Close

Kategorie

Szablony strategii biznesowej

Określaj cele, oceniaj ryzyko i wdrażaj taktyki biznesowe dzięki tym szablonom strategii biznesowej.

 • Business strategy template

  Atlassian

  Plan strategiczny

  Opisz swoją strategię biznesową oraz przedstaw ją kierownictwu i zarządowi.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business plan one-pager template

  Isos

  Skrócony biznesplan

  Skrócony biznesplan służy do wyznaczania średnio- i długoterminowych celów firmy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Customer journey mapping template

  Atlassian

  Projektowanie ścieżki klienta

  Zwizualizuj doświadczenia swoich klientów i znajdź możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Change Management Plan

  Atlassian

  Plan zarządzania zmianami

  Zmiany się zdarzają, więc przygotuj zespół, przedstawiając dobrze opracowany plan wyznaczający sposób działania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • SWOT analysis template

  Atlassian

  Analiza SWOT

  Ten szablon pozwoli Ci ocenić wydajność Twojego biznesu i wskazać możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • OKRs template

  Atlassian

  OKRy

  Wykorzystaj ten szablon do wyznaczania celów, aby zdefiniować wymierne i ambitne kamienie milowe.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business status update template

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • SMART goals template

  Atlassian

  Cele SMART

  Zadbaj, aby działania Twojego zespołu podążały właściwym torem, korzystając z modelu celów SMART.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Roles and responsibilities template

  Atlassian

  Role i obowiązki

  Określ obowiązki członków zespołu oraz zidentyfikuj możliwości jego rozwoju.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Executive business review template

  Joff Redfern

  Kierownik wszystkich zespołów
  Atlassian

  Przegląd działalności z kierownictwem

  Rejestruj i prezentuj ogólne wyniki biznesowe najważniejszym uczestnikom procesu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • MVP ideation

  Atlassian

  Ideacja MVP

  Wykorzystaj tę podstawę ramową do omówienia pomysłu na produkt MVP.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Startup pitch deck

  Atlassian

  Prezentacja startupu

  Zaprezentuj swoje pomysły na startup zainteresowanym stronom, opowiadając własną historię.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Annual plan one-pager template

  Mike Cannon-Brookes

  Współzałożyciel i dyrektor generalny
  Atlassian

  Ulotka rocznego planu

  Udostępnij priorytety i plany roczne firmy całej organizacji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • 5 whys analysis template

  Atlassian

  Analiza „5 × dlaczego”

  Wykorzystaj ten szablon do przeprowadzania analizy „5 × dlaczego” i odkrywania źródeł problemów zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Elevator pitch template

  Atlassian

  Krótka prezentacja

  Skorzystaj z tego szablonu, aby utworzyć krótką prezentację informującą o korzyściach, jakie zapewnia projekt.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Problem framing template

  Atlassian

  Strukturyzacja problemu

  Użyj tego szablonu, aby przeprowadzić ćwiczenie strukturyzacji problemu i opracować definicję problemu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Vision to values template

  Joff Redfern

  Kierownik wszystkich zespołów
  Atlassian

  Od wizji do wartości

  Zdefiniuj wizję firmy, aby umożliwić tworzenie strategii biznesowych stanowiących doskonały punkt wyjścia do działania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Risk management matrix template

  StiltSoft

  Macierz ryzyka

  Wskaż ryzyka, nadaj im priorytety, a następnie określ dalsze czynności, jakie musisz podjąć, aby kontrolować sytuację.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Leadership team health monitor template

  Atlassian

  Monitorowanie wydajności zespołu kierowniczego

  Uświadomcie sobie zalety oraz słabości własnego zespołu przywódczego i wskażcie możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Vendor agreement template

  Atlassian

  Uzgodnienia dotyczące współpracy z dostawcą

  Zalegalizuj relacje z dostawcami, opracowując uzgodnienia umowne.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • All hands meeting template

  Atlassian

  Spotkanie wszystkich pracowników

  Dziel się aktualnościami dotyczącymi firmy, zwycięstwami, sukcesami poszczególnych pracowników i innymi nowinami w szerszym gronie zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • SAFe lean business case template

  Scaled Agile, Inc.

  Uzasadnienie biznesowe SAFe według zasad Lean

  Opracuj uzasadnienie biznesowe według zasad Lean do epiku w swoim portfolio, bazując na praktykach Agile SAFe

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Ritual reset template

  Atlassian

  Odświeżenie rytuału

  Użyj szablonu odświeżenia rytuału, aby przeanalizować proces zespołu, zwiększyć skuteczność spotkań zespołowych i odświeżyć rytuały zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • ITSM change management template

  Jira Service Management

  Zarządzanie zmianami ITSM

  Ten szablon umożliwia opisanie i śledzenie planów zarządzania zmianami.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • 4Ls retrospective template

  Atlassian

  Retrospektywa 4L

  Użyj tego szablonu do przeprowadzenia z zespołem retrospektywy 4L.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Fundraising database

  Atlassian

  Baza danych pozyskiwania funduszy

  Monitoruj całą komunikację z inwestorami w każdej rundzie pozyskiwania funduszy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Customer impact assessment template

  Zendesk

  Ocena wpływu na klienta

  Zdefiniuj i opracuj procedurę postępowania w przypadku zmian wpływających na klienta.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Marketing united template

  Atlassian

  Tworzenie wspólnoty marketingowej

  Cotygodniowy wpis na blogu od liderów i użytkowników wystarczy, aby wszyscy byli poinformowani.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Ucz się od liderów branży