Close

Kategorie

Analiza SWOT — szablon

autor: Atlassian

Przeanalizuj mocne i słabe strony firmy, aby odpowiednio zareagować na możliwości i zagrożenia na rynku

Użyj szablonu
Analiza SWOT — szablon

Przeanalizuj sytuację z bardziej ogólnej perspektywy. Jaka jest długoterminowa strategia rozwoju firmy? Bez względu na to, czy tworzysz startup, czy rozwijasz firmę o ustalonej pozycji, analiza SWOT ułatwi opracowanie planu strategicznego. Wykorzystaj szablon do oceny mocnych i słabych stron firmy, aby odpowiednio zareagować na możliwości i zagrożenia na rynku.

Jak korzystać z szablonu Analiza SWOT

Krok 1. Określenie wewnętrznych czynników SWOT

Rozpocznij analizę, wymieniając najważniejsze zalety i wady. Są to wewnętrzne cechy firmy, w których można wprowadzić zmiany. Przykładowo producent samochodów może opracować i opatentować technologię obniżającą koszty operacyjne.

Krok 2. Określenie zewnętrznych czynników SWOT

W dalszej części analizy oceń możliwości i zagrożenia dla firmy. Są to czynniki zewnętrzne, które potencjalnie mogą pomóc lub zaszkodzić firmie, warunki rynkowe lub trendy w zachowaniach klientów. Przykładem może być podniesienie ceł przez inny kraj. Producent samochodów nie może tego zmienić, ale może zareagować, zmieniając strategię eksportu.

Krok 3. Przeprowadzenie analizy SWOT

Po dokonaniu oceny mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń, można wykorzystać ją do opracowania strategii biznesowych. Zacznij od sesji burzy mózgów z osobami zainteresowanymi z różnych działów. Przemyślcie w grupie, jak wykorzystać wewnętrzne zalety i zewnętrzne możliwości rynkowe do rozwoju firmy oraz wyeliminowania słabych stron i zagrożeń.

Krok 3. Przeprowadzenie analizy SWOT

Krok 4. Organizacja wniosków z analizy SWOT

Po ukończeniu analizy SWOT można wykorzystać wnioski podczas tworzenia planu strategicznego. Przekształć je w zestaw działań do opracowania przez zespół w nadchodzących miesiącach. Zapewnij realizację celów, łącząc działania z mierzalnymi OKRami.


Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Retrospektywa 4L

  Atlassian

  Retrospektywa 4L

  Użyj tego szablonu do przeprowadzenia z zespołem retrospektywy 4L.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Analiza „5 × dlaczego”

  Atlassian

  Analiza „5 × dlaczego”

  Wykorzystaj ten szablon do przeprowadzania analizy „5 × dlaczego” i odkrywania źródeł problemów zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Spotkanie wszystkich pracowników

  Atlassian

  Spotkanie wszystkich pracowników

  Dziel się aktualnościami dotyczącymi firmy, zwycięstwami, sukcesami poszczególnych pracowników i innymi nowinami w szerszym gronie zespołu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej