Close

OKRy — szablon

Wyznaczaj ambitne i śmiałe cele oraz określaj strategię ich osiągnięcia.

OKRy — szablon

OKRy — szablon

Realizacja ważnej wizji zespołu nie jest możliwa bez wprowadzania zmian. Wykorzystaj metodę OKR ustalania celów i instrukcje ułatwiające działanie, aby zmotywować zespół do działania. Ta struktura celu (O = objective) i kluczowych wyników (KR = Key Results) to nie tylko określenie, czym jest sukces dla zespołu, ale także możliwość wymiernego śledzenia postępów.

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • określanie odważnych i ambitnych celów oraz strategii ich realizacji;
  • integrację zespołu w celu dopasowania działań na nadchodzący rok, kwartał lub miesiąc;
  • koncentrację zespołu na końcowych rezultatach, a nie wynikach działań.