Close

Szablony związane z planowaniem strategicznym

Skorzystaj z tej kolekcji szablonów, aby zyskać pewność, że każdy projekt przyniesie wyraźne i wymierne wyniki.


Informacje o kolekcji

Planowanie strategiczne to proces definiowania kierunku działalności obejmujący całą firmę. Zespoły muszą ustalić priorytety i podjąć decyzję o przydziale zasobów w celu realizacji ogólnej wizji. Dzięki tej kolekcji szablonów związanych z planowaniem strategicznym opracujesz spójną strategię wspierającą szersze cele firmy. Do każdego zamówienia darmowy egzemplarz publikacji „Synergy, Disrupt, and Other Business Keywords” (Synergia, zakłócenia oraz inne słowa kluczowe związane z biznesem)!
Dzięki tej kolekcji szablonów związanych z zarządzaniem projektami możesz dzielić się swoimi pomysłami, nakreślić plan działania, wyznaczyć i realizować kamienie milowe, a także ocenić rezultaty projektu oraz wskazać obszary poprawy.

Szablony związane z planowaniem strategicznym

Jak korzystać z kolekcji

Od wizji do wartości

Atlassian

Od wizji do wartości

Zdefiniuj wizję firmy, aby umożliwić tworzenie strategii biznesowych stanowiących doskonały punkt wyjścia do działania.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 1: Utworzenie wizji

Zdefiniuj cele firmy oraz Twoją wizję i wartości.

Nadszedł czas, aby spojrzeć na wszystko z szerszej perspektywy i odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: jaki jest ostateczny cel Twojej firmy i co napędza pracę Twojego zespołu? Szablon Od wizji do wartości, który powstał na biurku Joffa Redferna, szefa wszystkich zespołów w Atlassian, ułatwi Ci zdefiniowanie wspólnie z kierownikami wizji Twojej firmy oraz zrozumienie, w jaki sposób każdy projekt przyczynia się do osiągnięcia celów Twojego zespołu. To gwiazda polarna, według której będziesz się poruszać.

Wyświetl szablon →
Analiza SWOT

Atlassian

Analiza SWOT

Ten szablon pozwoli Ci ocenić wydajność Twojego biznesu i wskazać możliwości poprawy.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 2: Analiza luk na rynku

Przeprowadź analizę konkurencji, aby sprawdzić, jak Twoja firma wypada na jej tle.

Utworzony przez Ciebie szerszy obraz powinien obejmować strategię skupioną wokół tego, jak Twój zespół będzie rozwijał firmę. Poświęć trochę czasu, aby przeanalizować wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mogą sprzyjać rozwojowi lub go opóźniać. Korzystając z szablonu analizy SWOT, oceń mocne i słabe strony firmy, aby odpowiednio zareagować na możliwości i zagrożenia na rynku.

Wyświetl szablon →
OKRy

Atlassian

OKRy

Wykorzystaj ten szablon do wyznaczania celów, aby zdefiniować wymierne i ambitne kamienie milowe.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 3: Wyznaczenie celów

Nakreśl cele i kluczowe wyniki dla swojego zespołu, aby mieć pewność, że wszystkie projekty przyczyniają się do realizacji celów firmy.

Bez względu na to, czy wyznaczasz cele dla swojej firmy, działu czy małego zespołu, pamiętaj o zasadach ustalania celów oraz możliwości wykorzystania OKR-ów. Ten szablon elementów OKR ułatwi zastosowanie popularnej i sprawdzonej metody ustalania i dokumentowania celów. Podaj od 1 do 3 ważnych celów, zidentyfikuj oczekiwane wymierne wyniki, dla każdego określ osoby odpowiedzialne i współpracowników oraz monitoruj postępy.

Wyświetl szablon →
Plan strategiczny

Atlassian

Plan strategiczny

Opisz swoją strategię biznesową oraz przedstaw ją kierownictwu i zarządowi.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 4: Opracowanie i realizacja planu strategicznego

Utwórz plan strategiczny, który zrobi wrażenie na kluczowych interesariuszach.

Skorzystaj z szablonu planu strategicznego, aby zebrać myśli przed zaprezentowaniem kadrze kierowniczej i zespołowi swojej wizji i planu. Gdy już wszyscy zrozumieją Twoją strategię, ten szablon pomoże Ci uporządkować plan działania. Podejdź do tego jak architekt do planu budynku lub reżyser filmu akcji do planu zdjęciowego.

Wyświetl szablon →
Retrospektywa

Atlassian

Retrospektywa

Co się udało? Co można było zrobić lepiej? Omów ulepszenia z całym zespołem.

Użyj szablonu Dowiedz się więcej

Krok 5: Analiza i optymalizacja

Przeprowadź analizę retrospektywną wyzwań i najlepszych praktyk.

Przygotowanie, planowanie i realizację masz już za sobą. (Plan zadziałał!). Teraz Twój zespół musi się zastanowić, co poszło dobrze, a jakie elementy należałoby poprawić w trakcie kolejnego cyklu. Wykorzystaj szablon analizy retrospektywnej do konstruktywnej krytyki działań zespołu, a nawet przeglądu całego roku. Bez względu na projekt ten szablon ułatwi poprowadzenie rozmów i pozwoli zwizualizować informacje umożliwiające zespołowi podjęcie działań i wprowadzenie usprawnień. 

Wyświetl szablon →