Close

Kategorie

Szablony strategii biznesowej

Określaj cele, oceniaj ryzyko i wdrażaj taktyki biznesowe dzięki tym szablonom strategii biznesowej.

 • Plan strategiczny

  Atlassian

  Plan strategiczny

  Opisz swoją strategię biznesową oraz przedstaw ją kierownictwu i zarządowi.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Skrócony biznesplan

  Isos

  Skrócony biznesplan

  Skrócony biznesplan służy do wyznaczania średnio- i długoterminowych celów firmy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Projektowanie ścieżki klienta

  Atlassian

  Projektowanie ścieżki klienta

  Zwizualizuj doświadczenia swoich klientów i znajdź możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Plan zarządzania zmianami

  Atlassian

  Plan zarządzania zmianami

  Zmiany się zdarzają, więc przygotuj zespół, przedstawiając dobrze opracowany plan wyznaczający sposób działania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Analiza SWOT

  Atlassian

  Analiza SWOT

  Ten szablon pozwoli Ci ocenić wydajność Twojego biznesu i wskazać możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • OKRy

  Atlassian

  OKRy

  Wykorzystaj ten szablon do wyznaczania celów, aby zdefiniować wymierne i ambitne kamienie milowe.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Aktualizacja stanu działalności

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Cele SMART

  Atlassian

  Cele SMART

  Zadbaj, aby działania Twojego zespołu podążały właściwym torem, korzystając z modelu celów SMART.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Role i obowiązki

  Atlassian

  Role i obowiązki

  Określ obowiązki członków zespołu oraz zidentyfikuj możliwości jego rozwoju.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Przegląd działalności z kierownictwem

  Joff Redfern

  Kierownik wszystkich zespołów
  Atlassian

  Przegląd działalności z kierownictwem

  Rejestruj i prezentuj ogólne wyniki biznesowe najważniejszym uczestnikom procesu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Ideacja MVP

  Atlassian

  Ideacja MVP

  Wykorzystaj tę podstawę ramową do omówienia pomysłu na produkt MVP.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Prezentacja startupu

  Atlassian

  Prezentacja startupu

  Zaprezentuj swoje pomysły na startup zainteresowanym stronom, opowiadając własną historię.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Ulotka rocznego planu

  Mike Cannon-Brookes

  Współzałożyciel i dyrektor generalny
  Atlassian

  Ulotka rocznego planu

  Udostępnij priorytety i plany roczne firmy całej organizacji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Analiza „5 × dlaczego”

  Atlassian

  Analiza „5 × dlaczego”

  Wykorzystaj ten szablon do przeprowadzania analizy „5 × dlaczego” i odkrywania źródeł problemów zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Krótka prezentacja

  Atlassian

  Krótka prezentacja

  Skorzystaj z tego szablonu, aby utworzyć krótką prezentację informującą o korzyściach, jakie zapewnia projekt.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Strukturyzacja problemu

  Atlassian

  Strukturyzacja problemu

  Użyj tego szablonu, aby przeprowadzić ćwiczenie strukturyzacji problemu i opracować definicję problemu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Od wizji do wartości

  Atlassian

  Od wizji do wartości

  Zdefiniuj wizję firmy, aby umożliwić tworzenie strategii biznesowych stanowiących doskonały punkt wyjścia do działania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Macierz ryzyka

  StiltSoft

  Macierz ryzyka

  Wskaż ryzyka, nadaj im priorytety, a następnie określ dalsze czynności, jakie musisz podjąć, aby kontrolować sytuację.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Monitorowanie wydajności zespołu kierowniczego

  Atlassian

  Monitorowanie wydajności zespołu kierowniczego

  Uświadomcie sobie zalety oraz słabości własnego zespołu przywódczego i wskażcie możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Uzgodnienia dotyczące współpracy z dostawcą

  Atlassian

  Uzgodnienia dotyczące współpracy z dostawcą

  Zalegalizuj relacje z dostawcami, opracowując uzgodnienia umowne.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Spotkanie wszystkich pracowników

  Atlassian

  Spotkanie wszystkich pracowników

  Dziel się aktualnościami dotyczącymi firmy, zwycięstwami, sukcesami poszczególnych pracowników i innymi nowinami w szerszym gronie zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Uzasadnienie biznesowe SAFe według zasad Lean

  Scaled Agile, Inc.

  Uzasadnienie biznesowe SAFe według zasad Lean

  Opracuj uzasadnienie biznesowe według zasad Lean do epiku w swoim portfolio, bazując na praktykach Agile SAFe

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Odświeżenie rytuału

  Atlassian

  Odświeżenie rytuału

  Użyj szablonu odświeżenia rytuału, aby przeanalizować proces zespołu, zwiększyć skuteczność spotkań zespołowych i odświeżyć rytuały zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Zarządzanie zmianami ITSM

  Jira Service Management

  Zarządzanie zmianami ITSM

  Ten szablon umożliwia opisanie i śledzenie planów zarządzania zmianami.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Retrospektywa 4L

  Atlassian

  Retrospektywa 4L

  Użyj tego szablonu do przeprowadzenia z zespołem retrospektywy 4L.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Baza danych pozyskiwania funduszy

  Atlassian

  Baza danych pozyskiwania funduszy

  Monitoruj całą komunikację z inwestorami w każdej rundzie pozyskiwania funduszy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Ocena wpływu na klienta

  Zendesk

  Ocena wpływu na klienta

  Zdefiniuj i opracuj procedurę postępowania w przypadku zmian wpływających na klienta.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Tworzenie wspólnoty marketingowej

  Atlassian

  Tworzenie wspólnoty marketingowej

  Cotygodniowy wpis na blogu od liderów i użytkowników wystarczy, aby wszyscy byli poinformowani.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Ucz się od liderów branży