Close

Obejrzyj wystąpienia, najpopularniejsze sesje oraz szczegółowe demonstracje produktów z naszej dorocznej konferencji użytkowników Team '22. Dowiedz się więcej.

Kategorie

Tworzenie oprogramowania / IT Szablony

Dzięki naszemu oprogramowaniu i szablonom IT możesz wspierać pracę swojego zespołu technicznego i opracowywać produkty jeszcze szybciej.

 • AWS architecture diagram template

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Design your ideal workweek template

  Atlassian

  Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • DevOps runbook template

  Atlassian

  Wykaz procedur DevOps

  Przygotuj zespół operacyjny do szybkiego reagowania na alerty i przestoje.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • DevOps change management template

  Atlassian

  Zarządzanie zmianami DevOps

  Ten szablon pozwoli Ci ocenić jakość procesu zarządzania zmianami i obniżyć ryzyko.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Experiment plan and results template

  Optimizely

  Plan i wyniki eksperymentu

  Udokumentuj dane swojego eksperymentu, w tym hipotezę, zmiany oraz wyniki.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • How-to article template

  Atlassian

  Samouczek

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Incident communication template

  Statuspage

  Informowanie o zdarzeniach

  Ten szablon pozwoli Ci utworzyć poradnik reagowania na wypadek, gdy coś pójdzie nie tak.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Incident postmortem template

  Opsgenie

  Analiza zdarzeń

  Odnotuj przyczynę i skutki zdarzenia, aby ograniczyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia w przyszłości.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • ITSM change management template

  Jira Service Management

  Zarządzanie zmianami ITSM

  Ten szablon umożliwia opisanie i śledzenie planów zarządzania zmianami.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • ITSM known errors template

  Jira Service Management

  Znane błędy ITSM

  Szablon znanych błędów ITSM pozwoli Ci udokumentować rozwiązania znanych błędów i zaktualizować informacje na temat ich statusu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • ITSM post incident review template

  Jira Service Management

  Weryfikacja po incydencie ITSM

  Skorzystaj z tego szablonu, aby nakreślić przyczyny incydentu i zapobiec jego ponownemu wystąpieniu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • ITSM runbook template

  Jira Service Management

  Wykaz procedur ITSM

  Dzięki temu szablonowi udokumentujesz procedury postępowania w przypadku powtarzających się awarii i alertów ITSM.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • ITSM weekly major incident report template

  Jira Service Management

  ITSM weekly major incident report

  Use this template to regularly track the status of incidents and update your team on resolutions.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • IT project poster template

  Atlassian

  Plakat projektu IT

  Wykorzystaj ten szablon do zainicjowania projektu, który będzie miał wpływ na wiele zespołów i/lub systemów.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Product roadmap template

  Atlassian

  Plan rozwoju produktu

  Udokumentuj ogólny harmonogram Twojego zespołu dla produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Software architecture review template

  Atlassian

  Przegląd architektury oprogramowania

  Zbierz informacje, powiadom interesariuszy i zainicjuj przegląd architektury oprogramowania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Sprint planning meeting template

  Jira

  Spotkanie w sprawie planowania sprintu

  Z łatwością organizuj i przeprowadzaj spotkania dotyczące planowania sprintów.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Troubleshooting article template

  Atlassian

  Artykuł na temat rozwiązywania problemów

  Udostępniaj rozwiązania często spotykanych problemów.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Ucz się od liderów branży