Close

Plan projektu — szablon

Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu

Plan projektu — szablon

Plan projektu — szablon

Duże i złożone projekty są trudne w realizacji. A duże i złożone projekty obejmujące kilka zespołów? Jeszcze trudniejsze. Bez względu na to, w jakim jesteś zespole, szablon planu projektu ułatwia zarządzanie projektami o dowolnej wielkości i stopniu złożoności, a jednocześnie umożliwia informowanie interesariuszy w miarę ich realizacji. Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze wskazówkami na temat prowadzenia spotkania rozpoczynającego projekt, które pozwala zebrać dodatkowe opinie o planie projektu i wskazać zespołowi kierunek działania. 

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • umieszczenie wszystkich interesariuszy i autorów na jednej stronie;
  • przygotowanie zarysu celów i wskaźników projektu;
  • utworzenie wizualnego harmonogramu projektu;
  • przekazanie szczegółowych informacji na temat kamieni milowych, właścicieli, terminów i stanu projektu.