Close

Retrospektywa — szablon

Co się udało? Co można było zrobić lepiej? Omów ulepszenia z całym zespołem

Retrospektywa — szablon

Retrospektywa — szablon

Spotkania retrospektywne to doskonały sposób analizy projektów lub całego roku przez zespoły oraz określenia pomyślnie wykonanych zadań. Ten szablon służy do prowadzenia rozmowy oraz wizualizacji działań i usprawnień zespołu. Podręcznik Atlassian Playbook zawiera dodatkowe wskazówki na temat prowadzenia efektywnych spotkań retrospektywnych. 

Aby przejść do tego szablonu w Confluence Cloud, kliknij przycisk na lewym pasku bocznym.

Ten szablon umożliwia:

  • wizualną prezentację wcześniejszych prac zespołu;
  • monitorowanie sukcesów i możliwości wprowadzenia ulepszeń po zrealizowaniu projektów lub na końcu sprintu;
  • uzyskanie bezpiecznej przestrzeni do omawiania informacji zwrotnych i udostępniania opinii;
  • przydzielanie listy zadań do wykonania na zakończenie każdego spotkania retrospektywnego.