Close

Kategorie

Szablony zarządzania produktem

Teraz dzięki szablonom opracowanym specjalnie na potrzeby kierowników projektów bez problemu opanujesz cykl zarządzania produktem, od burzy mózgów po wdrożenie.

 • Wymagania produktowe

  Atlassian

  Wymagania produktowe

  Określ, monitoruj i ustal zakres wymagań dotyczących produktu lub funkcji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Plan rozwoju produktu

  Atlassian

  Plan rozwoju produktu

  Udokumentuj ogólny harmonogram Twojego zespołu dla produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Plan projektu

  Atlassian

  Plan projektu

  Definiuj, określaj zakres i planuj kamienie milowe kolejnego projektu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Projektowanie ścieżki klienta

  Atlassian

  Projektowanie ścieżki klienta

  Zwizualizuj doświadczenia swoich klientów i znajdź możliwości poprawy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Plan strategiczny

  Atlassian

  Plan strategiczny

  Opisz swoją strategię biznesową oraz przedstaw ją kierownictwu i zarządowi.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • OKRy

  Atlassian

  OKRy

  Wykorzystaj ten szablon do wyznaczania celów, aby zdefiniować wymierne i ambitne kamienie milowe.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Rozpoczęcie projektu

  Atlassian

  Rozpoczęcie projektu

  Użyj tego szablonu, aby przeprowadzić rozpoczęcie projektu i uzgodnić z zespołami związane z nim oczekiwania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Wprowadzanie produktu na rynek

  Atlassian

  Wprowadzanie produktu na rynek

  Przygotuj wprowadzenie produktu na rynek, udokumentuj strategię i zaplanuj działania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Ideacja MVP

  Atlassian

  Ideacja MVP

  Wykorzystaj tę podstawę ramową do omówienia pomysłu na produkt MVP.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Cele, sygnały, wskaźniki

  Atlassian

  Cele, sygnały, wskaźniki

  Wykorzystaj ten szablon do odróżniania sygnałów od szumów przy wyznaczaniu celów zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Diagnoza pre-mortem

  Atlassian

  Diagnoza pre-mortem

  Wykorzystaj ten szablon do przeprowadzenia sesji diagnostycznej pre-mortem w swoim zespole, aby zidentyfikować obszary ryzyka i zaplanować działania na jego okoliczność.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Plakat projektu

  Atlassian

  Plakat projektu

  Wykorzystaj ten szablon, aby zdefiniować swój problem, zaproponować rozwiązanie i przygotować się do jego wykonania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Krótka prezentacja

  Atlassian

  Krótka prezentacja

  Skorzystaj z tego szablonu, aby utworzyć krótką prezentację informującą o korzyściach, jakie zapewnia projekt.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Raport z rozmowy z klientem

  Atlassian

  Raport z rozmowy z klientem

  Zamień rozmowy z klientem we wnikliwe analizy, korzystając z raportu z rozmowy z klientem.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Plakat zespołu

  Atlassian

  Plakat zespołu

  Zapewnij całemu zespołowi dostęp do aktualnych informacji o przedmiocie prac i powodach ich prowadzenia, wykorzystując w tym celu plakat zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Cele SMART

  Atlassian

  Cele SMART

  Zadbaj, aby działania Twojego zespołu podążały właściwym torem, korzystając z modelu celów SMART.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Analiza konkurencji

  Atlassian

  Analiza konkurencji

  Bądź na bieżąco z konkurencją, dokumentując jej oferty i strategie.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Od wizji do wartości

  Atlassian

  Od wizji do wartości

  Zdefiniuj wizję firmy, aby umożliwić tworzenie strategii biznesowych stanowiących doskonały punkt wyjścia do działania.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Tabela głosowania

  Atlassian

  Tabela głosowania

  Przeprowadź wśród członków zespołu ankietę dotyczącą priorytetów zadań, uzgadniania strategii czy podejmowania innych kluczowych decyzji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Ucz się od liderów branży