Close

Confluence skraca spotkania o 60% dzięki współpracy w czasie rzeczywistym i funkcjom udostępniania wiedzy dla zespołów wszystkich rodzajów. Wypróbuj już dzisiaj →

Kategorie

Analiza SWOT — szablon

autor: Atlassian

Przeanalizuj mocne i słabe strony firmy, aby odpowiednio zareagować na możliwości i zagrożenia na rynku

Użyj szablonu
Analiza SWOT — szablon

Przeanalizuj sytuację z bardziej ogólnej perspektywy. Jaka jest długoterminowa strategia rozwoju firmy? Bez względu na to, czy tworzysz startup, czy rozwijasz firmę o ustalonej pozycji, analiza SWOT ułatwi opracowanie planu strategicznego. Wykorzystaj szablon do oceny mocnych i słabych stron firmy, aby odpowiednio zareagować na możliwości i zagrożenia na rynku.

Jak korzystać z szablonu Analiza SWOT

Krok 1. Określenie wewnętrznych czynników SWOT

Rozpocznij analizę, wymieniając najważniejsze zalety i wady. Są to wewnętrzne cechy firmy, w których można wprowadzić zmiany. Przykładowo producent samochodów może opracować i opatentować technologię obniżającą koszty operacyjne.

Krok 2. Określenie zewnętrznych czynników SWOT

W dalszej części analizy oceń możliwości i zagrożenia dla firmy. Są to czynniki zewnętrzne, które potencjalnie mogą pomóc lub zaszkodzić firmie, warunki rynkowe lub trendy w zachowaniach klientów. Przykładem może być podniesienie ceł przez inny kraj. Producent samochodów nie może tego zmienić, ale może zareagować, zmieniając strategię eksportu.

Krok 3. Przeprowadzenie analizy SWOT

Po dokonaniu oceny mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń, można wykorzystać ją do opracowania strategii biznesowych. Zacznij od sesji burzy mózgów z osobami zainteresowanymi z różnych działów. Przemyślcie w grupie, jak wykorzystać wewnętrzne zalety i zewnętrzne możliwości rynkowe do rozwoju firmy oraz wyeliminowania słabych stron i zagrożeń.

Krok 3. Przeprowadzenie analizy SWOT

Krok 4. Organizacja wniosków z analizy SWOT

Po ukończeniu analizy SWOT można wykorzystać wnioski podczas tworzenia planu strategicznego. Przekształć je w zestaw działań do opracowania przez zespół w nadchodzących miesiącach. Zapewnij realizację celów, łącząc działania z mierzalnymi OKRami.


Atlassian to producent oprogramowania dla przedsiębiorstw oferujący produkty dla deweloperów, menedżerów projektów oraz do zarządzania zawartością.

 • Annual plan one-pager template

  Mike Cannon-Brookes

  Współzałożyciel i dyrektor generalny
  Atlassian

  Ulotka rocznego planu

  Udostępnij priorytety i plany roczne firmy całej organizacji.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business plan one-pager template

  Isos

  Skrócony biznesplan

  Skrócony biznesplan służy do wyznaczania średnio- i długoterminowych celów firmy.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej
 • Business status update template

  Steven Bao

  Kierownik programu badań i rozwoju
  Atlassian

  Aktualizacja stanu działalności

  Regularnie informuj kierownictwo i szersze grono zespołu o wynikach biznesowych oraz wynikach produktu.

  Użyj szablonu Dowiedz się więcej