Jak utworzyć raport o statusie projektu?

Atlassian Autor: Atlassian
Przeglądaj tematy

Nadszedł koniec tygodnia, a więc i czas na przejrzenie arkuszy kalkulacyjnych, wiadomości i narzędzi w celu skompilowania informacji o postępach w projekcie. Sporządzanie raportów o statusie projektu pomaga odpowiednio dostosować przepływy pracy w zespole i zidentyfikować ryzyko na wczesnym etapie, a także zapewnić zgodność projektu z harmonogramem i budżetem.

Dzięki szablonowi raportu o statusie projektu możesz usprawnić ten proces. Tworząc raport o statusie projektu, ograniczysz czas potrzebny na gromadzenie nadmiarowych danych, co pozwoli Ci poświęcić go więcej na to, co istotne. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz swój pierwszy raport o statusie projektu, czy też chcesz robić to bardziej wydajnie, z tego artykułu dowiesz się, jak skutecznie utworzyć raport, dzięki któremu łatwiej dopilnujesz terminów.

Czym jest raport o statusie?

Raport o statusie projektu to zwięzłe i aktualne podsumowanie jego najnowszych postępów. Dostarcza niezbędnych kompleksowych informacji, umożliwiając członkom zespołu i najważniejszym zainteresowanym szybkie zorientowanie się w aktualnym statusie projektu. Tego typu raporty zapewniają spójność działania wszystkich zaangażowanych stron. Zwracają uwagę na harmonogram, potencjalne przeszkody i kolejne kroki.

Częstotliwość przygotowywania raportów o statusie powinna być dostosowana do harmonogramu projektu. W zależności od charakteru projektu i potrzeb zainteresowanych zestawienia danych można udostępniać co tydzień, czy nawet raz na miesiąc. Raporty nie powstają wyłącznie w reakcji na niepowodzenia. Twój zespół dowie się z nich wszystkiego o statusie projektu bez względu na to, czy jego realizacja przebiega bez komplikacji, czy też pojawiło się ryzyko bądź wystąpiły opóźnienia w harmonogramie.

Raporty są kluczowe we wszystkich fazach projektu, gdyż ułatwiają przestrzeganie harmonogramu i spójną komunikację.

Rodzaje raportów o statusie projektu

Częstotliwość przygotowywania raportów, podobnie jak poziom ich szczegółowości, zależą od wymagań dotyczących zarządzania projektem. Oto zestawienie różnych typów raportów o statusie i opis przypadków, w których sprawdzają się najlepiej:

 • Dzienny raport o statusie: W tego typu raportach opisywane są codzienne działania poszczególnych członków zespołu. Nacisk kładzie się na bieżące zadania oraz wszelkie czynniki utrudniające postępy w projekcie. Zwykle zawiera się też podsumowanie pracy w danym dniu oraz opis osiągnięć z dnia poprzedniego. Raporty dzienne są niezbędne w przypadku projektów wymagających ścisłego nadzoru i informowania na bieżąco.
 • Tygodniowy raport o statusie: W tego typu raportach opisuje się szczegółowo postępy w projekcie z uwzględnieniem nazwy projektu i daty sporządzenia raportu oraz podsumowania wykonanych w danym tygodniu prac. Uwzględnia się również plan działania na kolejny tydzień oraz wymienia wyzwania, zagrożenia i sposoby ograniczania wpływu negatywnych czynników. Raporty tygodniowe mają kluczowe znaczenie, gdy konieczne jest monitorowanie realizacji założeń krótkoterminowych w ramach szerszego planu projektu.
 • Miesięczny raport o statusie: Tego typu raporty zawierają miesięczne zestawienia danych, które dają szerszą perspektywę. Pozwalają zespołom kierowniczym czerpać korzyści z mierzenia postępów oraz podejmowania świadomych decyzji związanych z budżetem projektu i przyszłymi działaniami. Uwzględnia się w nich osiągnięcia i podsumowanie miesiąca oraz plany na kolejny miesiąc.
 • Kwartalny raport o statusie: Tego typu raporty mają znaczenie, gdy potrzebne jest bardziej kompleksowe spojrzenie na projekt, ponieważ obejmują najważniejsze wydarzenia z czterech miesięcy. Uwzględnia się w nich takie same obszary, jak w przypadku innych rodzajów raportów, ale zestawieniom danych często towarzyszą wykresy i wizualizacje umożliwiające lepsze zrozumienie sytuacji. Raporty kwartalne pomagają dostosować założenia długoterminowe do ogólnego planu projektu.

Każdy typ raportu służy odrębnemu celowi — począwszy od szczegółowych zestawień, skończywszy na wyczerpujących podsumowaniach. Wybór zależy od złożoności projektu i rodzaju informacji potrzebnych zainteresowanym, a także od konkretnych możliwości oprogramowania do zarządzania projektami.

Korzyści z raportów projektowych

Sporządzanie raportów projektowych to coś więcej niż zadanie narzucone przez procedurę, stanowi bowiem integralny element efektywnego zarządzania projektami. Rzetelny raport o statusie projektu zapewnia kilka kluczowych korzyści:

 • Większa przejrzystość: Dzięki raportom o statusie projektu poszczególni członkowie zespołu i zainteresowani mają jasny obraz aktualnego statusu projektu, przyszłych zadań i potencjalnych problemów. Przejrzystość ma ogromne znaczenie w budowaniu zaufania i dla klarowności w projekcie.
 • Monitorowanie stanu projektu: Nikomu nie jest przyjemnie, gdy pod koniec harmonogramu projektu okazuje się, że coś poszło nie tak — lepiej więc unikać takich sytuacji. Regularne raporty dotyczące postępów są źródłem kompleksowych zestawień i kluczowych wskaźników, dzięki którym wszyscy wiedzą, w jakim stanie jest projekt. Kiedy pojawiają się problemy, na podstawie takich danych można szybko i aktywnie wprowadzać poprawki w celu dotrzymania terminów i utrzymania budżetu.
 • Skuteczna komunikacja: Raporty o statusie zwiększają efektywność komunikacji. Szczegółowe dane kompilowane są w prostej do przyswojenia formie, co ułatwia każdemu uczestnikowi projektu zrozumienie sytuacji.
 • Zarządzanie ryzykiem: Regularne raportowanie ma kluczowe znaczenie dla wczesnej identyfikacji i ograniczania potencjalnych zagrożeń, ponieważ zapobiega przerodzeniu się ich w poważne problemy.
 • Podział zadań: Dzięki rezygnacji z przedstawiania statusu projektu na spotkaniach na rzecz raportów udostępnianych za pośrednictwem centralnego narzędzia członkowie zespołu mają asynchroniczny dostęp do danych. Takie podejście umożliwia zaoszczędzenie cennego czasu oraz pozwala na bardziej konkretne i produktywne dyskusje podczas spotkań.


Raportowanie w projektach ma kluczowe znaczenie dla kierowników projektów, ponieważ umożliwia skuteczne monitorowanie projektów, jasną komunikację i utworzenie spójnego planu realizacji założeń projektowych.

Kluczowe elementy raportu o statusie

Rzetelny raport o statusie projektu obejmuje kilka kluczowych elementów, które zwiększają jego przejrzystość i użyteczność. Co powinien zawierać szablon kompleksowego raportu o statusie?

 • Podsumowanie: W tej sekcji przedstawiasz zwięzły przegląd projektu w ujęciu ogólnym. Podsumowanie powinno mieć maksymalnie sześć zdań i zawierać szczegóły zachęcające odbiorców do zapoznania się z resztą treści.
 • Wizualizacja postępów w projekcie: Raport o statusie powinien zawierać wizualizację postępów w projekcie. W celu zobrazowania zrealizowanych celów i wyników skorzystaj z diagramów Gantta lub ilustracji.
 • Ogólny harmonogram projektu: Harmonogram projektu jest niezbędny, gdyż wyznacza się w nim terminy i określa postępy. Skorzystaj z wybranych narzędzi do wizualizacji, takich jak pulpity nawigacyjne czy kalendarze, aby zwiększyć przejrzystość informacji i ułatwić odbiorcom ich zrozumienie.
 • Budżet projektu: Analiza budżetu to podstawowy obowiązek kierownika projektu. Raport o statusie powinien zawierać wizualną reprezentację budżetu. Możesz w tym celu dołączyć na przykład wykresy kołowe obrazujące wydatki.
 • Typowe wyzwania i przeszkody: Otwarcie informuj zespół o bieżących problemach. Pozwoli to uporać się z wszelkimi wyzwaniami wpływającymi na realizację projektu — od komunikacji z klientem po dostępność zasobów.
 • Jasno określone kolejne kroki: Jasno przedstaw nadchodzące zadania i cele, wyznaczając obowiązki i terminy poszczególnym członkom zespołu. Dzięki temu zwiększysz poczucie odpowiedzialności i określisz wyraźny plan kontynuacji projektu.
 • Wszystkie metryki i wskaźniki KPI projektu: Pamiętaj o specjalnej sekcji przeznaczonej na metryki. Aby zwiększyć czytelność danych, możesz skorzystać z elementów graficznych. Monitorowanie wskaźników KPI (dotyczących np. wydajności kosztowej, zarejestrowanego czasu, satysfakcji klienta czy produktywności) oraz porównywanie ich z danymi z poprzednich raportów gwarantuje pełny wgląd w status projektu.


Szablon tygodniowego raportu o statusie (lub raportu sporządzanego z inną częstotliwością) powinien łączyć powyższe elementy w celu usprawnienia procesu raportowania oraz zapewnienia informacyjnego charakteru raportów i ich adekwatności dla każdego członka zespołu.

Zalecane szablony

Prawidłowo przygotowany szablon zarządzania projektem jest kluczem do stworzenia planu raportu o statusie projektu. Oto najważniejsze zalecenia w tym zakresie:

 • Szablon statusu projektu: We współpracy z firmą ASU zespół Atlassian opracował kompleksowy szablon statusu projektu, który można dostosować do potrzeb każdej firmy. Zmodyfikuj go w systemie Jira, tworząc typy problemów lub pola odpowiednie dla Twojego raportu o statusie, i zapisz jako nowy szablon do użytku na bieżąco.
 • Szablon tygodniowego raportu o statusie: To szablon skoncentrowany na wynikach, a nie na poświęconym czasie, który idealnie sprawdzi się do podsumowywania tygodniowych postępów. W swojej zwięzłej formie sprzyja spójnej komunikacji z członkami zespołu i kierownictwem.
 • Plan projektu: Obsługa projektów wielozespołowych może stanowić wyzwanie. Szablon planu projektu pomaga w zarządzaniu projektami o różnych rozmiarach i stopniach złożoności, ułatwiając udostępnianie danych wszystkim zainteresowanym.

Klucz do wartościowego raportu o statusie projektu

Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci stworzyć wartościowy raport o statusie projektu:

Zdefiniuj cel

Zacznij od zidentyfikowania głównego celu raportu o statusie. Chcesz poinformować zainteresowanych o postępach, rozwiązać potencjalne problemy czy przedstawić status projektu? Odpowiedź na to pytanie pozwoli nadać raportowi odpowiedni ton.

Określ grupę docelową

Dostosuj treść i szczegółowość raportu do jego odbiorców. Różni odbiorcy często potrzebują różnych informacji. Członków zespołu może na przykład interesować harmonogram, a dla osób zarządzających finansami ważny będzie aspekt budżetowy.

Zbierz niezbędne dane

Ten kluczowy dla kompleksowego raportu krok obejmuje zestawienie informacji z wielu źródeł, w tym danych dotyczących budżetu, szczegółów harmonogramu projektu, ostatnich wydarzeń i kolejnych terminów. Oś czasu projektu, która pomoże Ci przygotować raport o statusie, powinna zawierać listę kluczowych zdarzeń lub zadań wraz z datami, w kolejności chronologicznej.

Uporządkuj raport

Nadaj raportowi logiczną strukturę. Skorzystaj z szablonu raportu o statusie, aby zapewnić spójność i uwzględnić wszystkie istotne obszary, takie jak postępy, budżet czy kolejne cele do realizacji.

Zadbaj o przejrzystość

Staraj się używać jasnego i zwięzłego języka. Unikaj żargonu, jeśli nie musisz się nim posługiwać, i wyjaśniaj wszystkie specjalistyczne terminy. Dzięki przejrzystości wszyscy zainteresowani zrozumieją treść raportu niezależnie od poziomu zaznajomienia ze specyfiką projektu.

Dokonaj korekty i wyślij

Przegląd raportu o statusie projektu i jego korekta to niezwykle ważne kroki, których celem jest zapewnienie kompletności i wysokiej jakości dokumentu. Raport należy skrupulatnie przejrzeć pod kątem błędów i zamierzonego komunikatu. Zadbasz w ten sposób o zrozumiałość informacji dla odbiorców i zgodność z najlepszymi praktykami tworzenia wartościowych raportów o statusie projektu.

Najlepsze praktyki dotyczące raportów o stanie

Kiedy już wiesz, co zawiera raport o stanie projektu i jak go opracować, zapoznaj się z kilkoma najlepszymi praktykami, aby zapewnić jego skuteczność:

 • Uwzględnienie różnych stylów uczenia się: Nie każdy przyswaja informacje na podstawie samego tekstu. Zwiększ atrakcyjność raportu o stanie za pomocą elementów wizualnych, takich jak wykresy Gantta i inne, a także dodaj łącza zewnętrzne, aby podkreślić najważniejsze punkty. Poza tym rozważ prowadzenie synchronicznych dyskusji z klientami podczas procesu przeglądu, ponieważ rozmowy w czasie rzeczywistym mogą być bardziej owocne.
 • Organizowanie cyklicznych spotkań: Wprowadzenie rutyny po rozpoczęciu projektu ma kluczowe znaczenie. Od samego początku zaplanuj regularne i efektywne spotkania zespołu, aby przygotowywanie i udostępnianie raportów było stałym elementem procesu.
 • Prowadzenie bieżącej wersji roboczej: Unikaj pośpiechu w ostatniej chwili, opracowując na bieżąco wersję roboczą raportu o stanie. Aktualizuj ją w miarę rozwoju wydarzeń, ponieważ to przygotuje Cię na nieoczekiwane pytania. Dzięki takiemu podejściu w każdej chwili możesz przedstawić raport o stanie oparty na rzetelnych informacjach, zwłaszcza gdy zajmujesz się wieloma projektami.

Tworzenie skutecznych raportów o stanie w systemie Jira

System Jira wprowadza nowe podejście do zarządzania projektami, oferując dynamiczny zestaw funkcji na potrzeby prostych i złożonych projektów. Służy nie tylko do planowania i śledzenia, ale pozwala zespołom szybko osiągać postępy, a przy tym nie stracić z oczu większych celów, kluczowych terminów i najważniejszych wyników.

Dzięki intuicyjnym tablicom zespoły mogą bezproblemowo planować i wizualizować przepływy pracy. Osie czasu ułatwiają zarządzanie zależnościami i zachowanie zgodności z nadrzędnymi celami.

Co więcej, system Jira zapewnia praktyczne raporty, które pomagają podejmować merytoryczne decyzje, dzięki temu że dają całościowy obraz projektów. Razem te narzędzia gwarantują przejrzystość, spójność i zgodność każdej fazy projektu z harmonogramem.

Chcesz wejść na wyższy poziom procesu raportowania stanu? Skorzystaj z systemu Jira bezpłatnie i przekonaj się, na czym polega płynne przejście od planowania do realizacji.

Raport o stanie: często zadawane pytania

Jak często należy tworzyć raport o stanie?

Częstotliwość raportów o stanie zależy od złożoności projektu i potrzeb interesariuszy. Możesz tworzyć raport co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc — wybierz częstotliwość, dzięki której wszyscy otrzymają odpowiednie informacje, ale nie zostaną nimi przytłoczeni. Cotygodniowy raport o stanie może być dobrym punktem wyjścia.

Co sprawia, że raport o stanie jest skuteczny?

Skuteczny raport o stanie jest jasny, zwięzły i ukierunkowany. Zapewnia cenny wgląd w zakres projektu, postępy, wyzwania i dalsze kroki, ułatwiając podejmowanie merytorycznych decyzji.

Jaka jest różnica między raportem o stanie a raportem z postępów?

Raport o stanie zawiera kompleksowy przegląd aktualnego stanu projektu, w tym dane dotyczące postępów i innych aspektów. Natomiast raport z postępów koncentruje się na ukończonych zadaniach i osiągniętych kamieniach milowych projektu zestawionych z harmonogramem w celu wykazania postępów. Obydwa dostarczają informacje menedżerom projektów i kluczowym interesariuszom.