Close

Macierz priorytetów dla wszystkiego


Zwizualizuj względny priorytet projektów własnego zespołu, a następnie porównaj go z pracą wymaganą przez inne zespoły.

CEL GRY...

Twórz plany kwartalne i roczne, które przynoszą największy wpływ, biorąc pod uwagę dostępne zasoby.

Jeśli program Health Monitor wykazał, że grupa ma problemy ze wspólnym zrozumieniem lub wskaźnikami wartości , ta gra może być pomocna.

Copy link to heading Copied! Dowiedz się więcej
DLACZEGO TEGO POTRZEBUJĘ?

Wraz z zespołem jesteście na końcu długiego i burzliwego cyklu planowania. Oceniliście względny wpływ wszystkich prac, których moglibyście się podjąć, dokonaliście kilku trudnych wyborów i wyłoniliście zestaw priorytetowych projektów, jakie będziecie realizować. Czujesz zmęczenie, ale masz świadomość celu oraz nadzieję, że go zrealizujecie.

Wtedy przydarza się to.

Pojawia się prośba od innego zespołu. Realizował właśnie ten sam proces i okazało się, że będzie potrzebował Twojej pomocy, aby osiągnąć zamierzone cele. Jednak Twoje własne projekty już teraz maksymalnie wyczerpują Twoje możliwości! Chcesz działać zespołowo, ale... jak to zrobić?

Jeśli kiedykolwiek zdarzyło Ci się zmagać z nadaniem priorytetu prośbom innych zespołów względem własnych zadań albo z przekonaniem innego zespołu do zaangażowania się w pracę istotną dla Twojego projektu, ta gra może pomóc!

KTO POWINIEN UCZESTNICZYĆ?

Wszyscy właściwi kierownicy projektów lub zespołów. Nie należy angażować indywidualnych pracowników ani sponsorów z kadry kierowniczej.

Użyj techniki macierzy priorytetów, aby uporządkować pracę zespołu.
Zespół użytkowników
Ludzie

3–6

Ikona ołówka
Przygotowanie

30 min

Zmierz czas
Godzina

60 min

Trudność Trudne
Trudność

Trudny

Przeprowadzenie gry

Niektórych rzeczy zwyczajnie nie da się zrobić. Nie jest to problem, pod warunkiem, że najpierw zajmiesz się kwestiami o znaczeniu krytycznym, a następnie przejdziesz do spraw zewnętrznych.

Materiały

Tablica lub arkusz papieru

Pisaki

Karteczki samoprzylepne

Karty indeksowe

Przygotowanie

Przed sesją wypełnij kartę indeksową dla każdego elementu zadania, któremu nadajesz priorytet. Jednostki pracy mogą być w dowolnej skali (zadania, historyjki użytkownika, projekty, inicjatywy, itp.), ale najłatwiejsze jest wykorzystywanie tej samej skali, dzięki czemu porównujesz odpowiadające sobie aspekty.

Każda karta powinna opisywać cztery czynniki, które uwzględnisz:

  • Opis
  • Oczekiwany wynik
  • Poziom włożonej pracy
  • Zagrożenia i zależności
Wyszukiwanie treści
Na przykład...

Postępuj zgodnie z tym schematem dla każdej za kart indeksowych.

Krok 1

Przygotuj etap (5 min)

Przypomnij grupie, jakie należy mieć podejście: mimo że zaangażowanych jest wiele zespołów, jesteśmy jedną firmą ze wspólnym celem.

Jeśli uwzględnimy tę kwestię podczas ustalania priorytetów, mamy duże szanse na porozumienie, które ułatwi osiągnięcie celów firmy. W przeciwnym razie ryzykujemy wzajemną rywalizację i opóźnienie realizacji kwestii, które mają największe znaczenie.

Krok 2

Przygotuj macierz (5 min)

Narysuj wykres 2x2 na tablicy lub kartce papieru i zapisz nad nią najważniejsze cele zespołów. Oznacz oś X opisem „Pilność”, wpisując „Wcześniej” po lewej stronie i „Później” po prawej stronie. Oznacz oś Y „Wpływ", z „Niski” na dole i „Wysoki” na górze.

Nad macierzą napisz najważniejszy cel swojego zespołu (albo nawet dwa).

Przykład pustej macierzy priorytetów
PORADA
Porada eksperta:

Określenie głównego celu zespołu będzie znacznie łatwiejsze, jeśli masz zielone światło dla wspólnego zrozumienia w programie Health Monitor. W przeciwnym razie przed ustaleniem priorytetów spróbuj wykorzystać OKR-y, sygnały i pomiary celów lub krótkie prezentacje.

Krok 3

Ustal priorytety pracy własnego zespołu (20 min)

Przyklejcie kartki z zadaniami na tablicy, ustawiając je względem innych kartek w oparciu o ich wpływ na wasze cele i to, jak szybko muszą być wykonane.

Wspólnie omówcie rozmieszczenie kartek i przesuwajcie je tak długo, aż uzyskacie równomierne rozmieszczenie na całej tablicy. Zwykle zaczyna się od lewego górnego rogu, ale późniejsze rozmieszczenie kartek na całej powierzchni ma kluczowe znaczenie.

Przykładowa macierz priorytetów z przedstawionymi projektami i zadaniami
Krok 4

Narysuj linie wykonalności (10 min)

Narysuj 2 łuki w poprzek tablicy, aby oddzielić elementy obowiązkowe od mile widzianych i tych, których prawdopodobnie nie zrobicie.

Wszystko, co znajduje się w lewym górnym rogu, jest objęte ochroną, gdyż musi być wykonane. Nie powinno się tu znaleźć nic, co nie jest niezbędne do osiągnięcia celu.

Wszystko, co znajduje się w prawym dolnym rogu, prawdopodobnie zostanie przesunięte na później. Nie oznacza to, że nigdy nie będzie wykonane, ale najpierw należy zakończyć obowiązkowe zadania.

Postarajcie się ograniczyć pozycje „obowiązkowe” do około 40% możliwości waszego zespołu, a „mile widziane” do około 30%. To pozostawi pewną przestrzeń, aby zmieścić prośby innych zespołów, a także wszelkie nagłe kwestie, które mogą się pojawić po drodze.

Macierz priorytetów z liniami wskazującymi, co jest wykonalne
PORADA
Porada eksperta:

Uzgodnienie tego, co można opóźnić lub po prostu nie wykonać, może prowadzić do niezręcznych momentów. Utrzymanie koncentracji grupy na głównym celu pomaga wyeliminować ten problem.

Krok 5

Uwzględnienie pytań (15 min 

Ustalając priorytety próśb innych zespołów w stosunku do własnych obowiązków, uwzględnijcie następujące kwestie:

Czy cele drugiego zespołu są kluczowe (z poziomu całej firmy)?
Jak brak waszej pomocy wpłynie na realizację tego celu.

Po określeniu pozycji próśb ponownie narysujcie linie, aby odzwierciedlić to, co jest teraz możliwe do osiągnięcia. Jeśli dostosowanie się do prośby oznacza, że narażacie własne cele, zwróćcie na to uwagę i omówcie możliwości.

Jeśli cele obu zespołów mają krytyczne znaczenie, porozmawiaj z kierownictwem o pozyskaniu dodatkowych osób.
Jeśli cel drugiego zespołu jest kluczowy, a wasz nie, po prostu wykonajcie to zadanie.
Jeśli cel żadnego z zespołów nie ma krytycznego znaczenia, należy przyjrzeć się szczegółom i dojść do porozumienia.

Macierz priorytetów, która zawiera prośby od innych zespołów
PORADA
Porada eksperta:

Niezależnie od wyniku tego ćwiczenia pamiętaj, aby zakomunikować podjęte decyzje, wszelkie wynikające z nich zagrożenia dla realizacji celów oraz powody.

Wyszukiwanie treści
Na przykład...

Sprawdź macierz priorytetów stworzoną przez zespół Confluence Server.

Gotowe?

Przeprowadź z zespołem pełną sesję monitorowania kondycji za pomocą programu Health Monitor lub sporządź listę punktów kontrolnych w celu sprawdzenia postępów.

Kolejne czynności

Przekaż efekty tej sesji całemu zespołowi projektowemu, interesariuszom i wszystkim innym, na których pracę może mieć wpływ. Podkreśl powody umiejscowienia linii, jak również wszelkie pozostałe zagrożenia.

Chcesz jeszcze więcej strategicznych porad?

Podaj adres e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o dodaniu nowych programów Health Monitor i gier.

Thanks! Now get back to work.

Prześlij opinię

Zostaw pytanie lub komentarz w witrynie społeczności Atlassian.