Strategia rozwoju produktu: jak opracować skuteczną strategię

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Wprowadzenie nowego produktu na rynek — czy też uaktualnienie istniejącego produktu — jest zawsze wyzwaniem. Czy istnieje zapotrzebowanie na produkt? I co ważniejsze, czy ludzie są gotowi za niego zapłacić? Dlatego opracowanie strategii rozwoju produktu jest kluczowym krokiem potrzebnym do zaprezentowania produktu publicznie.

Strategia rozwoju produktu to proces planowania i rozwoju, który skutkuje powstaniem nowych lub ulepszonych produktów. Wymaga ona prowadzenia ciągłych badań rynku, przeprowadzania testów produktów i ponownego zdefiniowania koncepcji produktu w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb klientów. W tym artykule określimy, czym jest strategia rozwoju produktu, dlaczego jest niezbędna w procesie wprowadzania nowego produktu i jak opracować strategię rozwoju produktu od podstaw.

Czym jest strategia rozwoju produktu?

Strategia rozwoju produktu to plan określający, w jaki sposób firma tworzy i wprowadza nowe produkty lub aktualizuje istniejące. Bez strategii rozwoju produktu firma nie ma jasno wytyczonej drogi do opracowywania nowych produktów czy nowych funkcji.

Mając gotowy plan, można rozpocząć zorganizowane działania — takie, które konsekwentnie podążają za ogólnymi celami biznesowymi firmy i uwzględniają takie czynniki, jak trendy rynkowe, potrzeby klientów i oferty konkurencji.

Zalety strategii rozwoju produktu

Dlaczego warto stosować strategię rozwoju produktu? Do odniesienia sukcesu na rynku nie wystarczą już najlepsze pomysły — trzeba przeprowadzić niezbędne analizy, aby odpowiednio dopasować produkt do rynku, a następnie wykonać planowanie i testowanie, aby produkt przyniósł zyski.

Odpowiednia strategia rozwoju produktu pozwala osiągnąć cele związane z przychodami, otworzyć nowe rynki, przekonać klientów konkurencji do zmiany produktu i poprawić wydajność istniejących produktów.

Etapy rozwoju produktu

Chociaż cykl rozwoju produktu prawie nigdy nie jest procesem liniowym, zwykle składa się z siedmiu etapów:

 • Generowanie pomysłów: zespół tworzy nowe pomysły na produkty poprzez badania rynku dotyczące aktualnych trendów i konkurencji, dyskusje w grupach fokusowych z rzeczywistymi klientami oraz wewnętrzną burzę mózgów z pracownikami z całej firmy.
 • Analiza pomysłów: następnie zespół przygotowuje wstępną listę najbardziej realistycznych pomysłów. Na tym etapie zespół produktowy analizuje pomysły przy użyciu takich kryteriów, jak potencjał marketingowy, ryzyko, techniczna wykonalność nowego produktu i sposób, w jaki wpisuje się on w ogólną strategię biznesową.
 • Opracowywanie i testowanie koncepcji: na kolejnym etapie zespół przekształca pomysły o największym potencjale w rzeczywiste koncepcje, określając rynek docelowy produktu, cenę, cechy i korzyści. Następnie zespół testuje te koncepcje z potencjalnymi klientami, aby zebrać informacje zwrotne.
 • Analiza biznesowa i strategia rynkowa: analiza biznesowa na tym etapie pozwala ustalić możliwy zysk, oczekiwane koszty i prognozy sprzedaży. Oprócz tego trzeba opracować strategię rynkową, aby określić, w jaki sposób firma będzie promować, wyceniać i pozycjonować nowy produkt.
 • Rozwój produktu: to etap faktycznej budowy produktu lub nowej funkcji. W zależności od zastosowanej metodyki zarządzania projektem może to obejmować opracowanie prototypu lub produktu minimalnej wymaganej funkcjonalności i przeprowadzanie ciągłych testów w celu przygotowania produktu do wprowadzenia na rynek.
 • Test marketingu: gdy zespół opracowuje produkt, testuje go na małym rynku, aby zebrać informacje zwrotne od potencjalnych klientów i zidentyfikować ewentualne problemy.
 • Wprowadzenie produktu na rynek: firma wprowadza produkt końcowy na rynek — proces ten obejmuje udostępnienie go do zakupu, publiczne promowanie i zapewnienie wsparcia technicznego.

Jak opracować strategię rozwoju produktu

Aby opracować strategię rozwoju produktu, trzeba wykonać cztery proste kroki: przeprowadzić badania rynku, wykorzystać badania użytkowników, rozpocząć testowanie i wprowadzić produkt na rynek. Te kroki mają kluczowe znaczenie dla powstania skutecznej strategii rozwoju produktu i zadbanie o najwyższą jakość produktów końcowych przed wprowadzeniem ich na rynek.

Krok 1: Przeprowadzenie badań rynku

Pierwszym krokiem do opracowania skutecznej strategii rozwoju produktu jest przeprowadzenie badań rynku. Jest to proces polegający na zbieraniu informacji o grupie docelowej, ogólnym rynku i konkurencji.

Dane te służą do oceny, czy opracowywany produkt ma szansę na odniesienie sukcesu. Przeprowadzając kompleksowe badania i analizując istniejące zasoby, takie jak raporty branżowe, statystyki lub artykuły informacyjne, można ustalić, gdzie istnieje zapotrzebowanie na produkt i gdzie może się on wpasować.

Proces ten polega w dużej mierze na agregowaniu i grupowaniu badań rynku w scentralizowanej lokalizacji, aby cały zespół mógł uzyskać dostęp do danych. Korzystanie z narzędzia do ustalania priorytetów i tworzenia harmonogramów,takiego jak Jira Product Discovery, pozwala zespołom na sprawne rejestrowanie i ustalanie priorytetów pomysłów na produkty w sekcji „Wszystkie pomysły” oraz uzgadnianie ich z planami działań dotyczącymi produktów.

Krok 2: Wykorzystanie badań użytkowników

O ile badania rynku dostarczają danych z istniejących źródeł, pozwalających uzyskać ogólny obraz większego rynku, badania użytkowników polegają na zbieraniu informacji z pierwszej ręki, od klientów i interesariuszy. Możesz to robić za pomocą różnych narzędzi, w tym ankiet, wywiadów z klientami, grup fokusowych, analiz i testów użytkowników zdalnych.

Uzyskanie opinii z pierwszej ręki jest kluczowe dla strategii rozwoju produktu, ponieważ pomaga zweryfikować pomysł z potencjalnymi klientami, zanim zaangażujesz czas i pieniądze w prace nad produktem.

Wszystkie wnioski i komentarze użytkowników warto gromadzić i analizować w jednym miejscu, aby zespół programistyczny miał do dyspozycji spójne informacje — widok „Wszystkie pomysły” w Jira Product Discovery jest idealnym miejscem do agregowania tych danych.

Krok 3: Rozpoczęcie testów

Trzeci etap opracowywania strategii produktu polega na przetestowaniu koncepcji lub funkcji produktu, aby sprawdzić, w jaki sposób korzystają z niego potencjalni klienci. Na tym etapie ważne jest również przetestowanie produktu pod kątem błędów i zadbanie o jego sprawne funkcjonowanie, zanim trafi na rynek.

Oto kilka kwestii, na które należy zwrócić uwagę w fazie testowania produktu:

 • Gromadzenie wczesnych informacji zwrotnych za pomocą makiet: zamiast czekać na dostępność produktu minimalnej wymaganej funkcjonalności (MVP), rozpocznij testowanie opinii klientów za pomocą prostych makiet (szkieletów).
 • Ciągłe testowanie: gdy produkt przechodzi przez iteracje, stale go testuj i odnotowuj opinie użytkowników w ramach Jira Product Discovery.
 • Tworzenie na mniejszą skalę: oszczędzaj zasoby i fundusze, koncentrując się na MVP i dbając o to, by działał, zanim rozpoczniesz zwiększanie skali.
 • Pomiar za pomocą ankiety dopasowania produktu do rynku: skorzystaj z ankiety dopasowania produktu do rynku, aby zapytać klientów, na ile byliby rozczarowani, gdyby produkt został wycofany. Jeśli ponad 40% odpowie „bardzo rozczarowany”, to oznacza, że produkt dobrze pasuje do rynku.

Krok 4: Wprowadzenie produktu na rynek

Ostatnią fazą rozwoju produktu jest wprowadzenie go na rynek. W jej ramach wypuszczasz produkt lub jego najnowszą funkcję do sprzedaży. Obejmuje ona skoordynowane działania różnych zespołów mające na celu kreowanie zainteresowania i świadomości.

Oprócz zespołów ds. rozwoju produktu i marketingu produktu, należy zaangażować zespoły ds. sprzedaży, obsługi klienta i zarządzania wydarzeniami, aby stworzyć dynamiczne wydarzenie w ramach tej fazy.

Jira Product Discovery pomaga zespołom tworzyć świetne strategie rozwoju produktów

Każda strategia rozwoju produktu jest inna i jest wynikiem łączenia pomysłów i opinii użytkowników z rygorystycznymi testami i ciągłym rozwojem. Zarządzanie wszystkimi tymi ruchomymi częściami ułatwia Jira Product Discovery jako centralny system, na którym Twój zespół może polegać, jeśli chodzi o wcielenie pomysłów w życie.