Close

Kategorie

Szablon oceny wpływu na klienta

autor: Zendesk

Wprowadzaj zmiany bez frustracji, wdrażając właściwą procedurę

Użyj szablonu
Szablon oceny wpływu na klienta

Wyzwania mogą pojawić się naprawdę szybko. Czy w razie konieczności wprowadzenia zmiany wpływającej na klienta posiadasz udokumentowane właściwe procedury wewnętrzne wdrażania nowych operacji ograniczające zakłócenia po stronie klienta do minimum? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, szablon oceny wpływu na klienta jest narzędziem dla Ciebie. Pomoże on Twojemu zespołowi wdrożyć prosty i łatwy w utrzymaniu system, który pozwoli płynnie wykonać nowy program — od wyznaczenia osi czasowej do zarządzania żądaniami oceny ryzyka — bez zakłócania pracy klientowi.

Jak korzystać z szablonu Ocena wpływu na klienta

Krok 1. Inicjowanie zmiany

Po pierwsze i najważniejsze Twój zespół musi mieć możliwość poinformowania zespołu ds. zarządzania zmianą o nadchodzącej zmianie, która będzie obejmowała klientów, aby można było opracować stosowny plan. Zespół lub dział, który będzie dokonywał takiej zmiany musi przedstawić żądanie zmiany. Napływ żądań można usprawnić, wykorzystując w tym celu formularz Google, arkusz SmartSheet, specjalne konto e-mail lub kanał Slack. Użyj tabeli, aby poinformować zespoły o terminie przesyłania żądań zmian, jakie informacje muszą podać i czego powinny się spodziewać po przesłaniu takiego żądania.

Krok 2. Kryteria oceny wpływu

Ta tabela jest przeznaczona dla zespołu oceniającego. Zawiera informacje o tym, jak zespół ocenia żądania pod względem ryzyka oraz wpływu na klienta. Można pokazać, jak w przykładzie Zendesk, w jaki sposób poszczególne poziomy wpływów na klienta będą się przekładały na jego wrażenia, PR oraz finanse firmy. Możesz dostosować szablon według własnego uznania. Im większy wpływ, tym dłuższy czas wdrażania, przy czym większą wagę przywiązuje się do zmian z większym wpływem. Należy również uwzględnić podobne zmiany z przeszłości.

Krok 2. Kryteria oceny wpływu

Krok 3. Role i obowiązki

Tutaj wskaż kluczowych graczy na każdym poziomie, którzy będą się zapoznawać z przesłanymi żądaniami i ostatecznie je zatwierdzać. Znajduje się tu również miejsce na wymienienie osób odpowiedzialnych za zarządzanie komunikacją z klientami na każdym poziomie. To pomoże uczestnikom procesu zrozumieć, czego mogą się spodziewać. Podaj przykłady dla każdego poziomu.

Krok 4. Komunikacja z klientem

W oparciu o informacje zawarte w powyższej tabeli wybierz plan komunikacji, z którego będziecie korzystać przez nadchodzące 3–12 miesięcy. Tabela uwzględnia czas obowiązywania każdego scenariusza, aby ułatwić planowanie z wyprzedzeniem i uniknąć wystąpienia trudności w ostatnim momencie.

Krok 4. Komunikacja z klientem

Zendesk is a powerful, flexible customer service and engagement platform serving 150,000 paid customers, helping them to create exceptional experiences.

 • Annual plan one-pager template

  Mike Cannon-Brookes

  Współzałożyciel i dyrektor generalny
  Atlassian

  Ulotka rocznego planu

  Udostępnij priorytety i plany roczne firmy całej organizacji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business plan one-pager template

  Isos

  Skrócony biznesplan

  Skrócony biznesplan służy do wyznaczania średnio- i długoterminowych celów firmy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business status update template

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej