Close

Kategorie

Szablon do monitorowania wydajności zespołu kierowniczego

autor: Atlassian

Wykorzystaj możliwości zarządzania na wyższym szczeblu i opracuj plan naprawczy

Użyj szablonu
Szablon do monitorowania wydajności zespołu kierowniczego

Jako lider musisz zapewnić prawidłowe działanie zespołu i oceny wydajności. Ale kiedy ostatni raz analizowałeś(-aś) własne działania? Łatwo zapomnieć o analizie wyników własnych i liderów zespołów, z którymi współpracujesz. Tu z pomocą przychodzi szablon do monitorowania wydajności zespołu kierowniczego. Skorzystaj z niego, aby dokonać rzetelnej oceny własnych wyników i określenia sposobów na wprowadzenie ulepszeń.

Jak korzystać z szablonu Monitorowanie wydajności zespołu kierowniczego

Krok 1. Wpisanie podstawowych informacji

Zacznijmy od prostych rzeczy. Skorzystaj z tabeli na początku szablonu, aby zapisać nazwę kadry zarządzającej (jeśli istnieje), sponsora oraz częstotliwość sprawdzania. Należy pamiętać, że narzędzia do monitorowania wydajności działają optymalnie, jeżeli są często używane. Dlatego też należy je uruchamiać co najmniej raz w miesiącu.

Krok 2. Zebranie kadry zarządzającej

Monitorowanie wydajności należy przeprowadzać razem z kadrą zarządzającą. Nie należy robić tego samodzielnie ani przekazywać wyników innym. Warto zaplanować co najmniej godzinną sesję (pamiętaj o kawie i przekąskach!), zwłaszcza jeżeli ma to miejsce pierwszy raz.

Krok 3. Przedstawienie rzetelnej informacji o zespole

The bulk of the template is dedicated to the Team health assessment table, as this is where the magic really starts to happen. Each row of the table lists an attribute of a healthy, high-performing team (such as team cohesiveness or effective decision making). 

Read the first attribute aloud to your group. On the count of three, ask everybody to rate how they think your team is doing compared with that definition. Use this system: thumbs-up (green), thumbs-sideways (yellow), and thumbs-down (red). 

Agree on a rating together, record it in the table along with some notes about your reasoning, and then assign the appropriate color to that cell. Repeat that same process for every attribute in the table. 

Each time you run a leadership team health monitor in the future, record the date at the top of the next column and add your ratings there. You’ll be glad to have that historical record of how you’ve progressed.

Krok 3. Przedstawienie rzetelnej informacji o zespole

Krok 4. Uzgodnienie obszarów wymagających uwagi

W trakcie tej rozmowy omówisz kwestie, z którymi zespół radzi sobie bardzo dobrze oraz te wymagające poprawy. Na początek poproś zespół o wybranie jednego obszaru, na którym chce się skoncentrować w przyszłym miesiącu. Należy także wspólnie określić sposoby działania umożliwiające przekształcenie elementów oznaczonych na czerwono lub żółto w elementy oznaczone na zielono. 

W sekcji szablonu Obszary wymagające uwagi wpisz datę i obszar wymagający uwagi. Pod tym elementem dodaj działania, terminy oraz przydzielonych członków zespołu, aby podjąć działania naprawcze. Pamiętaj, że informacje nie są wiele warte, jeżeli nie stanowią punktu wyjścia do działania.

Krok 4. Uzgodnienie obszarów wymagających uwagi

Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Annual plan one-pager template

  Mike Cannon-Brookes

  Współzałożyciel i dyrektor generalny
  Atlassian

  Ulotka rocznego planu

  Udostępnij priorytety i plany roczne firmy całej organizacji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business plan one-pager template

  Isos

  Skrócony biznesplan

  Skrócony biznesplan służy do wyznaczania średnio- i długoterminowych celów firmy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business status update template

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej