Historyjki, epiki i inicjatywy

Te proste elementy pomagają zespołom Agile sprawnie zarządzać zakresem i strukturą pracy.

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Załóżmy, że chcesz z zespołem zrobić coś ambitnego, na przykład wystrzelić rakietę w kosmos. Aby to zrobić, musicie uporządkować swoje prace: od największych celów aż po najdrobniejsze szczegóły. Będziecie chcieli być w stanie reagować na zmiany, raportować postępy i trzymać się planu. Epiki, historyjki i inicjatywy są narzędziami, których potrzebujecie, aby to zrobić.

Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób popularne metodologie Agile i DevOps pomagają organizować pracę, Twój zespół może osiągnąć zdrową równowagę między strukturą, elastycznością i wystrzeliwaniem rakiet w kosmos.

Czym są historyjki, epiki i inicjatywy?

  • Historyjki, zwane także „historyjkami użytkownika”, to krótkie wymagania napisane z perspektywy użytkownika końcowego.
  • Epiki to duże fragmenty prac, które można podzielić na kilka mniejszych zadań (zwanych historyjkami).
  • Inicjatywy to kolekcje epików, które zmierzają do wspólnego celu.
Epiki, historyjki i tematy w Agile | Trener Atlassian z zakresu metodyki Agile

Epik a historyjka w Agile

W pewnym sensie historyjki i epiki przypominają opowiadania i ich zbiory w filmie lub literaturze. Opowiadanie to prosta narracja, a seria powiązanych i współzależnych opowiadań tworzy zbiór. To samo dotyczy zarządzania pracą, gdzie ukończenie powiązanych ze sobą historyjek prowadzi do ukończenia epiku. Historyjki opisują szereg wykonywanych prac, podczas gdy epik zapewnia widok jednolitego celu z lotu ptaka.

W zespole Agile historyjki są fragmentem prac, do wykonania którego zespół może zobowiązać się w ramach jedno- lub dwutygodniowego sprintu. Często programiści pracują nad dziesiątkami historyjek w miesiącu. Epiki są z kolei nieliczne i trwają dłużej. Zespoły często ukańczają dwa lub trzy w ciągu kwartału.

Gdyby Twoja firma wystrzeliwała rakiety w kosmos i chciała ulepszyć usługę streamingu startów, Twoje historyjki mogłyby wyglądać tak, jak te poniżej.

Przykłady historyjek w ramach metodyki Agile:

  • Użytkownicy iPhone'a potrzebują dostępu do pionowego widoku kanału na żywo podczas korzystania z aplikacji mobilnej.
  • Użytkownicy komputerów stacjonarnych potrzebują przycisku „Wyświetl w trybie pełnoekranowym” w prawym dolnym rogu odtwarzacza wideo.
  • Użytkownicy systemu Android muszą mieć łącze do sklepu Apple Store.

Powyższe historyjki są powiązane i wszystkie mogą być uznane za indywidualne zadania, które zmierzają do zakończenia większego fragmentu prac (epiku). W takim przypadku epik może brzmieć: „Ulepszanie usługi przesyłania strumieniowego na potrzeby startu w pierwszym kwartale”.

Organizowanie pracy w historyjki i epiki pomaga również Tobie i Twojemu zespołowi skutecznie komunikować się w organizacji. Informując dyrektora technicznego o postępach swojego zespołu, będziesz operować nazwami epików. W rozmowie kolegą z zespołu programistycznego będziesz natomiast mówić o historyjkach.

Pełne definicje, przykłady i najlepsze praktyki można znaleźć tutaj:

Epik a inicjatywa w Agile

Wiele historyjek tworzy epik, a wiele epików — inicjatywę. Inicjatywy oferują kolejny poziom organizacji ponad epikami. W wielu przypadkach inicjatywa obejmuje epiki z wielu zespołów, aby osiągnąć znacznie szerszy, większy cel niż którykolwiek epik. Podczas gdy epik jest czymś, co można ukończyć w ciągu miesiąca lub kwartału, inicjatywy trwają często kilka kwartałów lub rok.

Przykładowe historyjki użytkowników | Trener Atlassian z zakresu metodyk Agile

Przykład epików w inicjatywie:

Powiedzmy, że Twoja firma kosmiczna chce w tym roku obniżyć koszt startu o 5%. To idealna okazja do utworzenia inicjatywy, ponieważ żaden pojedynczy epik nie pozwala osiągnąć tak dużego celu. W ramach tej inicjatywy pojawią się epiki, takie jak „Zmniejszenie zużycia paliwa w fazie startowej o 1%”, „Zwiększenie liczby startów na kwartał z 3 do 4” i „Obniżenie wskazań wszystkich termostatów z 71 do 69 stopni”.

W Atlassian:

Wewnętrznie nazywamy nasze inicjatywy „zgłoszeniami PC”. Zgłoszenia Project Central są konfigurowane w systemie Jira tak jak epiki. Każdy zespół otrzymuje cztery lub pięć najważniejszych celów na rok i wykonuje zgłoszenia PC dotyczące każdego z nich. Te zgłoszenia pozwalają założycielom i kierownictwu zrozumieć całość prac wykonywanych w firmie. Zapoznaj się z naszym darmowym szablonem zarządzania projektami inspirowanym naszymi własnymi praktykami Agile.

Więcej niż inicjatywy

W wielu organizacjach założyciele lub kierownictwo zachęcają do dążenia do jakiegoś ambitnego celu. Są to (czasami super banalne) cele ogłaszane każdego roku lub co kwartał. Inicjatywy to zazwyczaj zbiory epików, ale można również użyć pól niestandardowych lub etykiet do ich podziału według zespołu, filaru strategicznego lub ram czasowych, a także utworzyć niestandardową hierarchię, aby lepiej dopasować pracę do celów organizacyjnych wyższego poziomu.

Wielu klientów Atlassian wykorzystuje funkcję zaawansowanego planowania Plany w Jira Software, aby wprowadzić pięć poziomów powyżej epików Agile w celu zdefiniowania projektów i kierowania nimi. Przedstawiono je poniżej.

Zobacz, jak Twitter ujednolicił projekty i współpracę zespołów dzięki systemowi Jira: Przeczytaj całą historię

Przykładowe historyjki użytkowników | Trener Atlassian z zakresu metodyk Agile

W Atlassian: kiedy dział Cloud Foundations potrzebował wglądu w pracę w całym dziale zatrudniającym setki inżynierów, sięgnięto po funkcję zaawansowanego planowania Plany w Jira, aby rozwiązać kluczowe wyzwanie, przed jakim stają organizacje z rozproszonymi zespołami. Połączenie projektów w ramach wspólnego planu dostarczania w Jira pozwoliło zobaczyć pełny obraz, śledzić postępy i łatwo udostępniać dane interesariuszom.

Tak wygląda zaawansowane planowanie z wykorzystaniem Jira w dziale Atlassian Cloud Foundations. Dowiedz się więcej

Przykład sprintu | Trener Atlassian z zakresu metodyki Agile

Porządkowanie prac

Korzystanie z metodyki Agile i bycie uporządkowaną organizacją nie wykluczają się wzajemnie, a przedstawiona tu struktura nie jest uniwersalna. Sukces polega na tym, że Ty i Twój zespół zrozumiecie te koncepcje i dostosujecie je do swoich potrzeb. Dla nas to historyjki, epiki i inicjatywy.

Możesz zacząć od poznania sposobu konfiguracji epików w systemie Jira. Następnie dowiedz się więcej o tym, jak strategicznie planować i śledzić pracę w wielu zespołach za pomocą Planów w Jira.

Następny
Epiki