Close

Kategorie

Szablon zarządzania zmianami ITSM

autor: Jira Service Management

Śledź wnioski o zmiany i plany wdrożeń oraz zarządzaj nimi

Użyj szablonu
Szablon zarządzania zmianami ITSM

Wytyczne oraz procedury dotyczące zarządzania pomagają zespołom IT prawidłowo oceniać ryzyko przed wprowadzeniem zmian operacyjnych. Za pomocą szablonu zarządzania zmianami ITSM możesz opisać oraz śledzić plany zarządzania zmianami. Aktualizując szablon w trakcie całego procesu zarządzania zmianami, możesz na bieżąco informować zespoły IT oraz interesariuszy.

Jak korzystać z szablonu Zarządzanie zmianami ITSM

Krok 1. Uporządkowanie informacji dotyczących wniosku o zmianę

Rozpocznij od ogólnego podsumowania zmiany. Powinno ono stanowić dla członków zespołu objaśnienie przyczyn wdrożenia zmiany oraz jej wpływu na system. Po opisaniu wniosku dostosuj szablon, dodając zgłoszenia powiązane z wnioskiem oraz oznaczając wzmiankami @ recenzentów i interesariuszy.

Krok 1. Uporządkowanie informacji dotyczących wniosku o zmianę

Krok 2. Opisanie planów zarządzania zmianami

Po dodaniu podstawowych informacji objaśnij szczegółowo swoje podejście do zarządzania zmianami. Rozpocznij od utworzenia listy wszystkich planów zmian i wpisz //, aby dodać zaplanowaną datę wdrożenia każdego z planów. Następnie opisz poszczególne kroki, jakie musi podjąć zespół, aby wdrożyć poszczególne plany. Pamiętaj o dodaniu szczegółowych informacji na temat potencjalnego wpływu każdego z planów na działanie systemu lub usług dla użytkowników.

Krok 3. Przeprowadzenie przeglądu powdrożeniowego

Gdy już uporasz się z realizacją planów zmian, użyj szablonu, aby ocenić, na ile pomyślnie udało się wdrożyć wnioskowaną zmianę. Rozpocznij od dodania podstawowych informacji, takich jak data przeglądu powdrożeniowego oraz jego uczestnicy. Następnie opisz kryteria podlegające ewaluacji uczestników w trakcie przeglądu. Podczas przeglądu wniosku o zmianę użyj szablonu do zapisania spostrzeżeń oraz śledzenia elementów wymagających dalszej uwagi.

Krok 3. Przeprowadzenie przeglądu powdrożeniowego

Jira Service Management empowers teams with everything they need to get started fast. Check out capabilities for ITSM practices like request, incident, problem, change, and configuration management.

 • Schemat architektury AWS

  Lucidchart

  Schemat architektury AWS

  Zwizualizuj swoją infrastrukturę, aby móc lepiej rozpoznać słabości i wskazać miejsca wymagające ulepszenia.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Atlassian

  Planowanie idealnego tygodnia pracy

  Utwórz szczegółowe wskazówki na temat wykonywania zadania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Wykaz procedur DevOps

  Atlassian

  Wykaz procedur DevOps

  Przygotuj zespół operacyjny do szybkiego reagowania na alerty i przestoje.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej