Close

Kategorie

Szablon stanu projektu

autor: Uniwersytet Stanu Arizona

Z łatwością informuj swoje zespoły o stanie projektu, korzystając z danych Confluence i Jira

Użyj szablonu
Szablon stanu projektu

Biuro zarządzania projektami (PMO) Uniwersytetu Stanu Arizona (ASU) opracowało ten szablon w celu znormalizowania procedury informowania uczestników procesów w obrębie wszystkich projektów. Przyjrzyj się, w jaki sposób uniwersytet korzysta z szablonu, a następnie dostosuj go do potrzeb swoich organizacji. Możesz utworzyć typy zgłoszeń Jira lub pola, jakie uznasz za stosowne w raporcie o stanie. Gdy dostosujesz szablon do swoich zespołów, zapisz go jako nowy szablon. Wówczas kierownicy projektów będą musieli jedynie zmienić JQL w makrze Confluence i zastąpić klucz projektu kluczem właściwym dla konkretnego projektu.

Jak korzystać z szablonu Stan projektu

Krok 1. Konfiguracja platform Jira i Confluence do współpracy

Szablon o stanie projektu działa z projektami Jira uniwersyteckiego biura zarządzania projektami w oparciu o ten sam schemat. W schemacie tym znajduje się specjalny typ zgłoszenia o nazwie PMO Project, w którym gromadzone są metadane, w tym nazwa kierownika projektu i sponsora, a także informacje o stanie projektu, jego ograniczeniach itp. Informacje te służą do aktualizacji makr Jira osadzonych w szablonie Confluence, dzięki czemu uczestnicy procesu mają wgląd w postępy projektu. Każdy projekt zawiera tylko jedno zgłoszenie PMO Project, które jest w całości wypełniane przez kierownika projektu.

Krok 2. Dodanie podsumowania do aktualności

Uniwersytet Stanu Arizona zautomatyzował również proces uzupełniania sekcji Podsumowanie szablonu, tworząc dwa pola niestandardowe w zgłoszeniu do projektu biura zarządzania projektami (PMO): pole informacji o statusie oraz pole ograniczeń. Następnie zastosowano makro Jira na platformie Confluence, aby wyodrębnić do tabeli Podsumowanie wyłącznie te pola.

Jeśli chcesz wykorzystać tę sztuczkę, ustaw program tak, aby w odpowiednich kolumnach wyświetlał wyłącznie pola „Informacje o statusie” i „Ograniczenia” (lub inne w zależności od ustawionych niestandardowych pól podsumowania statusu). Wówczas kierownicy projektów będą musieli jedynie zastąpić klucz projektu w JQL makra własnym kluczem.

Gdy dane te będą automatycznie uwzględniane w widoku, kierownik projektu będzie miał ułatwione zadanie. Wystarczy, że szybko przejrzy dane i przypisze kod statusu projektu — zielony, żółty lub czerwony.

Krok 2. Dodanie podsumowania do aktualności

Krok 3. Dodanie raportu Jira

Wyświetl wszystkie zgłoszenia utworzone w projekcie za pomocą makra raportu Jira, a następnie poproś kierowników projektu o zastąpienie klucza projektu własnymi kluczami. Można to zobaczyć na przykładzie Uniwersytetu Stanu Arizona, gdzie zespół ustawił typ zgłoszeń do projektu PMO, umożliwiając wyświetlenie podsumowania pól niestandardowych, stanu, daty rozpoczęcia, daty zakończenia i opisu.

Krok 4. Przedstaw Wasze osiągnięcia, dalsze kroki i wszelkie ryzyka

Przedstaw wszystkim interesariuszom obraz Waszych osiągnięć, kolejnych kroków, obszarów ryzyka lub problemów. W tym przypadku Uniwersytet Stanu Arizona także wykorzystał typy zgłoszeń dostępne w każdym projekcie biura zarządzania projektami.

W kolumnie Osiągnięcia Uniwersytet Stanu Arizona dodaje informacje o zadaniach zrealizowanych w ciągu ostatnich 7 dni. Wykorzystuje do tego JQL Project = "ATL" AND Resolution changed to Done during (-7d, now()).

Do kolumny Kolejne kroki pobierane są zadania, które jeszcze nie zostały zrealizowane. Służy to tego JQL: Project = "ATL" AND issuetype != "PMO Project" AND Resolution = unresolved.

Pola Ryzyka i Problemy również są pobierane za pośrednictwem niestandardowych typów zgłoszeń.

Krok 4. Przedstaw Wasze osiągnięcia, dalsze kroki i wszelkie ryzyka

Krok 5. Zapisz szablon jako własny

Po skonfigurowaniu szablonu pod kątem swojego zespołu możesz go zapisać na własny użytek. Wówczas kierownicy projektu będą musieli jedynie zaktualizować klucz projektu, aby zacząć pracę. Zaproponuj jedno miejsce, do którego będziesz odsyłać wszystkich interesariuszy oraz zespoły po ujednolicone, aktualne informacje na temat wszystkich projektów.


Arizona State University to publiczny uniwersytet badawczy, zajmujący pierwsze miejsce w USA pod względem innowacyjności, który stawia duży nacisk na kwestie dostępności nauczania i doskonałości akademickiej.

 • Burza mózgów

  MURAL

  Burza mózgów

  Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Aktualizacja stanu działalności

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie wydajności

  Atlassian

  Planowanie wydajności

  Przestań opierać swoje szacunki i priorytety na przypuszczeniach.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej