Close

Sjablonen voor strategische planning

Gebruik deze sjablonen om ervoor te zorgen dat elk project een duidelijk, meetbaar resultaat heeft.


Over deze collectie

Strategische planning is een bedrijfsbreed proces om de richting van het bedrijf te bepalen. Teams moeten prioriteiten stellen en beslissen hoe resources worden toegewezen om de algemene visie te ondersteunen. Gebruik deze sjablonen voor strategische planning om een samenhangende strategie uit te werken die de gezamenlijke doelstellingen van het bedrijf ondersteunt. Een gratis exemplaar van “Synergy, Disrupt, and Other Business Keywords” bij elke bestelling!
Gebruik deze projectmanagementsjablonen om ideeën te delen, een actieplan te schetsen, belangrijke beslissingen te nemen en uit te voeren, te zien wat de resultaten zijn van je project en wat je nog kan verbeteren.

Sjablonen voor strategische planning

Deze collectie gebruiken

Visie naar waarde

Atlassian

Visie naar waarde

Bepaal de visie van je bedrijf zodat je uitvoerbare bedrijfsstrategieën kunt vormen.

Sjabloon gebruiken Meer informatie

Stap 1: Een visie creëren

Definieer je bedrijfsdoelstellingen, je visie en waarden.

Dit is het moment om naar het grote geheel te kijken en deze essentiële vragen te beantwoorden: wat is het uiteindelijke doel van je bedrijf en wat drijft de werkzaamheden van je team? Werk samen met leiders om de visie van je bedrijf te definiëren, met de sjabloon 'Van visie tot waarden' van Joff Redfern, hoofd van alle teams van Atlassian. Zo begrijp je hoe elk project je team helpt hun doelen te bereiken. Dit is de poolster waar je op navigeert.

Sjabloon bekijken →
SWOT-analyse

Atlassian

SWOT-analyse

Gebruik deze sjabloon om te beoordelen hoe je bedrijf presteert en hoe je deze kunt verbeteren.

Sjabloon gebruiken Meer informatie

Stap 2: Gaten in de markt analyseren

Voer een competitieve analyse uit om te zien hoe je bedrijf ervoor staat.

Het grote geheel dat je zojuist hebt samengesteld, moet een strategie bevatten voor de manier waarop je team het bedrijf laat groeien. Neem de tijd om interne en externe factoren te analyseren die je groei kunnen helpen of schaden. Gebruik een SWOT-sjabloon om de sterke en zwakke punten van je bedrijf te bepalen, zodat wanneer zich kansen en bedreigingen in de markt voordoen, je het hard kunt spelen.

Sjabloon bekijken →
OKR's

Atlassian

OKR's

Gebruik deze doeltreffende sjabloon om meetbare, ambitieuze mijlpalen te stellen.

Sjabloon gebruiken Meer informatie

Stap 3: Doelstellingen bepalen

Geef een overzicht van de doelstellingen en belangrijkste resultaten van je team om ervoor te zorgen dat alle projecten bijdragen aan de bedrijfsdoelen.

Of je nu doelen stelt voor je bedrijf, je afdeling of een klein team, zorg ervoor dat je de ins en outs kent voor het stellen van doelen, en hoe met name OKR's kunnen helpen. Deze OKR-sjabloon begeleidt je door een populaire en bewezen methode voor het stellen van doelen en documenteren ervan. Je beschrijft 1 tot 3 hoofddoelen, identificeert de meetbare resultaten die je wil zien, identificeert eigenaren en teamgenoten en meet de voortgang.

Sjabloon bekijken →
Strategisch plan

Atlassian

Strategisch plan

Bepaal je bedrijfsstrategie en presenteer deze aan het uitvoerend team en de raad van bestuur.

Sjabloon gebruiken Meer informatie

Stap 4: Je strategische plan opstellen en uitvoeren

Stel een strategisch plan op, zodat je de belangrijkste aandeelhouders aangenaam kunt verrassen.

Gebruik de sjabloon voor een strategisch plan om structuur aan te brengen in je gedachten voordat je je visie en plan voorstelt aan het management en je team. Zodra iedereen je strategie begrijpt, gebruik je onze sjabloon om je aanpak in kaart te brengen. Zie het als de blauwdruk van een gebouw voor een architect, of een montage van het plan in een actiefilm.

Sjabloon bekijken →
Retrospectief

Atlassian

Retrospectief

Wat ging er goed? Wat had beter gekund? Crowdsource verbeteringen met je team.

Sjabloon gebruiken Meer informatie

Stap 5: Beoordelen en optimaliseren

Neem de tijd om achteraf uitdagingen en best practices te bekijken.

De uitvoering was voorbereid, gepland en perfect. (Het plan heeft gewerkt!) Nu moet je team bekijken wat er goed ging en waar nog ruimte voor verbetering is tijdens de volgende cyclus. Gebruik de retrospectiefsjabloon om constructieve kritiek te identificeren voor grote, teamoverstijgende projecten of zelfs om terug te blikken op het afgelopen jaar. Deze sjabloon kan fungeren als leidraad tijdens een gesprek en kan je team inzicht bieden in te ondernemen acties en verbeterpunten, ongeacht het project. 

Sjabloon bekijken →