Kategorie

Tworzenie oprogramowania / IT Szablony

Dzięki naszemu oprogramowaniu i szablonom IT możesz wspierać pracę swojego zespołu technicznego i opracowywać produkty jeszcze szybciej.

 • AWS architecture diagram template

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • DevOps runbook template

  Atlassian

  Wykaz procedur DevOps

  Przygotuj zespół operacyjny do szybkiego reagowania na alerty i przestoje.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • DevOps change management template

  Atlassian

  Zarządzanie zmianami DevOps

  Ten szablon pozwoli Ci ocenić jakość procesu zarządzania zmianami i obniżyć ryzyko.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Experiment plan and results template

  Optimizely

  Plan i wyniki eksperymentu

  Document the details of your experiment including your hypothesis, variations, and results.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • How-to article template

  Atlassian

  Samouczek

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Incident communication template

  Statuspage

  Informowanie o zdarzeniach

  Ten szablon pozwoli Ci utworzyć poradnik reagowania na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Incident postmortem template

  OpsGenie

  Analiza zdarzeń

  Odnotuj przyczynę i skutki zdarzenia, aby ograniczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • IT project poster template

  Atlassian

  Plakat projektu IT

  Wykorzystaj ten szablon do zainicjowania projektu, który będzie miał wpływ na wiele zespołów i/lub systemów.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Product roadmap template

  Atlassian

  Plan rozwoju produktu

  Udokumentuj ogólny harmonogram Twojego zespołu dla produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Software architecture review template

  Atlassian

  Software architecture review

  Collect information, loop in stakeholders, and kick off your software architecture review.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Sprint planning meeting template

  Jira

  Spotkanie w sprawie planowania sprintu

  Z łatwością organizuj i przeprowadzaj spotkania dotyczące planowania sprintów.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Troubleshooting article template

  Atlassian

  Artykuł na temat rozwiązywania problemów

  Udostępniaj rozwiązania często spotykanych problemów.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Ucz się od liderów branży