9 najlepszych narzędzi Agile do zarządzania projektami dla Twojego zespołu

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku tworzenia oprogramowania wiele firm zdało sobie sprawę, jak ważne jest stosowanie praktyk zarządzania projektami zgodnych z metodyką Agile. Praktyki te dotyczą nie tylko rozwoju produktu, ale także obejmują różne aspekty działalności biznesowej.

Agile to metodyka zarządzania projektami stosowana do dzielenia złożonych projektów na mniejsze, bardziej konkretne części, dzięki czemu zespoły mogą pracować w krótkich, przyrostowych fazach. Agile znaczy „zwinny”, co oznacza szybkie poruszanie się i zarządzanie zmieniającymi się priorytetami. Dzięki mniejszym projektom zwanym sprintami firmy dostarczają klientom większą wartość w oparciu o iteracyjne podejście z ciągłymi wydaniami.

Aby wesprzeć podejście Agile, dostępna jest szeroka gama narzędzi Agile do zarządzania projektami. Narzędzia te pomagają zespołom w planowaniu, wizualizacji, współpracy, usprawnieniu procesów i skupieniu się na bieżących celach podczas całego projektu.

Jeśli wybierasz odpowiednie narzędzie do zarządzania projektami Agile dla rozwijającej się firmy, w tym przewodniku znajdziesz dziewięć najlepszych opcji. Zawiera on informacje potrzebne Ci do podjęcia świadomej decyzji, która przyczyni się do sukcesu Twojego zespołu.

1. Najlepsze narzędzie do śledzenia zgłoszeń i planowania sprintu: Jira Software

Narzędzie Jira Software jest przeznaczone dla zespołów programistycznych, które wykorzystują w pracy metodyki Agile. Pozwala zespołom pracować zgodnie z przyjętym celem, motywuje i umożliwia realizację zadań na czas, dzieląc duże, złożone projekty na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania sprinty.

Jako narzędzie do planowania sprintu wspiera on dopracowywanie backlogu produktów, tworzenie pomysłów i określanie ich priorytetów, dokumentowanie historyjek użytkowników i definiowanie zadań wymaganych do wydania dobrego produktu. Kierownicy projektów mogą tworzyć pipeline'y ciągłego dostarczania za pomocą szablonów planów projektu Agile, a także szablonów do współpracy Agile w odpowiedniej skali. System jest bezpłatny dla maksymalnie 10 użytkowników.

2. Najlepsze narzędzie do współpracy zespołowej w ramach różnych działów: Jira Work Management

Koordynacja projektów obejmujących wiele zespołów, takich jak programistyczne i marketingowe, bywa skomplikowana. Każdy zespół ma swój własny sposób pracy oparty na określonej dyscyplinie i celach. Kiedy zespoły niezajmujące się programowaniem stosują metody zarządzania projektami Agile, szczególnie ważne jest rozpoznanie i wyeliminowanie różnic w sposobach pracy każdego z zespołów.

Dzięki Jira Work Management zarządzanie projektami Agile jest zsynchronizowane w obrębie całej organizacji, w tym we wszystkich zaangażowanych komórkach i działach. Rozwiązania do zarządzania pracą pozwalają zespołom z różnych działów identyfikować zależności między obszarami biznesowymi, zarządzać alokacją zasobów i śledzić zadania związane ze sprintami, a nawet epikami, w jednym wizualnym przepływie pracy.

3. Najlepsze narzędzie do retrospektyw sprintu: Confluence

Retrospektywy sprintu są jednym z najważniejszych narzędzi ciągłego doskonalenia dostępnych dla zespołów programistów stosujących metodyki Agile. Dają każdemu możliwość podzielenia się informacjami o tym, co się udało, a co nie. Najlepsze zespoły wykraczają poza pojedynczy sprint, by analizować trendy w kilku projektach. Anomalia zaobserwowana podczas jednego sprintu może okazać się powtarzającym się problemem, który staje się lepiej widoczny, gdy przyjrzymy się grupie projektów.

Confluence zapewnia scentralizowaną platformę do zarządzania wiedzą w czasie rzeczywistym, umożliwiającą współpracę nad różnorodnymi elementami, od informacji zwrotnych od klientów po retrospektywy sprintu. Dzięki szablonowi retrospektywy sprintu Confluence zapewnia zespołom projektowym Agile narzędzia do zbierania ważnych informacji zwrotnych, które pozwalają na wprowadzanie ulepszeń zarówno natychmiast, jak i w przyszłości.

4. Najlepsze narzędzie do zarządzania backlogiem: Jira Software

Ciągłe zarządzanie projektami Agile wymaga skutecznego zarządzania backlogiem produktu. Obejmuje to organizowanie prac w logiczne grupy, ustalanie priorytetów zadań w oparciu o plan rozwoju projektu i dokumentowanie wymagań, aby zespół mógł rozumieć, co ma tworzyć i dlaczego. Jest to tak zwane dopracowywanie backlogu Scrum.

Agile to swego rodzaju nadrzędna metodologia kierująca Twoją pracą, a Scrum można porównać do uporządkowanej struktury działań, która ułatwia jej pomyślną realizację. Jira Software zawiera szablony Scrum do dopracowywania backlogu, ustalania priorytetów zadań, mapowania zależności i optymalizacji zasobów, dzięki czemu ułatwia zarządzanie backlogiem. Kiedy zespół pracuje na dobrze zorganizowanym i uporządkowanym backlogu, planowanie sprintu jest łatwiejsze, a dostarczanie produktu trwa krócej.

5. Najlepsze narzędzie do śledzenia i raportowania projektów: Jira Software

Jira Software udostępnia analizy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze masz to, czego potrzebujesz. Podczas planowania sprintu analizy backlogu pomagają zespołom planować bardziej przemyślane sprinty. W trakcie programowania wskaźniki Agile, pulpity i analizy są dostępne bezpośrednio na tablicy, dzięki czemu zespoły zyskują w czasie rzeczywistym informacje potrzebne im do podejmowania decyzji opartych na danych. Z kolei raporty częstotliwości wdrażania i czasu cyklu pomagają zoptymalizować pipeline dostaw.

6. Najlepsze narzędzie do codziennych spotkań stand-up: Zoom

Współcześnie zespoły często są rozproszone. Może być to powodem do komplikacji dla zespołów Agile, które korzystają ze spotkań stand-up Scrum jako codziennej odprawy pozwalającej na omawianie postępów sprintu, rozwiązywania problemów i współpracy.

Wideokonferencja na Zoom pozwala zespołowi komunikować się tak, jakby wszyscy znajdowali się w tym samym pokoju. Udostępnianie ekranu umożliwia zespołowi omówienie tablicy projektu lub zapisanie podjętych decyzji, funkcja nagrywania pozwala nieobecnym członkom zespołu nadrobić zaległości w późniejszym czasie, a czat stanowi sposób na udostępnianie łączy i innych istotnych informacji w czasie rzeczywistym.

7. Najlepsze narzędzie do zarządzania współpracą i wiedzą: Confluence

Projekty Agile zawierają własną dokumentacja wewnętrzną, którą członkowie zespołu wykorzystują do osiągnięcia celów sprintu. Niezależnie od tego, czy chodzi o rejestrowanie historyjek użytkowników, definiowanie wymagań i specyfikacji produktu, czy informacje zewnętrzne, takie jak certyfikaty produktów, informacje muszą być powiązane z projektem oraz łatwo i zawsze dostępne dla wszystkich interesariuszy.

Confluence to centralne repozytorium, które wnosi zarządzanie wiedzą do cyklu rozwoju produktu. System przechowuje odpowiednie informacje o projekcie i ułatwia współpracę. Użytkownicy mogą dodawać tekst, obrazy, kod i tabele oraz dołączać pliki.

8. Najlepsze narzędzie do automatyzacji zadań i przepływów pracy: Jira Software

Jira Software jest skutecznym narzędziem do zarządzania zadaniami, ponieważ zapewnia wizualne aktualizacje statusu w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zespoły Agile mogą na bieżąco reagować na zmiany i przeszkody. Jira Automation pozwala pracownikom skupić się ważnych zadaniach dzięki automatyzacji powtarzalnych czynności. Każdy członek zespołu Agile może synchronizować zadania między projektami i produktami, gdyż nie wymaga to pisania specjalnego kodu. Szablony Jira ułatwiają szybkie rozpoczęcie pracy, a Jira Automation integruje się z innymi popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, Open Devops, Bitbucket, GitHub itd.

9. Najlepsze narzędzie do współpracy asynchronicznej wideo: Loom

Przełączanie się między zadaniami i przerwy powodują przeciąganie się prac. Jednak informowanie członków zespołu o statusie projektu, aktualizacjach planu działań lub nowych strategiach nie zawsze musi wiązać się z przerywaniem toku zadań. Komunikacja asynchroniczna umożliwia członkom zespołu zapoznawanie się z tymi nowymi informacjami, które najlepiej odpowiadają ich przepływowi pracy.

Loom pozwala kierownikom projektów Agile tworzyć na podstawie statusów i innych informacji filmy, które członkowie zespołu mogą obejrzeć w dogodnej dla siebie chwili. To narzędzie szczególnie przydaje się rozproszonym zespołom, które mogą dzięki niemu zachować dostęp do aktualnych informacji, bez względu na strefę czasową, w której się znajdują.

Wypróbuj najpopularniejsze narzędzie do zarządzania projektami wśród zespołów Agile

System Jira Software jest przystosowany do tworzenia oprogramowania z wykorzystaniem metodyki Agile. Pomaga zespołom podzielić skomplikowane projekty na łatwe do zarządzania zadania oraz wspiera planowanie sprintu, dopracowanie backlogu, ustalanie priorytetów i współpracę.

Wraz z Jira Work Management Jira Software standaryzuje i wzmacnia zarządzanie projektami Agile w całej firmie, umożliwiając komunikację miedzy zespołami, zarządzanie alokacją zasobów i śledzenie zadań w jednym wizualnym przepływie pracy.

Narzędzia do zarządzania projektami Agile: często zadawane pytania

Jakie narzędzia do planowania sprintu zawiera Jira Software?

Zespoły programistyczne korzystające z metodyk Agile sięgają po system Jira Software, ponieważ został zaprojektowany z myślą o planowaniu Agile i zarządzaniu projektami. Integruje się z popularnymi narzędziami, dzięki czemu staje się bardziej elastyczny, oraz łączy rozproszone i wielofunkcyjne zespoły, umożliwiając im realizację wspólnych celów. Oto jego przykładowe funkcje planowania sprintu:

  • Interaktywne osie czasu: ta funkcja umożliwia zespołom mapowanie jednostek pracy, zależności i wersji na osi czasu.
  • Tablice Scrum: tablice Scrum pomagają zespołom Agile i DevOps dzielić duże i złożone projekty na łatwiejsze do zrealizowania elementy, dzięki czemu zespoły mogą szybciej i częściej dostarczać produkty.
  • Tablice Kanban: tablice Kanban zawierają wizualne przepływy projektów, które pomagają zespołom optymalizować zasoby i uprościć zależności.
  • Raporty i analizy: gotowe raporty i pulpity wspierają podejmowanie decyzji opartych na danych podczas projektu i po jego zakończeniu.
  • Konfigurowalne przepływy pracy: przepływy pracy, które można dostosować do każdego stylu pracy.
  • Integracje: zespoły Agile mogą zwiększyć możliwości Jira Software przy pomocy ponad 3000 dostępnych aplikacji i integracji.

Jakie inne narzędzia do zarządzania projektami integrują się z Jira Software?

W odniesieniu do zarządzania projektami Agile nie ma jednego uniwersalnego narzędzia. Dlatego Jira Software integruje się z wieloma rożnymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak:

  • Trello: Trello umożliwia wizualną współpracę zespołom dowolnej wielkości.
  • Figma: Figma to projektant interfejsów do wspólnego opracowywania wireframe'ów i prototypów.
  • Slack: Slack umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym, niezbędną do płynnej realizacji projektów.
  • Arkusze Google: Arkusze Google pozwalają zespołom na korzystanie z arkuszy kalkulacyjnych do współpracy w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy chodzi o mały, pojedynczy projekt, czy duże, skomplikowane przedsięwzięcie programistyczne, dostępne są dodatkowe zwinne aplikacje do zarządzania projektami, które łączą istniejące i nowe procesy.

Czy system Jira Software jest łatwy do wdrożenia?

Tak, elastyczność Jira Software ułatwia jego wdrożenie i użytkowanie. Dzięki gotowym szablonom zespoły Agile mogą od razu rozpocząć pracę, by potem modyfikować podejście w miarę upływu czasu. Jira Software integruje się z wieloma popularnymi narzędziami, aby umożliwić zespołom konfigurowanie i skalowanie wdrożenia zależnie od specyficznych potrzeb.

Następny
Narzędzia