Close

Agile na dużą skalę

Droga na szczyt: skalowanie Agile w dużych organizacjach

Przeglądaj tematy

Na przykładzie zespołów programistycznych widać, że wdrożenie ram postępowania Agile, takich jak Scrum i Kanban, pozwala szybciej dostarczać rozwiązania klientom, zwiększa przewidywalność i zapewnia możliwość szybkiego reagowania w miarę napływania nowych informacji. Wdrożenie metodyki Agile na poziomie pojedynczego zespołu jest stosunkowo łatwe — korzyści są wyraźnie widoczne, a zasobów nie brakuje (czego dowodem jest ta mikrowitryna).

Jednak prawdziwym wyzwaniem jest rozszerzenie jej na wiele zespołów w dużej organizacji. Innymi słowy, wdrożenie metodyki Agile na dużą skalę.

Artykuły dotyczące metodyki Agile na dużą skalę

[KONTYNUACJA]

Dlaczego firmy skalują podejście Agile?

Obecnie przedsiębiorstwa muszą wykazać się zdolnością do adaptacji na skalę korporacyjną, aby zachować konkurencyjną pozycję na rynku. To oznacza reagowanie na zmieniające się potrzeby klientów i wzbudzanie ich zachwytu w tym procesie, zapewnianie elastycznych/ konfigurowalnych rozwiązań, wspieranie zespołów pracujących nad wspólnym celem, zmianę nastawienia uwzględniającą technologię jako narzędzie strategiczne i zachęcanie do wykorzystywania sposobów pracy właściwych dla metodyki Agile także poza zespołami programistycznymi i IT.

Jednak bez wyraźnego planu lub ram postępowania firmom zwiększającym skalę działania coraz trudniej jest przewidywać dostawy, zarządzać zależnościami między zespołami i koncentrować się na właściwych celach biznesowych. W efekcie często prowadzi to obniżenia zadowolenia klientów, utraty przychodów lub udziału w rynku oraz innych konsekwencji.

Wszystko to skłania firmy do inwestowania znacznych środków we wdrażanie praktyk Agile w celu czerpania korzyści ze skalowania ram postępowania Agile dostrzeganych przez zespoły programistyczne lub utrzymania konkurencyjnej pozycji na współczesnym rynku. Mimo iż duże przedsiębiorstwa mogą zgadzać się co do potrzeby skalowania ram postępowania Agile, to sposób i przebieg takiego skalowania to już zupełnie inna historia.

Na czym więc polega metodyka Agile na dużą skalę?

Skalowanie ram postępowania Agile jest elementem transformacji kulturowej, zgodnie z którą pracowników, praktyki oraz narzędzia firmy wykorzystuje się do zacieśniania współpracy i zwiększania zdolności organizacji do działania zgodnego z zamierzoną strategią.

Ostatecznie zmiany w tych obszarach pomogą zdecentralizować proces podejmowania decyzji, zwiększyć przejrzystość, skoordynować działania zespołów oraz zwiększyć szybkość wprowadzania produktów na rynek, a to wszystko przy równoczesnym zakodowaniu wartości Agile w DNA organizacji.

Na jakim etapie procesu wdrażania metodyki Agile na dużą skalę jesteś?

Lubimy tworzyć wykres ilustrujący, na jakim etapie procesu skalowania ram postępowania Agile znajduje się organizacja, biorąc pod uwagę stopień wdrożenia praktyk Agile przez zespoły i pojedyncze osoby.

Na samym początku organizacje mogą dysponować jedynie garstką osób korzystających z metodyk Agile, a w pracy mogą dominować tradycyjne procedury zarządzania projektami skoncentrowane na zarządzaniu projektem od pomysłu po dostarczenie wyników.

Organizacje bardziej zaawansowane pod tym względem mogą aktywnie korzystać z praktyk skalowania Agile (a nawet ram postępowania). Może to skłaniać zespoły interdyscyplinarne do organizowania swojej pracy w sposób zapewniający poprawę wydajności, utrzymujący koncentrację na dostarczanych korzyściach i ułatwiający kierowanie zmianą poprzez umożliwienie podejmowania proaktywnych decyzji sprzyjających osiąganiu celów biznesowych.

Niezależnie od tego, na jakim etapie jesteś obecnie, zaakceptuj i uszanuj swoje położenie, a następnie zacznij od tego właśnie miejsca.

Popularne ramy postępowania do skalowania Agile

Nie ma jednego właściwego sposobu skalowania metodyk Agile. Jednak wielu organizacjom udało się to z powodzeniem zrobić poprzez rozwijanie procesów, zespołów oraz kultur z wykorzystaniem ram postępowania do skalowania metodyk Agile.

Poniżej prezentujemy krótki przegląd najważniejszych ram postępowania do skalowania Agile, z którymi warto się zapoznać:

SAFe

Scaled Agile Framework® (SAFe®) to zestaw wzorców organizacyjnych i przepływu pracy opracowanych z myślą o wdrażaniu praktyk Agile na skalę korporacyjną. Został on zbudowany wokół trzech podstawowych obszarów wiedzy: tworzenia oprogramowania zgodnego z zasadami Agile, rozwoju produktów zgodnego z zasadami Lean i myślenia systemowego. Ramy postępowania SAFe sprzyjają koordynacji działań, współpracy oraz dostarczaniu wyników prac na poziomie wielu zespołów Agile.

LeSS

Large-Scale Scrum (LeSS) jest zasadniczo zwykłą metodyką Scrum zastosowaną do programowania na dużą skalę. LeSS opiera się na założeniu, że powodzenie skalowania ram postępowania wymaga podejścia minimalistycznego (tj. uwzględnienia mniejszej liczby reguł, ról i artefaktów). Jednak zarówno LeSS, jak i SAFe odwołują się do pewnych wspólnych wzorców, takich jak: metodyka Scrum na poziomie zespołu, wiele zespołów korzystających ze wspólnego backlogu, oparte na współpracy planowanie obejmujące wiele zespołów czy ogólne zasady systemu pull i samodzielnego organizowania pracy, które mogą być znane każdemu mniejszemu zespołowi Agile.

DA

Disciplined Agile (DA), dawniej Disciplined Agile Delivery (DAD), to ramy postępowania w zorientowanym na uczenie się procesie decyzyjnym związanym z dostarczaniem rozwiązań IT. Zapewniają one solidną podstawę do skalowania procesu dostarczania rozwiązań według zasad Agile w organizacjach klasy korporacyjnej. DA wykorzystuje metodyki Scrum i Kanban w połączeniu z wiedzą na temat transformacji w obszarach, takich jak HR i finanse, nadzór, DevOps, zarządzanie portfelem i innych. Ramy postępowania DA często uważa się za bardziej elastyczne i łatwiejsze do skalowania niż inne rozwiązania.

Spotify

Podejście Spotify nie zostało pomyślane jako ramy postępowania w ścisłym tego słowa znaczeniu, jednak taki właśnie kształt przybrało, gdy organizacja wdrożyła metodykę Agile. Model Spotify to autonomiczne ramy postępowania opracowane z myślą o skalowaniu Agile, w których elementem napędowym jest człowiek. Podkreśla się w nim istotne znaczenie kultury oraz kontaktów i stanowi on przykład zarządzania pracą wielu zespołów w organizacji zajmującej się rozwojem produktów.

Scrum@Scale (S@S)

Scrum@Scale stanowi rozszerzenie ram postępowania Scrum. Najczęściej sięgają po niego organizacje, które korzystają już z powodzeniem z praktyk Scrum na poziomie zespołów i poszukują możliwości wdrożenia ich na poziomie całej organizacji. Głównym celem jest skupienie rozrastających się organizacji wokół jednego wspólnego zestawu celów. Za zarządzanie koordynacją odpowiadają członkowie zespołu Scrum of Scrums, który obejmuje Scrum Masterów z każdego zespołu, oraz zespołu MetaScrum składającego się z product ownerów.

Zrozumienie różnicy między ramami postępowania do skalowania Agile

Skalowanie ram postępowania Agile w sposób nieprzemyślany i mało celowy może doprowadzić do wdrożenia zbędnych procesów. Jednak skodyfikowanie wspólnych rytuałów, ról i podstawowych zasad na potrzeby skalowania Agile w organizacji może przynieść wyraźne korzyści, zwłaszcza gdy sposoby pracy właściwe dla metodyki Agile wciąż są dla organizacji nowe. Poniższa tabela ułatwi zrozumienie sposobu, w jaki poszczególne ramy postępowania są stosowane w tych kluczowych obszarach.

 

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Strategia i planowanie długoterminowe

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Wiele zespołów Agile

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Zespół zespołów

SAFe (Scaled Agile Framework)

Agile Release Train (ART)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Obszar

Spotify

Plemiona

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Scrum of Scrums

Menedżer produktu / product owner

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Scrum Master / Agile coach

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Inżynier wydania / menedżer grupy

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Metodyka Agile (Scrum, Kanban itp.)

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Demonstracja

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Retrospektywy

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Ukierunkowanie na klienta / koncentracja na wartości

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Zarządzanie zależnościami

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Przejrzystość strategii

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Zarządzanie portfelem

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Wydawanie na żądanie

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Zarządzanie ryzykiem

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

DevOps

SAFe (Scaled Agile Framework)

LeSS (Large Scale Scrum) i LeSS Huge

Spotify

DA
(Disciplined Agile)

Scrum@Scale

Procesy: Zdefiniowane i wyraźnie zalecane Zdefiniowane i opatrzone sugestiami Nie są wyraźnie zdefiniowane

Jak widać po bliższym przeanalizowaniu, te ramy postępowania przeznaczone do skalowania Agile obejmują wspólne wzorce organizacyjne stosowane przy takim skalowaniu. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na przyjęcie konkretnych ram postępowania, jesteśmy przekonani, że wdrożenie niektórych lub wszystkich spośród wskazanych wzorców podstawowych przyniesie wiele korzyści związanych ze skalowaniem Agile na poziomie całej organizacji.

7 kluczowych zasad stosowania praktyk Agile na dużą skalę

Choć zgadzamy się, że nie da się wskazać żadnego uniwersalnego podejścia do skalowania ram postępowania Agile, można wymienić siedem podstawowych zasad stosowania praktyk Agile na dużą skalę, których powinno się przestrzegać. Te zasady są „obowiązkowe”, co oznacza, że odniesienie sukcesu bez nich będzie praktycznie niemożliwe.

Niezależnie od tego, czy planujesz zastosowanie ram postępowania, czy jedynie wybranych praktyk, potraktuj poniższe punkty jako zasady przewodnie dotyczące tego, co można zapożyczyć lub sformalizować w Twojej organizacji.

  1. Zdefiniowane role i zmiany struktury organizacyjnej
  2. Organizacja i rozwój ukierunkowane na klienta
  3. Praktyki i kadencja Agile/Scrum
  4. Dojrzałość do wdrożenia (potrzeba czasu na przeprowadzenie zmian)
  5. Udoskonalone zależności
  6. Akceptacja oddolna i odgórna (faktyczna zmiana)
  7. Ludzie, podejście Lean i myślenie systemowe

Szczegółowe informacje na temat tych zasad oraz ich wdrażania w praktyce zawiera zamieszczony poniżej oficjalny dokument „Skalowanie Agile — nie tylko podstawy: nowe reguły zwinności transformacyjnej”.

Zatem od czego zacząć?

Skalowanie Agile nie jest łatwe i nie da się go przeprowadzić z dnia na dzień. Niezależnie od tego, czy Twoja organizacja postawi na ramy postępowania przeznaczone do skalowania Agile, czy wdrożenie opracowanego na własne potrzeby procesu, pamiętaj, że zastosowanie „metodyki Agile na dużą skalę” nie jest celem końcowym. Jest nim skuteczne realizowanie strategii organizacji.

Mając na uwadze ten cel, wypróbowuj nowe pomysły i wprowadzaj ulepszenia przyrostowe. I nie zapominaj, że narzędzia, których używasz do wspierania swojej działalności, mogą odegrać ważną rolę w skalowaniu Agile.

Kluczowym elementem Agile jest otwarta i spójna komunikacja. W Atlassian wykorzystujemy narzędzie Atlas do udostępniania aktualizacji projektów i celów oraz sprawdzania, nad czym pracują inne zespoły. Dzięki powszechnemu zrozumieniu kontekstu pracy wiemy, nad czym trwają prace, dlaczego, kto nad czym pracuje oraz jakie są postępy prac.

Szczegółowe omówienie tematów poruszonych na tej stronie można znaleźć w oficjalnym dokumencie „Skalowanie Agile — nie tylko podstawy: nowe reguły zwinności transformacyjnej”. Zawiera on mnóstwo przydatnych informacji i anegdot od doświadczonych specjalistów w dziedzinie metodyki Agile, dlatego zdecydowanie warto się z nim zapoznać.

Agile na dużą skalę — okładka oficjalnego dokumentu
Skalowanie Agile: więcej niż podstawy

Zadbaj o to, aby praktyki Agile w Twojej organizacji były trwałe

Pobierz nasz oficjalny dokument, aby zapoznać się z nowymi regułami zwinności transformacyjnej.

Aby uzyskać więcej szczegółów na temat wsparcia zapewnianego przez Atlassian w zakresie wdrażania metodyki Agile, zapoznaj się ze stroną dotyczącą rozwiązań umożliwiających stosowanie Agile na dużą skalę lub porównaj funkcje naszych produktów przeznaczone do stosowania Agile na dużą skalę.

Josh Berman
Josh Berman

Josh is a Product Marketing Manager on Atlassian’s agile at scale solutions team. When he’s not writing about agile best practices you can find him hiking the greenbelt in Austin, Texas.