Close

Project plan template

Define, scope, and plan milestones for your next project

Project plan template

Plan marketingowy — szablon

Przygotowanie planu marketingowego to niełatwe zadanie. Wymaga krytycznego podejścia i kreatywności, a jednocześnie śledzenia działań w ramach kampanii, koordynacji pracy kilku zespołów oraz informowania wszystkich zaangażowanych osób. Ten szablon umożliwia przygotowanie podstawowych założeń dotyczących wszystkich elementów kampanii — od analizy konkurencji, poprzez przekazywanie informacji, aż po realizowane programy marketingowe.

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk  na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • zapewnienie członkom zespołu i interesariuszom wglądu w plan marketingowy;
  • utworzenie zarysu celów i wskaźników planu;
  • zapewnienie dostępu do informacji o konkurencji, wiadomości, pozycjonowaniu i profilach klienta;
  • przekazanie informacji o najważniejszych programach marketingowych i wymaganiach budżetu.