łatwością śledzić prędkości, przewidywać przyszłe wyniki i planować sprinty. Jest to kompleksowe narzędzie do wizualizacji, ile pracy może obsłużyć Twój zespół, pozwalając ustawić dokładniejsze przyszłe cele sprintu.

Ponadto Jira oferuje także wszystkie inne wskaźniki Agile, analizy kontekstowe, raportowanie i funkcje zarządzania projektami, których zespół potrzebuje, aby przenieść planowanie i wydajność na wyższy poziom.

Prędkość w Scrum — często zadawane pytania

Czy prędkość w Scrum to to samo co produktywność?

Nie, prędkość w Scrum to nie to samo, co produktywność. Prędkość to wskaźnik służący przede wszystkim do planowania i szacowania, ile pracy zespół może wykonać w przyszłych sprintach.

Produktywność jest zwykle szerszą miarą, która może obejmować takie czynniki, jak jakość pracy, wydajność procesów i wartość dla biznesu.

Jak zespół może zwiększyć prędkość pracy?

Zespoły mogą zwiększyć prędkość pracy, organizując regularne spotkania retrospektywne, aby omówić, co poszło dobrze, a co nie, i zaplanować ulepszenia przed kolejnym sprintem. Minimalizacja przełączania kontekstu — ograniczenie częstych zmian między różnymi zadaniami lub projektami — może prowadzić do wyższej i równomierniejszej prędkości realizacji zadań.

Jakie są ograniczenia prędkości w Scrum?

Chociaż prędkość jest użytecznym narzędziem planowania, ma ograniczenia i nie powinna być jedynym wskaźnikiem wydajności do oceny zespołu. Aby uzyskać bardziej kompleksowy obraz wydajności zespołu, rozważ monitorowanie innych wskaźników Agile.

Jednym z istotnych ograniczeń jest to, że prędkość nie wyraża jakości pracy ani dostarczonej wartości biznesowej. To miara ilościowa nieuwzględniająca jakościowych aspektów złożoności poszczególnych historyjek użytkownika.

Prędkość jest indywidualną wartością dotyczącą każdego zespołu — nie stanowi miary porównywania wyników różnych zespołów. Każda grupa w zespole może pracować inaczej, co skutkuje różnymi prędkościami. Niższa ogólna prędkość nie oznacza automatycznie, że jeden zespół odnosi mniej sukcesów niż drugi.