Close

Cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)

Zdefiniuj cele i przygotuj plan ich mierzenia. Ustalenie OKR-ów prowadzi Twój zespół do większych osiągnięć, niż kiedykolwiek wydawało Ci się to możliwe, przy jednoczesnej ciągłej nauce.

Ikona ołówka
Przygotowanie
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
Do 2 godzin
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Ludzie grający w rzutki

Cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)

Zdefiniuj cele i przygotuj plan ich mierzenia. Ustalenie OKR-ów prowadzi Twój zespół do większych osiągnięć, niż kiedykolwiek wydawało Ci się to możliwe, przy jednoczesnej ciągłej nauce.

Ludzie grający w rzutki
Ołówek
Przygotowanie
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
Do 2 godzin
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11

Cele i kluczowe rezultaty (OKR-y)

Zdefiniuj cele i przygotuj plan ich mierzenia. Ustalenie OKR-ów prowadzi Twój zespół do większych osiągnięć, niż kiedykolwiek wydawało Ci się to możliwe, przy jednoczesnej ciągłej nauce.

Ikona ołówka
Przygotowanie
10 min
Stopwatch icon
Czas trwania
Do 2 godzin
Ikona połączonych ludzi
Uczestnicy
3–11
Ludzie grający w rzutki

OKR-y w akcji

Ten zespół programistów pracujących zdalnie korzysta z aplikacji Zoom i Trello do omawiania oraz rejestrowania swoich KR-ów w kwartale.

Ci marketerzy aplikacji randkowych używają Confluence do śledzenia swoich postępów w zakresie OKR-ów na dany kwartał.

Ten zespół HR tworzy OKR-y w Miro i omawia je po pierwszym miesiącu.

Czego będziesz potrzebować

Zdalne

Wideokonferencje z udostępnianiem ekranu

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Osobiste

Miejsce spotkania

Narzędzie do współpracy cyfrowej (zobacz szablony)

Duży ekran lub projektor

Zegar

Opcjonalne szablony

Szablony Atlassian
Szablon Confluence

Instrukcje dotyczące gry

1. Przygotowanie 10 MIN

Zespoły zdalne powinny zacząć od stworzenia dokumentu współpracy, takiego jak tablica Trello lub strona Confluence. Mogą skorzystać z udostępnionych szablonów lub stworzyć własny.

W przypadku zespołów pracujących bezpośrednio ze sobą należy utworzyć współpracę, którą planują udostępnić na ekranie podczas sesji.

Zespół powinien wybrać okres OKR-ów. Jeśli wyniki w firmie bada się kwartalnie, dobrym pomysłem będzie wybranie kwartału.

Przed spotkaniem podziel się z zespołem wszelkimi informacjami, które pomogą określić OKR-y. Mogą to być szersze cele firmy, harmonogramy projektów, wskaźniki dotyczące klientów, informacje zwrotne od klientów lub OKR-y z poprzednich kwartałów.

Wskazówka: PRZYKŁAD Z GÓRY

Użyj OKR-ów organizacji, aby wybrać OKR-y zespołu. To gwarantuje, że będą znaczące i warte inwestycji zespołu.

2. Ustalenie zasad 5 MIN

Poproś zespół, aby zapamiętał następujące kwestie przed rozpoczęciem spotkania:

  • Należy pomyśleć o wartości, którą chcemy osiągnąć dla naszych klientów lub osób, które obsługujemy.
  • Zespół powinien zastanowić się, jak zmierzyć sukces w osiągnięciu tej wartości.

3. Wybór celów 30 min

Zadaj pytanie: „W jakim obszarze możemy wprowadzić największą wartość dla naszych klientów w nadchodzącym kwartale?”.

Poproś zespół o przeprowadzenie burzy mózgów na temat celów, dodając je do dokumentu współpracy. Połączcie w grupy podobne cele, a następnie streśćcie swoje pomysły w formie maksymalnie 3 celów.

WSKAZÓWKA: ZACHOWAJ ROZSĄDEK

Dobre cele są:

  • Określone
  • Mierzalne
  • Osiągalne
  • Trafne
  • Ograniczone czasowo
WSKAZÓWKA: MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ

Wybór nie więcej niż trzech celów pozwala zespołowi skupić się na postępach w obszarach o najwyższej wartości dla klienta.

4. Określenie kluczowych wyników 5 MIN

W przypadku każdego celu wybierz kilka kluczowych wyników, których osiągnięcie potwierdza realizację danego celu. Zespół musi wybrać wskaźniki demonstrujące wyniki wykonanej przez niego pracy.

WSKAZÓWKA: WYNIKI, NIE ZADANIA

Miarą pracy są kluczowe wyniki, a nie sama praca.

„Utwórz 5 stron internetowych” to praca.

„5-procentowy wzrost liczby wyświetleń strony” to kluczowy wynik.

5. Przypisywanie właścicieli 5 MIN

Przypisz każdemu kluczowemu wynikowi (KR) właściciela w zespole. Chociaż KR należy do całego zespołu, to jego właściciel jest odpowiedzialny za śledzenie postępów zespołu w jego realizacji.

WSKAZÓWKA: ZRÓB PRZERWĘ

OKR-y wymagają wytężonej pracy umysłowej i czasu. Rób przerwy, aby odzyskać energię. Alternatywnie możesz też prowadzić kilka krótszych sesji zamiast jednej długiej sesji.

6. Przegląd 10 MIN

Przejrzyj cele i kluczowe wyniki oraz zastanów się, czy są wystarczająco ambitne. Staraj się zrównoważyć wyznaczanie osiągalnych celów z tworzeniem wystarczających wyzwań, aby utrzymać motywację zespołu.

Upewnij się, że KR-y mogą być punktowane okresowo w skali przesuwnej od 0 do 1.

0,3 = Nie udało się zrealizować celu

0,7 = Było bardzo blisko

1 = Osiągnęliśmy cel bez wysiłku. Może powinniśmy wyznaczyć trudniejsze cele na przyszłość.

WSKAZÓWKA: BRAK OCENY WYDAJNOŚCI

OKR-y nie są efektywne, jeśli są powiązane z indywidualnymi ocenami wydajności, ponieważ wówczas zespoły nie mierzą wysoko. Upewnij się, że kierownicy zgadzają się z tym podejściem przed ustaleniem OKR-ów.

WSKAZÓWKA: UDOSTĘPNIANIE ZASOBÓW

Czy którykolwiek z OKR-ów pokrywa się z celami innych zespołów? Stwórzcie wspólny OKR i połączcie swoje zasoby.


Kolejne czynności

Zapisz

Zapisz swoje OKR-y w miejscu, w którym Twój zespół i interesariusze łatwo je znajdą.

Licz punkty

Jeśli organizacja działa w cyklu kwartalnym, spróbuj przeglądać swoje OKR-y raz w miesiącu. W każdym miesiącu organizuj spotkanie zespołu, aby ocenić postępy. Określ wynik, który będzie odzwierciedleniem tego, jak podążacie w kierunku każdego celu.

Uwzględnij uzasadnienie wyniku i jego zmianę od poprzedniego miesiąca.

Retrospektywa

Zakończcie kwartał przyznając każdemu z KR-ów ocenę końcową. Używając Retrospektywy, przeanalizujcie swoje OKR-y i zastanówcie się, co możecie poprawić przy ich kolejnym ustalaniu.

Aktualny opis stanu
PRZYKŁAD: MIESIĘCZNA PUNKTACJA

Ten zespół dzieli się swoim aktualnym wynikiem KR na koniec pierwszego miesiąca.

Inne wersje

Zacznij od czegoś małego

Dla zespołów, które dopiero zaczynają pracę z OKR-ami, ogranicz sesję do jednej godziny i jednego celu.

Grupy robocze

W przypadku działania w formie grupy roboczej (grupa poszczególnych osób odpowiedzialnych za indywidualne produkty pracy) zamiast zespołu (grupa odpowiedzialna za wspólny produkt pracy), za wyniki powinni odpowiadać właściciele poszczególnych celów, a nie cały zespół.

Cele Agile

Dla zespołów wykorzystujących metodologie Agile OKR-y można powiązać z celami sprintu lub celami przyrostu programu.


Ilustracja tłumu

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Atlassian Team Playbook, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Crowd

Ciągle masz pytania?

Rozpocznij rozmowę z innymi użytkownikami Atlassian Team Playbook, uzyskaj wsparcie lub przekaż informacje zwrotne.

Poznaj inne gry

Ilustracja rejestracji do newslettera
Ilustracja rejestracji do newslettera

Od naszego zespołu dla Twojego

Nasz comiesięczny newsletter zawiera aktualne porady, wskazówki oraz informacje o najnowszych grach.

Thanks!