Przewodnik po dopracowywaniu backlogu

„Dopracowany” to komplement, który może opisywać na przykład znakomite teksty literackie, luksusowe samochody czy skandynawskie meble. Czy możesz powiedzieć to samo o swoim backlogu?

Max Rehkopf Autor: Max Rehkopf
Przeglądaj tematy

Słownik języka polskiego definiuje „dopracowanie” jako opracowanie czegoś starannie do końca lub wykończenie, wycyzelowanie czegoś. Czy w podobny sposób podchodzisz do swojego backlogu? A może tylko starasz się utrzymać wydajność? Dzięki temu przewodnikowi po dopracowywaniu backlogu poznasz kroki i najlepsze praktyki potrzebne do skutecznego dopracowania backlogu w taki sposób, aby napawał Cię dumą.

Co to jest dopracowywanie backlogu?

Dopracowywanie backlogu to proces oceniania, klasyfikowania i edytowania backlogu produktu. Dopracowywanie backlogu jest ważnym narzędziem w procesie rozwoju produktu, ponieważ pomaga zespołowi programistycznemu opracowywać tylko te funkcje, których oczekuje klient i potrzebuje firma. Dopracowywanie backlogu to ciągły proces realizowany przez product ownera, menedżerów produktu, scrum mastera i przedstawicieli zespołu programistycznego.

Porządkowanie a dopracowywanie backlogu

Nie ma różnicy między porządkowaniem a dopracowywaniem backlogu. Te terminy są wymienne. Dopracowywanie backlogu zyskało popularność w ostatnich latach i jest obecnie powszechne używane przez wiele zespołów. Chociaż nadal można spotkać się z pojęciem „porządkowania backlogu”, to standardem branżowym wydaje się dopracowywanie backlogu Agile.

Dopracowywanie backlogu a planowanie sprintu

Planowanie sprintu i dopracowywanie backlogu są od siebie wzajemnie zależne. Dopracowanie backlogu sprawia, że uwzględnia on wyciągnięte wnioski, informacje od klientów i wartość biznesową. Podczas planowania sprintu zespół programistów pobiera pracę z backlogu i zobowiązuje się do jej wykonania w nadchodzącym sprincie. Planowanie sprintu zależy od dopracowanego backlogu, a dopracowanie backlogu powoduje umieszczenie prac o najwyższym priorytecie w następnym sprincie. Product ownerzy powinni dopracować backlog produktu przed każdym spotkaniem w sprawie planowania sprintu.

Najlepsze praktyki w zakresie dopracowywania backlogu

W miarę powiększania backlogu product ownerzy mogą go pogrupować na elementy realizowane w perspektywie krótko- i długoterminowej. Elementy należące do pierwszej grupy muszą być w pełni dopracowane, zanim oznaczy się je w ten sposób. Oznacza to, że opracowano historyjki użytkowników, uzgodniono współpracę z działem projektowym i programistycznym oraz ustalono oszacowania z zespołem programistycznym. Elementy do realizacji w perspektywie długoterminowej mogą zawierać pewne niejasności, jednak warto zlecić ich przybliżone oszacowanie zespołowi programistycznemu, ponieważ ułatwi to ustalenie ich priorytetu.

Spotkanie w sprawie dopracowania backlogu

Zespoły uważają, że dopracowanie backlogu jest najbardziej skuteczne, gdy jest realizowane wspólnie podczas cyklicznego spotkania. Dopracowanie backlogu musi nastąpić przed każdym spotkaniem w sprawie planowania sprintu, które zwykle odbywa się co dwa tygodnie. Większości zespołów ten proces zajmuje około 30 minut. Backlogiem zarządza product owner, a dopracowywanie backlogu odbywa się również na bieżąco, gdy product owner gromadzi wiedzę oraz przyswaja informacje zwrotne od klientów i firmy.

Co się dzieje podczas spotkania w sprawie dopracowania backlogu?

Dopracowanie backlogu skupia się na dostosowaniu, oszacowaniu i sklasyfikowaniu zgłoszeń. Dostosowaniem mogą być drobiazgi, takie jak dodawanie opisów, lub duże zmiany, takie jak dzielenie lub łączenie zgłoszeń. Dodawanie szacunków często ma miejsce przy dopracowywaniu backlogu z pomocą zespołu programistów. Ponadto sklasyfikowanie backlogu w jasny, zrozumiały sposób pomaga zespołowi programistów w ustaleniu, co ma najwyższy priorytet.

Kto prowadzi spotkanie w sprawie dopracowania backlogu i kto w nim uczestniczy?

Spotkania w sprawie dopracowania backlogu są prowadzone przez product ownera. Oprócz niego biorą w nich udział menedżerowie produktu, scrum master oraz co najmniej jeden przedstawiciel zespołu programistów. Nie wszyscy członkowie zespołu są niezbędni, ale ważne jest, aby obecny był co najmniej jeden przedstawiciel zespołu programistów i zespołu QA.

Etapy dopracowywania backlogu

Uruchom narzędzie do zarządzania projektami, takie jak Jira, i przejdź do backlogu. W widoku backlogu można przeciągać i upuszczać zgłoszenia w przybliżonej kolejności priorytetów. Zgłoszenia na górze listy backlogu powinny zawierać istotne szczegóły, takie jak oszacowanie czasu i przypisaną osobę, aby były gotowe do realizacji w następnym sprincie. Usuń zduplikowane zgłoszenia i w razie potrzeby podziel pracę na zadania podrzędne. Przed zamknięciem potwierdź swoją klasyfikację priorytetów. Backlog z ustalonymi priorytetami określa, na czym należy się skupić podczas następnego spotkania dotyczącego planowania sprintu.

Lepsze zarządzanie backlogami dzięki Jira

System Jira ułatwia dopracowywanie backlogu. Product ownerzy mogą szacować, klasyfikować i dopracowywać w jednym widoku.

Następny
Kanban