Kategorie

Praca zespołowa Szablony

Teraz możesz monitorować wydajność swoich zespołów i organizować sprawozdania oraz notatki ze spotkań.

 • Brainstorming template

  MURAL

  Burza mózgów

  Zaplanuj, przeprowadź i udokumentuj zdalną sesję burzy mózgów dotyczącą kolejnego ciekawego pomysłu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Capacity planning template

  Atlassian

  Planowanie wydajności

  Przestań opierać swoje szacunki i priorytety na przypuszczeniach.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Decision template

  Atlassian

  Decyzja

  Ten szablon pozwala efektywnie pomóc zespołowi w podejmowaniu świadomych decyzji w grupie

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Disruptive brainstorming template

  Atlassian

  Disruptive brainstorming

  Wykorzystaj metodę przerywającej monotonię burzy mózgów oraz przeznaczony do jej prowadzenia szablon, aby wraz z zespołem opracowywać świeże pomysły.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Leadership team health monitor template

  Atlassian

  Monitorowanie wydajności zespołu kierowniczego

  Uświadomcie sobie zalety oraz słabości własnego zespołu przywódczego i wskażcie możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Meeting notes template

  Atlassian

  Notatki ze spotkania

  Twórz plany spotkań, sporządzaj notatki i udostępniaj listę zadań zespołowi.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Project team health monitor template

  Atlassian

  Monitorowanie wydajności zespołu projektowego

  Oceniaj skuteczność zespołu i precyzuj jego działania, aby skupić się na dostarczanych produktach.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Service team health monitor template

  Atlassian

  Monitorowanie wydajności zespołu pomocy technicznej

  Uświadomcie sobie własne zalety oraz słabości jako zespołu pomocy technicznej i wskażcie możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Stakeholder communications template

  Atlassian

  Informowanie osób zainteresowanych

  Utwórz plan przekazywania osobom zainteresowanym właściwych informacji we właściwym czasie.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Team homepage template

  HubSpot

  Strona główna zespołu

  Utwórz stronę główną w przestrzeni swojego zespołu, aby inni wiedzieli, kim jesteście i czym się zajmujecie.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Ongoing meeting minutes template

  Atlassian

  Weekly meeting notes

  Run ongoing meetings efficiently, tracking action items and follow-ups from week to week

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Goals, signals, measures template

  Atlassian

  Cele, sygnały, wskaźniki

  Wykorzystaj ten szablon do odróżniania sygnałów od szumów przy wyznaczaniu celów zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Ucz się od liderów branży