Close

Szablony Confluence

Od wymagań produktowych po plany marketingowe — twórz je wszystkie w Confluence. Sprawdź nasze szablony w Confluence Cloud, aby rozpocząć!

Zobacz kolekcję

Plan projektu

Ten szablon ułatwia zarządzanie projektami o dowolnej wielkości i złożoności, niezależnie od zespołu, którego jesteś członkiem.

Notatki ze spotkania

Te szablony zawierają elementy niezbędne do zorganizowania efektywnego spotkania dowolnego rodzaju, aby nie tracić już więcej czasu.

Plan wprowadzenia produktu na rynek

Zapewnij zespołowi jedno źródło rzetelnych informacji, aby był na bieżąco z działaniami, kamieniami milowymi i informacjami związanymi z wprowadzeniem na rynek.

Profil klienta

Użyj tego szablonu, aby lepiej zrozumieć, kim są Twoi klienci i jak możesz spełnić ich unikatowe potrzeby.

Plan marketingowy

Ten szablon zawiera kompletny zarys planu marketingowego — od badań dotyczących konkurencji po działania prowadzone przez cały rok.

Retrospektywa

Zastanów się nad ostatnim rokiem, sprintem lub dużym projektem zespołu i udokumentuj sukcesy oraz obszary wymagające poprawy.

Wymagania produktowe

Użyj tego szablonu, aby wskazać kierunek rozwoju oraz utworzyć zestawienie funkcji, możliwości i przeznaczenia produktu.

Decyzja

Użyj tego szablonu, aby ułatwić swojemu zespołowi podejmowanie świadomych decyzji grupowych.

Samouczek

Zapewnij swoim klientom lub zespołowi możliwość samodzielnego działania dzięki jasno opisanym instrukcjom dotyczącym typowych procesów.

OKRy

Wyznaczaj ambitne i śmiałe cele oraz określaj strategię ich osiągnięcia.

Plakat projektu

Opracowana wspólnie jedna strona informacji, która pomaga zachować zgodność prac zespołu projektowego z oczekiwaniami interesariuszy.

Cele, sygnały, wskaźniki

Uzgodnij cele, zidentyfikuj poszukiwane sygnały i wybierz wskaźniki, które pozwolą ocenić sukces Twojego zespołu.

Analiza konkurencji

Poznaj swoją konkurencję dzięki analizie ich produktów, udziału w rynku i strategii marketingowej.

Raport z rozmowy z klientem

Zamień rozmowy z klientami we wnikliwe analizy, którymi możesz podzielić się ze swoim zespołem.

Marketingowy wpis na blogu

Jedna strona do przygotowania wersji roboczej wpisu, zebrania opinii i zaplanowania strategii dystrybucji.

Kampania marketingowa

Ten szablon umożliwia śledzenie zadań i terminów związanych z kampanią do momentu jej wdrożenia.

Schemat komunikacji

Opracuj schemat komunikacji dla swojego produktu lub kampanii, aby utrzymać spójność przekazu we wszystkich kanałach.